Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení IPn SETKÁNÍ ŘEDITELŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6. 11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení IPn SETKÁNÍ ŘEDITELŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6. 11. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení IPn SETKÁNÍ ŘEDITELŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6. 11. 2009

2  seznámit posluchače s projektem UNIV 2 KRAJE s projektem UNIV 2 KRAJE  diskutovat o realizaci projektu a udržitelnosti jeho výstupů a výsledků udržitelnosti jeho výstupů a výsledků CÍL PREZENTACE

3 VÝCHODISKA   CŽU = jeden z cílových konceptů EU  Memorandum o CŽU (2 000) projekty KRAJ, CVLK, UNIV  Strategie lidských zdrojů  Strategie CŽU (2007)  její implementace (2008)  Dlouhodobé záměry MŠMT  OP VK 3.2 Podpora nabídky DV projekt UNIV 2 KRAJE projekt UNIV 2 KRAJE

4 VÝCHODISKA  zaostávání dospělé populace ČR v dalším vzdělávání vzdělávání  významný úbytek středoškolské populace  pravděpodobný přesun přípravy pro některé kvalifikace do DV kvalifikace do DV  dlouhodobě se zvyšující podíl seniorů v populaci populaci ČR 7,8 % dospělých, EU 11,3 % ČR 7,8 % dospělých, EU 11,3 % 15ti - 16ti letí 2005 - 125 000 2005 - 125 000 2010 - 90 000 2010 - 90 000 15ti - 16ti letí 2005 - 125 000 2005 - 125 000 2010 - 90 000 2010 - 90 000 Pokrývač, slévač 50 – 54  82 % 60 – 64  21 % 50 – 54  82 % 60 – 64  21 %

5 CÍLOVÁ SKUPINA Pracovníci vzdělávacích institucí - škol Účastníci DV   šetření zájmu škol  šetření ÚIV o poskytování DV ve školách  dlouhodobé záměry krajů

6 VIZE Školy = otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (včetně uznávání výsledků vzdělávání (včetně uznávání výsledků předchozího učení) nejen žákům, ale i předchozího učení) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce... trhu práce...

7 ZMĚNY V PRÁCI ŠKOL  rozvinout potřebné profesní kompetence PP  změnit řízení škol  změnit kritéria pro hodnocení škol  posilovat postavení škol jejich propojením do sítí propojením do sítí

8 CÍLE PROJEKTU CÍL: Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i DV - centra CŽU CÍL: Vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol – center CŽU, celkem 13 sítí škol

9 NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU   intenzivní práce se školami  příprava PP na nové funkce školy - zejména: ✔ pedagogické projektování ✔ vzdělávání dospělých ✔ marketing ✔ celoživotní kariérové poradenství  příprava programů dalšího vzdělávání, pilotní ověření  podpora DV reklamní kampaní

10 AKTIVITY PROJEKTU A1 Vytvoření sítí škol A1 Vytvoření sítí škol ✔ vytvoření sítí škol ve 13 krajích ČR ✔ vytvoření právní formy sítě škol ✔ zabezpečení funkčnosti sítí škol ✔ autoevaluační zprávy škol ✔ strategické plány rozvoje DV škol ✔ veřejně manifestovaná podpora projektu KÚ ✔ PP se ztotožní s vizí školy jako centra CŽU

11 AKTIVITY PROJEKTU A2 Zvýšení vybraných profesních kompetencí PP ✔ kurz lektorských dovedností ✔ pedagogické projektování ✔ kurz marketingu ✔ kariérové poradenství ✔ aktuální otázky odborného vzdělávání ✔ celkem 390 seminářů

12 AKTIVITY PROJEKTU A3 Příprava modulových programů DV ✔ mapování potřeb trhu práce a trhu vzdělávání ✔ vyhledávání SP (PA, EV) ✔ vytvoření projektového týmů školy ✔ koordinace návrhů ✔ vložení programu do IS UNIV 2 ✔ vytvoření 3. vzdělávacích programů ✔ 1 bude pilotně ověřen

13 AKTIVITY PROJEKTU A4 Informační podpora DV ✔ navázání na IS UNIV 2 ✔ rozšíření systému na nové kraje ✔ proškolení koordinátorů IS ✔ zabezpečení a inovace portálu www.univcz.cz ✔ využití vzdělávací nabídky ✔ zabezpečení celoživotního poradenství

14 AKTIVITY PROJEKTU A5 Reklamní kampaň ve prospěch DV ✔ Učíme se všichni - a rádi! ✔ propagace účasti na DV ✔ informovat obyvatele ČR o DV

15 PROJEKT doba trvání zapojení krajů zapojení škol schválený rozpočet doba trvání 3,5 roku 13 (bez HMP) 325 škol cca 300 mil. 1. 8. 2009 – 31. 1. 2013

16 VÝSLEDKY A VÝSTUPY 325 center celoživotního učení = škol  325 center celoživotního učení = škol  13 sítí škol - center celoživotního učení (koordinace činnosti škol, spolupráce, pozic (koordinace činnosti škol, spolupráce, pozic na trhu) na trhu)  rozvoj profesních kompetencí 3 250 PP k poskytování DV (certifikovaní lektoři DV) poskytování DV (certifikovaní lektoři DV)  příprava 975 modulových programů DV (např. na zakázku; 50+; neotevírané obory) zakázku; 50+; neotevírané obory)  pilotní ověření 325 programů DV  reklamní kampaň

17 BENEFITY PRO ŠKOLY  Odborný  rozvoj profesních kompetencí PP  vyšší respekt k požadavkům světa práce  provázanost počátečního a dalšího vzdělávání  Společenský  rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství  vyšší informovanost veřejnosti o činnosti škol  Finanční  lepší postavení škol na trhu vzdělávání

18 BENEFITY  pro kraje a obce  škola jako místo setkávání generací při učení  využití školy  dostupnost dalšího vzdělávání i poradenství  pro jednotlivce  širší nabídka DV  lepší dostupnost DV i poradenství  motivace

19 UDRŽITELNOST Centra celoživotního učení DalšívzděláváníUznávání

20 KRAJ-ŠKOLA mentor kraje metodik kraje asistentka mentor školy mentor CŽU vedoucí odboru školství pracovník NÚOV ředitel školy PP školy

21 TRVALÁ UDRŽITELNOST Práce v projektu připraví střední školy sdružené do sítě na to, aby se postupně sdružené do sítě na to, aby se postupně staly v oblasti poskytování dalšího staly v oblasti poskytování dalšího vzdělávání zcela samostatné vzdělávání zcela samostatné

22 DISKUSE Děkuji za pozornost jana.bydzovska@nuov.cz jana.bydzovska@nuov.czwww.univ2k.nuov.cz


Stáhnout ppt "1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení IPn SETKÁNÍ ŘEDITELŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6. 11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google