Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UNIV 2 KRAJE IPn PROJEKT UNIV 2 KRAJE Proměna středních škol v centra celoživotního učení Jana Bydžovská Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UNIV 2 KRAJE IPn PROJEKT UNIV 2 KRAJE Proměna středních škol v centra celoživotního učení Jana Bydžovská Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA."— Transkript prezentace:

1 UNIV 2 KRAJE IPn PROJEKT UNIV 2 KRAJE Proměna středních škol v centra celoživotního učení Jana Bydžovská Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA 8. 12. 2009

2 UNIV 2 KRAJE IPn ČÁSTI PREZENTACE  Organizace a řízení projektu  Obsah projektu  Celoživotní kariérové poradenství  Řešení projektu v krajích  Prvních 5 měsíců projektu

3 UNIV 2 KRAJE IPn

4 CÍL PREZENTACE  Seznámit účastníky konference s projektem UNIV 2 KRAJE  Diskutovat o realizaci projektu a udržitelnosti jeho výstupů a výsledků

5 UNIV 2NSK 2 KONCEPT KURIKULUM S NZZAE PODPORA CŽU NÚOV PODPORA CŽU V NÚOV 2

6  Strategické materiály vzdělávací politiky ČR, EU  Potřeby trhu vzdělávání v ČR  Potřeby TP v ČR  Zkušenosti z již realizovaných projektů KRAJ 2002-03 Komplexní rozvoj aktivit jednotlivce CVLK 2003-04 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje UNIV 2005-08 Uznávání výsledků předchozího učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým OP VK – 3.2 Podpora nabídky DV Možnosti škol VÝCHODISKA

7  Pracovníci vzdělávacích institucí – škol  Účastníci DV  šetření  zájem škol  dlouhodobé záměry krajů CÍLOVÉ SKUPINY

8 VIZE Školy otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (včetně uznávání výsledků předchozího učení) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce...

9 BUDOUCNOST POČÁTEČNÍ UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ

10 O CO USILUJEME   O změnu v práci škol  O rozvoj potřebných profesních kompetencí PP  O změnu řízení škol  O změnu kritérií pro hodnocení škol zřizovatelem  O posílení postavení škol jejich propojením do sítí

11 CÍLE PROJEKTU CÍL: Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i DV - centra CŽUCÍL: Vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol – center CŽU, celkem 13 sítí škol

12 INTENZIVNÍ PRÁCE SE ŠKOLAMI KA 1 Vytvoření sítí škol KA 2 Zvyšování profesních kompetencí PP KA 3 Příprava modulových programů DV KA 4 Informační podpora DV KA 5 Propagační kampaň na podporu DV

13 ŘÍZENÍ PROJEKTU UNIV Koordinační výbor MŠMT (7) Management v NÚOV (12) Management v krajích (13) 325 mentorů škol a 325 projektových týmů škol

14

15 UNIV 2 KRAJE IPn OBSAH PROJEKTU Helena Marinková

16 KA 1 VYTVÁŘENÍ SÍTÍ ŠKOL Výstupy:  13 sítí škol  ve všech krajích realizace projektu  11 z nich získá právní formu  325 místních center CŽU Prostředky:  autoevaluační zprávy škol  plány rozvoje DV na školách Nástroje: motivace, argumenty, příklady dobré praxe Cíl 1: vytvořit sítě škol jako organizace realizující DV

17 KA 1 VYTVÁŘENÍ SÍTÍ ŠKOL Cíl 2: vytvořit podporující a akceptující prostředí pro práci sítí škol Průběžná práce s:  KÚ = zřizovatelé Š (např. kritéria hodnocení práce Š, vnitřní řízení Š)  HK, ÚP, RLLZ Průběžná informovanost MÚ Trvalá spolupráce se zaměstnavateli

18 KA 2 PROHLUBOVÁNÍ KOMPETENCI PP Stálý projektový tým (10 PP) na každé škole:  pedagogické projektování;  základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti;  marketing dalšího vzdělávání;  kariérové poradenství pro dospělé;  aktuální otázky odborného vzdělávání. Celkem 390 seminářů Cíl: Připravit PP na přípravu a realizaci DV

19 KA 3 PŘÍPRAVA MODULOVÝCH PROGRAMŮ DV Cíl: připravit 975 programů DV, pilotně ověřit 325 Jaké programy: objednávka zaměstnavatele; věková skupina 50 +; obory neotevírané v počátečním vzdělávání; jiná možnost. Vždy: na základě mapování potřeb regionálního trhu práce, zaměstnavatelů, trhu vzdělávání; využití standardů NSK, pokud již existují.

20 KA 4 INFORMAČNÍ PODPORA DV Veřejná část:  v každém kraji IS o nabídce DV;  propojení se systémem DAT;  popř. další regionální systémy nabídky DV. Neveřejná část:  společné sdílení programů;  společné sdílení modulů;  využití při přípravě dalších programů DV. Cíl: Zpřístupnit informace o DV www.univcz.cz

21 KA 5 PROPAGAČNÍ KAMPAŇ NA PODPORU DV Cíl: Podpořit zapojení dospělých do DV  Kampaň na podporu vyššího zapojení české dospělé populace do DV;  Není propagací projektu, ale propagací DV jako takového.

22 BENEFITY PROJEKTU  Rozvoj profesních kompetence pedagogických pracovníků;  Vyšší respekt k požadavkům světa práce;  Provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Odborný Společenský  Rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství;  Vyšší informovanost veřejnosti o činnosti škol;  Vyšší prestiž školy.

23 BENEFITY PROJEKTU  Dostupnost dalšího vzdělávání;  Kvalita dalšího vzdělávání;  Provázání počátečního a dalšího vzdělávání;  Vzdělávání lépe a rychleji reaguje na potřeby TP;  Škola jako místo setkávání generací. Přínos pro okolí školy Finanční  Lepší postavení škol na trhu vzdělávání.

24 KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST Helena Marinková helena.marinkova@nuov.cz 724 652 224

25 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH Vladimír Ort

26 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH

27 ŠKOLA  Mentor školy – ředitel školy – 325  Metodik celoživotního učení – 325  Projektový tým – pedagogičtí pracovníci – cca 3 250 pracovníci – cca 3 250

28 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH KRAJ  Mentor kraje – ved. odboru školství – 13  Metodik kraje – 13  Asistentka – 13  Metodik pro sociální partnerství – 750

29 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH METODIK KRAJE  řídí realizaci aktivit v kraji;  pracuje s řediteli škol;  pracuje s projektovými týmy škol;  spolupracuje s KÚ, s KHK, ÚP ad.;  odpovídá za výstupy a výsledky projektu v kraji.

30 JAK PRACUJEME S METODIKY KRAJŮ PRÁCE METODIKŮ KRAJŮ   zřízení kanceláře projektu v kraji;  práce asistentky kraje;  pravidelné porady na NÚOV;  intranet projektu.

31 INTRANET – www.UNIVCZ.cz

32 VSTUP DO INTRANETU

33 OBSAH INTRANETU

34 METODICI KRAJŮ JIHOČESKÝ Hana ČIHÁKOVÁ PARDUBICKÝ Elena ZREBENÁ JIHOMORAVSKÝ Lenka ŘEHÁKOVÁ PLZEŇSKÝ Pavla JEŽKOVÁ KARLOVARSKÝ Eva SALIGEROVÁ STŘEDOČESKÝ Jan BOHATA KRÁLOVEHRADECKÝ Miloš ROJKA ÚSTECKÝ Lukáš VANÍČEK LIBERECKÝ Jiří ČEŘOVSKÝ VYSOČINA Iveta NEMJOVÁ MORAVSKOSLEZSKÝ Ivana KRAJČÍKOVÁ ZLÍNSKÝ Pavel VRBA OLOMOUCKÝ Jiří POLÁŠEK

35 KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST Vladimír Ort vladimir.ort@nuov.cz 724 652 225

36 UNIV 2 KRAJE IPn CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Helena Úlovcová

37 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Celoživotní učení (vývoj technologií, změny kvalifikačních požadavků trhu práce, globální ekonomická krize) – rozvoj lidských zdrojů - podpora zaměstnatelnosti  rámec vývoje koncepcí, systémů a programů celoživotního poradenství na národní i evropské úrovni,  služby celoživotního poradenství - součást preventivních opatření vedoucích ke snížení rizika opakované, dlouhodobé nezaměstnanosti, především nízko kvalifikovaných osob

38 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Celoživotní poradenství - systémový, koncepční přístup Občan - klient služeb celoživotního poradenství  přístup k službám CŽP v jakékoliv fázi života, profesní dráhy,  forma služeb odpovídající jeho potřebám,  podpora při rozhodnutí o vlastní vzdělávací a profesní dráze  absolvované vzdělání,  identifikace kompetencí získaných během non- formálního a informálního vzdělávání,  rozvoj dalších kompetencí – podpora účasti občanů na DV/CŽU

39 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Celoživotní poradenství – koordinace, synergie  Problém duplicit, efektivního využívání existujících zdrojů (nástroje, metodiky, software) - mohou být využívány v různých poradenských sítích a službách napříč oblastí vzdělávání, zaměstnanosti  Koordinovaný postup (eliminace duplicitních investic, aktivit a projektů v oblasti vývoje poradenských nástrojů i vytváření a správy databází) - NPF

40 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Implementace Strategie CŽU - priorita MŠMT Individuální projekty národní (OP VK) - partner NÚOV  Koncept  UNIV2 – Kraje  UNIV3  VIP KARIÉRA II – Kariérové poradenství

41 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ KONCEPT Vytvoření konceptu informačního a poradenského systému DV  identifikace informačních potřeb klientů služeb poradenství v oblasti DV (VN, VP, vzdělavatelé),  analýza stávajících informačních zdrojů využívaných poradenskými službami v oblasti DV - cílem identifikace datové struktury informací, které mohou poskytnout vzdělávací instituce v oblasti DV,  návrh možností provázání existujících informačních poradenských systémů ze sféry  vzdělávání (DAT, IS UNIV),  trhu práce (ISA, ISTP, IPSYS),  povolání a kvalifikací (NSP, NSK),  databázemi/IS - kvalita a hodnocení DV (MPSV: Kvalita DPV, ROZAM; NŠMT: certifikované instituce, lektoři, akreditované programy) Ověření konceptu informačního a poradenského systému DV  široká odborná diskuse - ÚP, PC sítí škol UNIV a v další poradenské subjekty (ve vazbě na projekt IPSYS), ministerstva - správci existujících systémů

42 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ UNIV2 Kraje Proměna středních škol v centra celoživotního učení SP UNIV (2005 až 2008)  podpora realizace DV na středních školách,  celoživotní kariérové poradenství – metodická a vzdělávací podpora KP  koncept činnosti poradenského centra sítě škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (2006),  66 škol zapojených do projektu – účast min 1 PP na vzdělávání v oblasti celoživotního kariérového poradenství (e-learningový kurz, semináře)

43 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ UNIV2 KRAJE Střední odborné školy - otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy DV (včetně uznávání výsledků předchozího učení) žákům, dospělým a seniorům, a to s ohledem  na jejich možnosti, zájmy a předpoklady,  na potřeby regionálního trhu práce Celoživotní kariérové poradenství instituce  dostupné všem, kteří jeho služby potřebují,  poradce – návazně na Koncept činnosti PC sítě škol vyhodnotí, který z klientů potřebuje hlubší odbornou pomoc a tuto pomoc mu doporučí Vzdělávání KP – 325 pedagogických pracovníků ve všech krajích mimo hlavní město Prahu  Inovovaný VP (e-learningový kurz, semináře)  potřeby a požadavky zaměstnavatelů, informační zdroje pro kariérové poradenství, pracovně právní problematika apod.,  dvě úrovně s odlišnou hodinovou dotací i obsahem

44 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ UNIV3 Informační podpora KP - vytvoření informačních systémů pro monitoring trhu práce v každém kraji (UNIV2 KRAJE)  informace o potřebách regionálního TP (poptávka po pracovní síle v regionu, kvalifikační požadavky zaměstnavatelské sféry),  propojeny s IS UNIV2 KRAJE (nabídka programů DV jednotlivých center, konkrétní možnosti realizace procesů uznávání výsledků předchozího učení),  kompatibilní s ISA (národní úroveň),  informačně poradenský nástroj a zároveň sítě škol – pomoc při koncipování vzdělávací nabídky, tvorbě a realizaci vzdělávacích programů DV

45 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VIP KARIÉRA II – Kariérové poradenství Cíl projektu - další rozvoj systému informační, metodické a vzdělávací podpory KP na školách, v oblasti počátečního vzdělávání Informační podpora služeb kariérového poradenství ve školách Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce (ISA+)  vzdělávací nabídka SŠ, VOŠ, VŠ (kurikulární reforma - RVP/ŠVP)  komplexní informace o potřebách TP Vzdělávací podpora poskytovatelů KP (eKariéra+) Informace z oblasti vzdělávání a TP  ISA (www.infoabsolvent.cz)www.infoabsolvent.cz  data v krajské struktuře (www.nuov.cz, sekce Vzdělávání a TP, Vzdělávání a trh práce v krajích ČR)www.nuov.cz

46 KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST Helena Úlovcová helena.ulovcova@nuov.cz 724 652 252

47 UNIV 2 KRAJE IPn REALIZACE PROJEKTU V PRVNÍCH 5 MĚSÍCÍCH Jana Bydžovská

48 ŘEŠENÍ PRVNÍCH 5 MĚSÍCŮ PROJEKTU  příprava projektového týmu;  zapojení krajů;  úvodní porady s řediteli škol;  motivační semináře s PP;  příprava úvodní konference;  PR aktivity projektu;  realizace výběrových řízení;  1. monitorovací zpráva.

49 TRVALÁ UDRŽITELNOST Práce v projektu připraví střední školy sdružené do sítě na to, aby se postupně staly v oblasti poskytování dalšího vzdělávání zcela samostatné …

50 UNIV 2 KRAJE IPn DĚKUJI ZA POZORNOST DISKUSE jana.bydzovska@nuov.cz 724 652 223 Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "UNIV 2 KRAJE IPn PROJEKT UNIV 2 KRAJE Proměna středních škol v centra celoživotního učení Jana Bydžovská Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google