Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA"— Transkript prezentace:

1 Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA 8. 12. 2009
UNIV 2 KRAJE IPn PROJEKT UNIV 2 KRAJE Proměna středních škol v centra celoživotního učení Jana Bydžovská Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA

2 ČÁSTI PREZENTACE Obsah projektu Celoživotní kariérové poradenství
UNIV 2 KRAJE IPn ČÁSTI PREZENTACE Organizace a řízení projektu Obsah projektu Celoživotní kariérové poradenství Řešení projektu v krajích Prvních 5 měsíců projektu

3 UNIV 2 KRAJE IPn

4 Seznámit účastníky konference s projektem UNIV 2 KRAJE
CÍL PREZENTACE Seznámit účastníky konference s projektem UNIV 2 KRAJE Diskutovat o realizaci projektu a udržitelnosti jeho výstupů a výsledků

5 PODPORA CŽU NÚOV UNIV 2 NSK 2 NZZ AE 2 KONCEPT PODPORA CŽU V NÚOV
KURIKULUM S NZZ AE PODPORA CŽU NÚOV 2

6 Strategické materiály vzdělávací politiky ČR, EU
VÝCHODISKA Strategické materiály vzdělávací politiky ČR, EU Potřeby trhu vzdělávání v ČR Potřeby TP v ČR Zkušenosti z již realizovaných projektů KRAJ Komplexní rozvoj aktivit jednotlivce CVLK Centrum vzdělanosti Libereckého kraje UNIV Uznávání výsledků předchozího učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým OP VK – 3.2 Podpora nabídky DV Možnosti škol

7 Pracovníci vzdělávacích institucí – škol
CÍLOVÉ SKUPINY Pracovníci vzdělávacích institucí – škol Účastníci DV šetření zájem škol dlouhodobé záměry krajů

8 VIZE Školy otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (včetně uznávání výsledků předchozího učení) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce ...

9 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO
BUDOUCNOST CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ POČÁTEČNÍ DALŠÍ

10 O rozvoj potřebných profesních kompetencí PP O změnu řízení škol
O CO USILUJEME O změnu v práci škol O rozvoj potřebných profesních kompetencí PP O změnu řízení škol O změnu kritérií pro hodnocení škol zřizovatelem O posílení postavení škol jejich propojením do sítí

11 poskytující počáteční i DV - centra CŽU Vytvářet systematicky
CÍLE PROJEKTU CÍL: Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i DV - centra CŽU CÍL: Vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol – center CŽU, celkem 13 sítí škol

12 INTENZIVNÍ PRÁCE SE ŠKOLAMI
KA 1 Vytvoření sítí škol KA 2 Zvyšování profesních kompetencí PP KA 3 Příprava modulových programů DV KA 4 Informační podpora DV KA 5 Propagační kampaň na podporu DV

13 Management v krajích (13)
ŘÍZENÍ PROJEKTU UNIV Koordinační výbor MŠMT (7) Management v NÚOV (12) Management v krajích (13) 325 mentorů škol a 325 projektových týmů škol

14

15 OBSAH PROJEKTU Helena Marinková
UNIV 2 KRAJE IPn OBSAH PROJEKTU Helena Marinková

16 Cíl 1: vytvořit sítě škol jako organizace realizující DV
KA 1 VYTVÁŘENÍ SÍTÍ ŠKOL Cíl 1: vytvořit sítě škol jako organizace realizující DV Výstupy: 13 sítí škol  ve všech krajích realizace projektu 11 z nich získá právní formu 325 místních center CŽU Prostředky: autoevaluační zprávy škol plány rozvoje DV na školách Nástroje: motivace, argumenty, příklady dobré praxe

17 Průběžná informovanost MÚ Trvalá spolupráce se zaměstnavateli
KA 1 VYTVÁŘENÍ SÍTÍ ŠKOL Cíl 2: vytvořit podporující a akceptující prostředí pro práci sítí škol Průběžná práce s: KÚ = zřizovatelé Š (např. kritéria hodnocení práce Š, vnitřní řízení Š) HK, ÚP, RLLZ Průběžná informovanost MÚ Trvalá spolupráce se zaměstnavateli

18 KA 2 PROHLUBOVÁNÍ KOMPETENCI PP
Cíl: Připravit PP na přípravu a realizaci DV Stálý projektový tým (10 PP) na každé škole: pedagogické projektování; základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti; marketing dalšího vzdělávání; kariérové poradenství pro dospělé; aktuální otázky odborného vzdělávání. Celkem 390 seminářů

19 KA 3 PŘÍPRAVA MODULOVÝCH PROGRAMŮ DV
Cíl: připravit 975 programů DV, pilotně ověřit 325 Jaké programy: objednávka zaměstnavatele; věková skupina 50 +; obory neotevírané v počátečním vzdělávání; jiná možnost. Vždy: na základě mapování potřeb regionálního trhu práce, zaměstnavatelů, trhu vzdělávání; využití standardů NSK, pokud již existují.

20 KA 4 INFORMAČNÍ PODPORA DV
Cíl: Zpřístupnit informace o DV Veřejná část: v každém kraji IS o nabídce DV; propojení se systémem DAT; popř. další regionální systémy nabídky DV. Neveřejná část: společné sdílení programů; společné sdílení modulů; využití při přípravě dalších programů DV.

21 KA 5 PROPAGAČNÍ KAMPAŇ NA PODPORU DV
Cíl: Podpořit zapojení dospělých do DV Kampaň na podporu vyššího zapojení české dospělé populace do DV; Není propagací projektu, ale propagací DV jako takového.

22 Rozvoj profesních kompetence pedagogických pracovníků;
BENEFITY PROJEKTU Odborný Rozvoj profesních kompetence pedagogických pracovníků; Vyšší respekt k požadavkům světa práce; Provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Společenský Rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství; Vyšší informovanost veřejnosti o činnosti škol; Vyšší prestiž školy.

23 Dostupnost dalšího vzdělávání; Kvalita dalšího vzdělávání;
BENEFITY PROJEKTU Přínos pro okolí školy Dostupnost dalšího vzdělávání; Kvalita dalšího vzdělávání; Provázání počátečního a dalšího vzdělávání; Vzdělávání lépe a rychleji reaguje na potřeby TP; Škola jako místo setkávání generací. Finanční Lepší postavení škol na trhu vzdělávání.

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Helena Marinková helena.marinkova@nuov.cz
KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST Helena Marinková

25 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH
Vladimír Ort

26 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH

27 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH
ŠKOLA Mentor školy – ředitel školy – 325 Metodik celoživotního učení – 325 Projektový tým – pedagogičtí pracovníci – cca 3 250

28 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH
Mentor kraje – ved. odboru školství – 13 Metodik kraje – 13 Asistentka – 13 Metodik pro sociální partnerství – 750

29 ŘEŠENÍ PROJEKTU V KRAJÍCH
METODIK KRAJE řídí realizaci aktivit v kraji; pracuje s řediteli škol; pracuje s projektovými týmy škol; spolupracuje s KÚ, s KHK, ÚP ad.; odpovídá za výstupy a výsledky projektu v kraji.

30 JAK PRACUJEME S METODIKY KRAJŮ
PRÁCE METODIKŮ KRAJŮ zřízení kanceláře projektu v kraji; práce asistentky kraje; pravidelné porady na NÚOV; intranet projektu.

31 INTRANET – www.UNIVCZ.cz

32 VSTUP DO INTRANETU

33 OBSAH INTRANETU

34 METODICI KRAJŮ JIHOČESKÝ Hana ČIHÁKOVÁ PARDUBICKÝ Elena ZREBENÁ JIHOMORAVSKÝ Lenka ŘEHÁKOVÁ PLZEŇSKÝ Pavla JEŽKOVÁ KARLOVARSKÝ Eva SALIGEROVÁ STŘEDOČESKÝ Jan BOHATA KRÁLOVEHRADECKÝ Miloš ROJKA ÚSTECKÝ Lukáš VANÍČEK LIBERECKÝ Jiří ČEŘOVSKÝ VYSOČINA Iveta NEMJOVÁ MORAVSKOSLEZSKÝ Ivana KRAJČÍKOVÁ ZLÍNSKÝ Pavel VRBA OLOMOUCKÝ POLÁŠEK

35 DĚKUJI ZA POZORNOST Vladimír Ort vladimir.ort@nuov.cz 724 652 225
KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST Vladimír Ort

36 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Helena Úlovcová
UNIV 2 KRAJE IPn CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Helena Úlovcová

37 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Celoživotní učení (vývoj technologií, změny kvalifikačních požadavků trhu práce, globální ekonomická krize) – rozvoj lidských zdrojů - podpora zaměstnatelnosti rámec vývoje koncepcí, systémů a programů celoživotního poradenství na národní i evropské úrovni, služby celoživotního poradenství - součást preventivních opatření vedoucích ke snížení rizika opakované, dlouhodobé nezaměstnanosti, především nízko kvalifikovaných osob

38 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Celoživotní poradenství - systémový, koncepční přístup Občan - klient služeb celoživotního poradenství přístup k službám CŽP v jakékoliv fázi života, profesní dráhy, forma služeb odpovídající jeho potřebám, podpora při rozhodnutí o vlastní vzdělávací a profesní dráze absolvované vzdělání, identifikace kompetencí získaných během non-formálního a informálního vzdělávání, rozvoj dalších kompetencí – podpora účasti občanů na DV/CŽU

39 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Celoživotní poradenství – koordinace, synergie Problém duplicit, efektivního využívání existujících zdrojů (nástroje, metodiky, software) - mohou být využívány v různých poradenských sítích a službách napříč oblastí vzdělávání, zaměstnanosti Koordinovaný postup (eliminace duplicitních investic, aktivit a projektů v oblasti vývoje poradenských nástrojů i vytváření a správy databází) - NPF

40 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Implementace Strategie CŽU - priorita MŠMT Individuální projekty národní (OP VK) - partner NÚOV Koncept UNIV2 – Kraje UNIV3 VIP KARIÉRA II – Kariérové poradenství

41 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
KONCEPT Vytvoření konceptu informačního a poradenského systému DV identifikace informačních potřeb klientů služeb poradenství v oblasti DV (VN, VP, vzdělavatelé), analýza stávajících informačních zdrojů využívaných poradenskými službami v oblasti DV - cílem identifikace datové struktury informací, které mohou poskytnout vzdělávací instituce v oblasti DV, návrh možností provázání existujících informačních poradenských systémů ze sféry vzdělávání (DAT, IS UNIV), trhu práce (ISA, ISTP, IPSYS), povolání a kvalifikací (NSP, NSK), databázemi/IS - kvalita a hodnocení DV (MPSV: Kvalita DPV, ROZAM; NŠMT: certifikované instituce, lektoři, akreditované programy) Ověření konceptu informačního a poradenského systému DV široká odborná diskuse - ÚP, PC sítí škol UNIV a v další poradenské subjekty (ve vazbě na projekt IPSYS), ministerstva - správci existujících systémů

42 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
UNIV2 Kraje Proměna středních škol v centra celoživotního učení SP UNIV (2005 až 2008) podpora realizace DV na středních školách, celoživotní kariérové poradenství – metodická a vzdělávací podpora KP koncept činnosti poradenského centra sítě škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (2006), 66 škol zapojených do projektu – účast min 1 PP na vzdělávání v oblasti celoživotního kariérového poradenství (e-learningový kurz, semináře)

43 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
UNIV2 KRAJE Střední odborné školy -  otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy DV (včetně uznávání výsledků předchozího učení) žákům, dospělým a seniorům, a to s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, na potřeby regionálního trhu práce Celoživotní kariérové poradenství instituce dostupné všem, kteří jeho služby potřebují, poradce – návazně na Koncept činnosti PC sítě škol vyhodnotí, který z klientů potřebuje hlubší odbornou pomoc a tuto pomoc mu doporučí Vzdělávání KP – 325 pedagogických pracovníků ve všech krajích mimo hlavní město Prahu Inovovaný VP (e-learningový kurz, semináře) potřeby a požadavky zaměstnavatelů, informační zdroje pro kariérové poradenství, pracovně právní problematika apod., dvě úrovně s odlišnou hodinovou dotací i obsahem

44 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
UNIV3 Informační podpora KP - vytvoření informačních systémů pro monitoring trhu práce v každém kraji (UNIV2 KRAJE) informace o potřebách regionálního TP (poptávka po pracovní síle v regionu, kvalifikační požadavky zaměstnavatelské sféry), propojeny s IS UNIV2 KRAJE (nabídka programů DV jednotlivých center, konkrétní možnosti realizace procesů uznávání výsledků předchozího učení), kompatibilní s ISA (národní úroveň), informačně poradenský nástroj a zároveň sítě škol – pomoc při koncipování vzdělávací nabídky, tvorbě a realizaci vzdělávacích programů DV

45 CELOŽIVOTNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
VIP KARIÉRA II – Kariérové poradenství Cíl projektu - další rozvoj systému informační, metodické a vzdělávací podpory KP na školách, v oblasti počátečního vzdělávání Informační podpora služeb kariérového poradenství ve školách Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce (ISA+) vzdělávací nabídka SŠ, VOŠ, VŠ (kurikulární reforma - RVP/ŠVP) komplexní informace o potřebách TP Vzdělávací podpora poskytovatelů KP (eKariéra+) Informace z oblasti vzdělávání a TP ISA (www.infoabsolvent.cz) data v krajské struktuře (www.nuov.cz, sekce Vzdělávání a TP, Vzdělávání a trh práce v krajích ČR)

46 DĚKUJI ZA POZORNOST Helena Úlovcová helena.ulovcova@nuov.cz
KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST Helena Úlovcová

47 REALIZACE PROJEKTU V PRVNÍCH 5 MĚSÍCÍCH
UNIV 2 KRAJE IPn REALIZACE PROJEKTU V PRVNÍCH 5 MĚSÍCÍCH Jana Bydžovská

48 ŘEŠENÍ PRVNÍCH 5 MĚSÍCŮ PROJEKTU
příprava projektového týmu; zapojení krajů; úvodní porady s řediteli škol; motivační semináře s PP; příprava úvodní konference; PR aktivity projektu; realizace výběrových řízení; 1. monitorovací zpráva.

49 Práce v projektu připraví střední školy
TRVALÁ UDRŽITELNOST Práce v projektu připraví střední školy sdružené do sítě na to, aby se postupně staly v oblasti poskytování dalšího vzdělávání zcela samostatné …

50 Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR
UNIV 2 KRAJE IPn DĚKUJI ZA POZORNOST DISKUSE Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Úvodní konference projektu UNIV 2 KRAJE, PRAHA"

Podobné prezentace


Reklamy Google