Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK."— Transkript prezentace:

1 Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

2 Strategie celoživotního učení ČR 2

3 Situace v ČR  Snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání: ✓ výrazné snížení počtu žáků ✓ výrazné snížení počtu žáků ✓ hrozba uzavírání některých oborů ✓ hrozba uzavírání některých oborů  Nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech na úrovni vyučení  Malé zapojení dospělých do dalšího vzdělávání  Veřejnost ČR není systematicky ani informována ani motivována k DV, k zapojení se do procesů uznávání 3

4 Alarmující výsledky v gramotnostech PISA PIAAC = zrcadlo vzdělávacího systému • IT gramotnost • Čtenářská gramotnost • Numerická gramotnost

5 Procento osob starších 60 let (+ výhled) 5 Zdroj: United nations, 2009

6 6 Česká republika v číslech DV Účast v celoživotním učení (formální a neformální, 25-64)  Účast na DV - 6,8 % (2009)  Účast na DV - 7,5 % (2010)  Hlavní překážky pro účast  Překryv s pracovním časem  Překryv s rodinnými povinnostmi  Poskytovatelé DV v ČR  Zaměstnavatelé 43 %  Soukromí poskytovatelé 28 %  Školy 10 %  Jiné instituce 19 %

7 Opatření pro DV – Strategie CŽU 7

8 Přehled systémových projektů DV - UNIV – Centra CŽU (UNIV 1,2,3) - Národní soustava kvalifikací - Koncept (koncepce DV) - Předvídání kvalifikačních potřeb - PŘEKVAP - Systém kariérového poradenství DV - CEKOS – cesta ke konkurenceschopnosti 3626446,837 Mil. € 8

9 Výzvy pro grantové projekty pro VI - Podpora kvality DV – OP VK 3.2 - Výzva pro občanské vzdělávání (2011) Mil. € 120 4,1 9

10  Národní soustava povolání  Národní soustava kvalifikací  Propojení s počátečním vzděláváním (mj. UNIV) 10 Ověřování a uznávání

11 Počet zkoušek v režimu uznávání výsledků DV 1/2009 - 6/2011

12  Sektorové rady  Sektorové dohody (efektivní využívání veřejných zdrojů; dohoda všech zúčastěných)  Politika založená na znalostech  AES; VŠPS; PIAAC  Rekvalifikace v novém hávu Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK 12 Sladění nabídky s trhem práce

13 Cíl Vybavení subjektů dalšího vzdělávání informacemi umožňující jim racionální rozhodování vytvořením stálého systému analýz a předvídání nároků lidské zdroje Aktivity  Kvantitativní projekce  Šest sektorových studií  Předvídání kvalifikačních potřeb v regionech (3 kraje)  Diseminace výstupů PŘEKVAP – předvídání kvalifikačních potřeb

14 Cíl Aktivní podpora občanského vzdělávání dospělých Aktivity  Systém e-learningových opor  Finanční gramotnosti  Mediální gramotnost  Práva a povinnosti občanů  Aktivní občanství CEKOS – cesta ke konkurenceschopnosti 14

15 Cíl Dotvořit systém kariérového poradenství sladěním činností současných pracovišť kariérového poradenství Aktivity  Implementace konceptu informačního a poradenského systému  Kvalita služeb kariérového poradenství  Kvalifikace kariérových poradců  Rozvoj kariérového poradenství v regionech Kariérové poradenství – DV

16 Národní poradenské fórum  Poradní orgán MPSV a MŠMT  Akční plán NPF • Analýzy • Kvalifikace poradců (NSP + NSK) • Organizace + materiálně technické zabezpečení KP • Marketing • Péče o specifické cílové skupiny www.narodniporadenskeforum.cz 16

17 Kvalita DV - rating Lektorské zázemí Evaluace výsledků vzdělávání Materiálně technické zázemí Zákaznický přístup Další znaky kvality 10% lektorů má kvalifikaci Dotazník spokojenosti Prostory odpovídající hyg. potřebám Nabídka zveřejněná na webu 25 % lektorů má kvalifikaci Průzkum potřeb Min. 1 učebna stále k dispozici 1 kontaktní pracovník min. 8h/d 50 % lektorů má kvalifikaci Vzdělávací plány s klienty Některé vlastní vzdělávací produkty Pracovník pro poradenství 65 % lektorů má kvalifikaci Vzdělávání na klíč zákazníkovi Multimediální didaktické pomůcky Kurz dle poptávky do 10 dnů 80 % lektorů má kvalifikaci Evaluace pomocí LMS systému Vlastní výukové texty Výuka i v cizích jazycích 17

18 Národní přiřazovací zpráva Přiřazuje jak počáteční, tak i další vzdělávání Schváleno 20. července 2011 – Vláda ČR 18

19 Rozšiřte si obzory – kampaň DV www.vzdelaniaprace.cz

20 Děkuji Vám za pozornost. jakub.starek@msmt.cz


Stáhnout ppt "Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK."

Podobné prezentace


Reklamy Google