Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie CŽU ČR a její implementace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie CŽU ČR a její implementace"— Transkript prezentace:

1 Strategie CŽU ČR a její implementace
Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA , Bratislava, AIVD SK

2 Strategie celoživotního učení ČR

3 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání:
✓ výrazné snížení počtu žáků ✓ hrozba uzavírání některých oborů Nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech na úrovni vyučení Malé zapojení dospělých do dalšího vzdělávání Veřejnost ČR není systematicky ani informována ani motivována k DV, k zapojení se do procesů uznávání

4 Alarmující výsledky v gramotnostech
PISA PIAAC = zrcadlo vzdělávacího systému IT gramotnost Čtenářská gramotnost Numerická gramotnost

5 Procento osob starších 60 let (+ výhled)
Zdroj: United nations, 2009

6 Česká republika v číslech DV
Účast v celoživotním učení (formální a neformální, 25-64) Účast na DV - 6,8 % (2009) Účast na DV - 7,5 % (2010) Hlavní překážky pro účast Překryv s pracovním časem Překryv s rodinnými povinnostmi Poskytovatelé DV v ČR Zaměstnavatelé 43 % Soukromí poskytovatelé 28 % Školy 10 % Jiné instituce 19 %

7 Opatření pro DV – Strategie CŽU
A. Zvyšování účasti v DV B. Ověřování a uznávání C. Sladění nabídky s trhem práce D. Rozvoj nabídky a dostupnost DV E. DV zaměstnanců podniků F. Kvalita DV G. Informační a poradenský systém

8 Přehled systémových projektů DV
36 26 4 6,8 37 Přehled systémových projektů DV Mil. € UNIV – Centra CŽU (UNIV 1,2,3) Národní soustava kvalifikací Koncept (koncepce DV) Předvídání kvalifikačních potřeb - PŘEKVAP Systém kariérového poradenství DV CEKOS – cesta ke konkurenceschopnosti Zde dáme rozdělení kompetencí MPSV x MŠMT (o to se postarám já) 8

9 Výzvy pro grantové projekty pro VI
Mil. € Podpora kvality DV – OP VK 3.2 Výzva pro občanské vzdělávání (2011) 120 4,1 Zde dáme rozdělení kompetencí MPSV x MŠMT (o to se postarám já) 9

10 Ověřování a uznávání Národní soustava povolání
Národní soustava kvalifikací Propojení s počátečním vzděláváním (mj. UNIV)

11 Počet zkoušek v režimu uznávání výsledků DV 1/2009 - 6/2011
Červen 2011 # standardů 250 # zkoušejících 381 # zkoušek 12512 (0,13 %)

12 Sladění nabídky s trhem práce
Sektorové rady Sektorové dohody (efektivní využívání veřejných zdrojů; dohoda všech zúčastěných) Politika založená na znalostech AES; VŠPS; PIAAC Rekvalifikace v novém hávu Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

13 PŘEKVAP – předvídání kvalifikačních potřeb
Cíl Vybavení subjektů dalšího vzdělávání informacemi umožňující jim racionální rozhodování vytvořením stálého systému analýz a předvídání nároků lidské zdroje Aktivity Kvantitativní projekce Šest sektorových studií Předvídání kvalifikačních potřeb v regionech (3 kraje) Diseminace výstupů Fórum bylo zřízeno rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí, jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Jako poradní orgán ministra školství a ministra práce se NPF se nyní vyjadřuje ke klíčovým otázkám v oblasti kariérového poradenství. Historie NPF spadá do roku 2007, kdy bylo neformálním sdružením odborníků, kteří navzájem sdíleli informace a snažili se v rozvoji poradenství vzájemně podporovat. Nyní, po „formalizaci“, mají členové kompetence formulovat klíčové politiky na úrovni státu.

14 CEKOS – cesta ke konkurenceschopnosti
Cíl Aktivní podpora občanského vzdělávání dospělých Aktivity Systém e-learningových opor Finanční gramotnosti Mediální gramotnost Práva a povinnosti občanů Aktivní občanství Fórum bylo zřízeno rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí, jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Jako poradní orgán ministra školství a ministra práce se NPF se nyní vyjadřuje ke klíčovým otázkám v oblasti kariérového poradenství. Historie NPF spadá do roku 2007, kdy bylo neformálním sdružením odborníků, kteří navzájem sdíleli informace a snažili se v rozvoji poradenství vzájemně podporovat. Nyní, po „formalizaci“, mají členové kompetence formulovat klíčové politiky na úrovni státu.

15 Kariérové poradenství – DV
Cíl Dotvořit systém kariérového poradenství sladěním činností současných pracovišť kariérového poradenství Aktivity Implementace konceptu informačního a poradenského systému Kvalita služeb kariérového poradenství Kvalifikace kariérových poradců Rozvoj kariérového poradenství v regionech Fórum bylo zřízeno rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí, jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Jako poradní orgán ministra školství a ministra práce se NPF se nyní vyjadřuje ke klíčovým otázkám v oblasti kariérového poradenství. Historie NPF spadá do roku 2007, kdy bylo neformálním sdružením odborníků, kteří navzájem sdíleli informace a snažili se v rozvoji poradenství vzájemně podporovat. Nyní, po „formalizaci“, mají členové kompetence formulovat klíčové politiky na úrovni státu.

16 Národní poradenské fórum
Poradní orgán MPSV a MŠMT Akční plán NPF Analýzy Kvalifikace poradců (NSP + NSK) Organizace + materiálně technické zabezpečení KP Marketing Péče o specifické cílové skupiny

17 Kvalita DV - rating Lektorské zázemí Evaluace výsledků vzdělávání
Materiálně technické zázemí Zákaznický přístup Další znaky kvality 10% lektorů má kvalifikaci Dotazník spokojenosti Prostory odpovídající hyg. potřebám Nabídka zveřejněná na webu 25 % lektorů má kvalifikaci Průzkum potřeb Min. 1 učebna stále k dispozici 1 kontaktní pracovník min. 8h/d 50 % lektorů má kvalifikaci Vzdělávací plány s klienty Některé vlastní vzdělávací produkty Pracovník pro poradenství 65 % lektorů má kvalifikaci Vzdělávání na klíč zákazníkovi Multimediální didaktické pomůcky Kurz dle poptávky do 10 dnů 80 % lektorů má kvalifikaci Evaluace pomocí LMS systému Vlastní výukové texty Výuka i v cizích jazycích Zde dáme rozdělení kompetencí MPSV x MŠMT (o to se postarám já) 17

18 Národní přiřazovací zpráva
Přiřazuje jak počáteční, tak i další vzdělávání Schváleno 20. července 2011 – Vláda ČR

19 Rozšiřte si obzory – kampaň DV

20 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Strategie CŽU ČR a její implementace"

Podobné prezentace


Reklamy Google