Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI globální grant OP VK Ing. Monika Čermáková Bc. Michal Hnízdo Porada ředitelů škol a školských zařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI globální grant OP VK Ing. Monika Čermáková Bc. Michal Hnízdo Porada ředitelů škol a školských zařízení."— Transkript prezentace:

1 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI globální grant OP VK Ing. Monika Čermáková Bc. Michal Hnízdo Porada ředitelů škol a školských zařízení

2  operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost  prioritní osa programu: 3 Další vzdělávání  oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

3 LIMITY FINANČÍ PODPORY  celková alokace 1. výzvy: Kč  minimální částka na jeden projekt: Kč  maximální částka na jeden projekt: Kč

4 ŽADATELÉ A CÍLOVÉ SKUPINY Žadatelé:  vzdělávací instituce (vedle škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení i právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání)... Cílové skupiny:  lektoři  pracovníci vzdělávacích institucí  účastníci dalšího vzdělávání (aktivity pro tuto cílovou skupinu musí směrovat ke zvyšování konkurenceschopnosti s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce)

5 TERMÍNY VÝZVY  vyhlášení výzvy: od 1. září 2009 (poskytování konzultací)  příjem žádostí: od 15. října 2009  ukončení příjmu žádostí: 30. října 2009 ve hodin

6 PODPOROVANÉ AKTIVITY I  Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)  vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání

7 PODPOROVANÉ AKTIVITY II  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu

8 PODPOROVANÉ AKTIVITY III  Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávaní pro udržitelný rozvoj  rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání  vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání

9 PODPOROVANÉ AKTIVITY IV  Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství  vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání  spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů  partnerství privátního sektoru a škol  rozvoj a poskytování poradenských služeb  analytická činnost a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství

10 KONTAKTNÍ OSOBY Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  Leoš Křeček tel.: ;  Bc. Michal Hnízdo tel.: ; Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  Ing. Pavlína Mikešová tel.: ;  Mgr. Barbora Zigušková tel.: ;  Ing. Petra Kašparová tel.: ;

11 SEMINÁŘ  globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání  pondělí 22. června 2009 v 9.30 – hodin  multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje  přihlášení do středy 17. června 2009  kontaktní osoba: Bc. Michal Hnízdo


Stáhnout ppt "PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI globální grant OP VK Ing. Monika Čermáková Bc. Michal Hnízdo Porada ředitelů škol a školských zařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google