Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vývoj přiřazování kvalifikací k EQF v České republice Miroslav Kadlec, Praha, 11.3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vývoj přiřazování kvalifikací k EQF v České republice Miroslav Kadlec, Praha, 11.3. 2011."— Transkript prezentace:

1 Další vývoj přiřazování kvalifikací k EQF v České republice Miroslav Kadlec, miroslav.kadlec@nuov.czmiroslav.kadlec@nuov.cz Praha, 11.3. 2011

2 Pokračování…. Vytvoření zprávy je mezníkem v procesu zavádění EQF v ČR  Pokračování dosavadní diskuse  Diskuse k tvorbě Národního rámce kvalifikací  Semináře a pracovní diskuse s různými skupinami  Rozšiřování okruhu informovaných  Příprava materiálů pro různé cílové skupiny  Využívání informací z národní zprávy  Šíření informací prostřednictvím internetu

3 3 Dokončení zahájených procesů Na dosažený stav a výsledky naváže schválený harmonogram 1.Projednání zprávy v Národní radě pro kvalifikace 2.Projednání zprávy v poradách MŠMT 3.Předložení zprávy k projednání vládou ČR 4.Předložení zprávy na jednání Poradní skupiny pro EQF

4 4 Komunikace referenční zprávy  Zpřístupnění aktuální verze zprávy veřejnosti  Bude k dispozici v pracovním tisku  Bude k dispozici na internetových stránkách  Využití zprávy k šíření povědomí o procesech  Informační podpora s využitím částí textu zprávy  Navazující semináře pro vybrané skupiny expertů  Připraveny jsou semináře v regionech (zaměstnavatelé)  Připravují se plenární jednání oborových skupin (školy a další…)

5 5 Řešení navazujících úkolů  Zajistit splnění požadavku kritéria 10 Po procesu přiřazování a v souladu s časovým rozvrhem stanoveným v doporučení budou všechny nové kvalifikační osvědčení, diplomy a dokumenty Europassu vydané kompetentními úřady obsahovat jasný odkaz prostřednictvím národních systémů kvalifikací na příslušnou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Po procesu přiřazování a v souladu s časovým rozvrhem stanoveným v doporučení budou všechny nové kvalifikační osvědčení, diplomy a dokumenty Europassu vydané kompetentními úřady obsahovat jasný odkaz prostřednictvím národních systémů kvalifikací na příslušnou úroveň Evropského rámce kvalifikací.  Evropská dimenze úkolu se řeší  Studie proveditelnosti (MŠMT) – žádný nepřekonatelný problém  Webový portál EQF  Testování  Doplnění všech potřebných informací za ČR  Informování o registru kvalifikací v zahraničí

6 6 Sledování souvislostí  EQF a tvorba národních rámců kvalifikací  Intenzivní vývoj nejen v Evropě  Téma pro maďarské předsednictví EU  Vazba na další evropské nástroje  Europass, kreditní systémy - zejména ECVET  Vazby na související aktivity a iniciativy  Evropská taxonomie ESCO  Nové kvalifikace pro nová zaměstnání  Evropské projekty, PLA, sítě partnerů

7 7 Pokračování komunikace souvislostí Specifikem je složitost a jazykový problém  Překlady zahraničních materiálů  Přidaná hodnota národních rámců kvalifikací při implementaci EQF  New skills for New Jobs  Vytváření vlastních materiálů  Příklady textů pro různé cílové skupiny  Vytváření cizojazyčných materiálů  Anglické verze dokumentů, dvojjazyčné texty

8 8 Národní rámec kvalifikací  Východiska a dosavadní kroky  Schválený rámec a deskriptory pro kvalifikace v NSK  Schválené národní deskriptory kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Q-Ram  Návrh deskriptorů pro kvalifikační úrovně 1-4  Mechanismy komunikace na celostátní úrovni  Prostor a motivace pro pokračování komunikace  Zájem v domácím prostředí  Podněty z EU, např. připravovaná konference v Budapešti

9 9 Pokračování činnosti KC EQF  Aktivity využívající dosaženého stavu  Národní přiřazovací zpráva  Nastavené a fungující struktury  Aktivity zachycující domácí vývoj  Vývoj kvalifikací i jejich vztahů  Potřeba úprav, přizpůsobování….a informování  Aktivity související s mezinárodním prostředím  Informační činnost, webový nástroj EQF,…  Mezinárodní komunikace, informování a učení se  Práce v evropské síti národních koordinačních středisek

10 10 Podpora činnosti KC EQF Možnost podpory na národní i evropské úrovni  Dílčí projekt v plánu činnosti NÚOV (MŠMT)  Podpora prostřednictvím projektu oborových skupin  Stávající a nové mezinárodní projekty  Nová grantová žádost (Evropská komise)  Další vývoj/rozvoj referenčního procesu  Dokončení a revize národní přiřazovací zprávy  Dokončení a revize národní přiřazovací zprávy  Zhodnocení referenčního procesu v ČR  Informační činnost  Evropská spolupráce Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Další vývoj přiřazování kvalifikací k EQF v České republice Miroslav Kadlec, Praha, 11.3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google