Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinační centrum pro EQF Implementace EQF v Evropě – současný stav Valná hromada AVOŠ, 19. dubna 2012 Milada Stalker

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinační centrum pro EQF Implementace EQF v Evropě – současný stav Valná hromada AVOŠ, 19. dubna 2012 Milada Stalker"— Transkript prezentace:

1 Koordinační centrum pro EQF Implementace EQF v Evropě – současný stav Valná hromada AVOŠ, 19. dubna 2012 Milada Stalker milada.stalker@nuv.cz

2 Evropské nástroje pro transparentnost a mobilitu

3 Kvalifikační rámce - typologie Evropské meta-rámce QF-EHEA - zastřešující (overarching) EQF – zastřešující (overarching) a komplexní (comprehensive) Typy národních kvalifikačních rámců 1. Sektorový (sector) 2. Překlenující (bridging) Komplexní (comprehensive) 3. Integrující (integrating)

4 Evropský rámec kvalifikací pro CŽU – EQF LLL EQF  umožňuje mezinárodní srovnání a přenos kvalifikací mezi zeměmi, podporuje mobilitu  zajišťuje větší srozumitelnost kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi a podporuje celoživotní učení  rozlišuje osm úrovní kvalifikací, které jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi Doporučení o zavedení EQF (2008)  Používat EQF jako referenční nástroj pro srovnávání úrovní kvalifikací  Využívat přístup založený na výsledcích učení a podporovat validaci NIV  Do r. 2010 provést přiřazení – stanovení jasných odkazů mezi národními úrovněmi a úrovněmi EQF  Do r. 2012 zajistit, aby nové certifikáty a diplomy obsahovaly odkaz na úroveň EQF  Ustavení Poradní skupiny EQF (EQF Advisory Group) – Kritéria a postupy pro přiřazování, projednávání národních referenčních zpráv atd.  Ustavení národních koordinačních center pro EQF (National Coordination Points)

5

6 Stav implementace EQF v Evropě a v ČR 12 členských zemí provedlo přiřazení Všechny evr. země se zavázaly vytvořit NKR založené na principu VU Rozdílné typy přístupů k implementaci:  Využití stávajícího národního rámce kvalifikací (popř. rámců) – UK, IE, MT, FR)  Vytvoření národního rámce kvalifikací při zachování stávajícího systému kvalifikací (DK, NL, FI, částečně EE a LV)  Vytvoření nového rámce kvalifikací, který je páteří a motorem reforem kvalifikačního i vzdělávacího systému (HR, PL)  Kombinace výše zmíněných přístupů (CZ, PT, BE-vl, AT, DE) Referenční proces v ČR  Probíhal v l. 2009-2011, stanoven harmonogramem MŠMT, podporován grantem EK  Spolupráce mnoha stran a odborníků při vzniku zprávy  Připomínkové řízení, schválení PV MŠMT a Vládou ČR, konzultace se zahraničními odborníky  Obhajoba před PS EQF (členské země, Cedefop, Rada Evropy, EK, evrop. soc. partneři atd,) v prosinci 2011

7 Poznámky a připomínky k české zprávě Vyplývající úkoly do budoucna Poznámky a připomínky (BE, DK, IE, UK, Cedefop, RE)  Přehledná, srozumitelná zpráva,  Dobře popsaný systém zajišťování kvality,  Podrobné přílohy s popisem referenčního procesu a konkrétními příklady VU u některých typů kvalifikací zvyšují důvěryhodnost zprávy a přiřazení  Úroveň podrobnosti zvyšuje důvěru v český systém  Absence skutečně národního (comprehensive) kvalifikačního rámce  Kombinace se vstupy (uvedení úrovní ISCED a délky studia) - EQF je založen pouze na VU  Jasnější prezentace prostupnosti systému (a slepých uliček)  Nemožnost pokračovat po VOV do magisterského studia přímo  Mohou pokračovat v magisterském studiu v zahraničí? Bylo by pak uznáno v ČR?  Užívání titulu doktor na dvou úrovních je pro zahraničí zavádějící (PhDr. – Ph.D.)  Nevhodnost užití argumentu Směrnice 2005/36/EC (o profesních kvalifikacích) u přiřazení VOV na úroveň 6 EQF  Doporučení předložit upravenou verzi zprávy po sebe-certifikačním procesu

8

9 EQF – KKOV - ISCED

10 Děkuji Vám za pozornost Milada Stalker milada.stalker@nuv.cz


Stáhnout ppt "Koordinační centrum pro EQF Implementace EQF v Evropě – současný stav Valná hromada AVOŠ, 19. dubna 2012 Milada Stalker"

Podobné prezentace


Reklamy Google