Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

2 2 Vize střešních zaměstnavatelů „Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti občanů ČR a konkurenceschopnosti firem.“

3 3 Jsou zaměstnavatelé ochotni pro vytvoření systému celoživotního učení něco udělat? ANO!!! vytvoříme základní kameny k systému celoživotního učení v podobě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací zasadíme se o implementaci zákona č. 179/2006 Sb. pro urychlení procesu obecného uznávání profesních kvalifikací podpoříme tvorbu motivačního, právně-ekonomického prostředí Vize střešních zaměstnavatelů

4 4 Spolupráce na tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací – vytváříme reprezentativní sektorové rady Prosazení požadavků praxe do nabídky celoživotního učení - kvalita i kvantita Iniciace zřízení celonárodní platformy k rozvoji lidských zdrojů v České republice Prosazení a přijetí principu „rozvojových investic do celoživotního učení“ zaměstnavateli, ale zejména vládou Trvalé využívání přínosů zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – nahrazení zastaralé legislativy – prosazení do rekvalifikací Jak se zaměstnavatelé zapojí do systému celoživotního učení?

5 5 Co přinese do systému NSK Národní soustava kvalifikací představuje:  výsledek práce odborníků z praxe – sektorových rad, tedy nástroje zaměstnavatelů  zadání pro další profesní vzdělání a možná i pro počáteční vzdělání  možnost řešit disproporce na trhu práce cestou dalšího profesního vzdělávání  legislativní oporu druhé, nové cesty k dosažení obecného uznání kvalifikací získaných pomocí dalšího profesního vzdělávání  zefektivnění komunikace mezi zaměstnavateli a státními orgány, např. Úřadem práce a jeho kontaktními pracovišti, ohledně kvalifikačních požadavků

6 6 Východiskem NSK je Národní soustava povolání Národní soustava povolání:  představuje aktuální katalog prací vytvořený zaměstnavateli  definuje poptávku (informace pro Úřad práce a agentury práce)  poskytne NSK podrobné informace pro tvorbu kvalifikačních standardů odpovídajících požadavkům trhu práce  rozvine model sektorových rad  bude nástrojem pro strategické řízení lidských zdrojů včetně využívání nástrojů NSK  zvýší motivaci občanů k celoživotnímu učení

7 7 Jak to celé funguje?

8 8 Přínosy NSK pro zaměstnavatele Využití v personální práci Výběrová řízení, spolupráce s úřady práce a agenturami práce Rozvojové plány, kariérové mapy, adaptační programy Kvalifikační a mzdové systémy Osvědčení o získané kvalifikaci je jasným dokladem o kompetencích, kterými budoucí zaměstnanec disponuje Legislativní napojení rekvalifikací (vyhl. 176/2009 Sb.) na NSK a zákon č. 179 bude pro zaměstnavatele znamenat zvýšení záruky kvality budoucích zaměstnanců

9  rostou požadavky na lidský kapitál a jeho kvalitu  nedostatečné přizpůsobení vzdělávací soustavy potřebám zaměstnavatelů  současný systém financování škol (preference kvantity před kvalitou)  vzrůstající počet rekvalifikací ve sporné kvalitě (příliš obecné, nekvalifikovaní lektoři, atd.)  kritický nedostatek zaměstnanců = ohrožení konkurenceschopnosti a podnikání zaměstnavatelů 9 Co k prioritě vzdělávání říká

10 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Zdeněk Liška Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR 11


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google