Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neformální vzdělávání jako součást Strategie celoživotního učení ČR Martin Sycha 21. 3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neformální vzdělávání jako součást Strategie celoživotního učení ČR Martin Sycha 21. 3. 2011."— Transkript prezentace:

1 Neformální vzdělávání jako součást Strategie celoživotního učení ČR Martin Sycha 21. 3. 2011

2 Strategie CŽU schválena usnesením vlády č. 761 ze dne 11. července 2007 Implementační plán Strategie CŽU schválen usnesením vlády č. 8 ze dne 5. ledna 2009

3 Strategie CŽU se zabývá: Počátečním vzděláváním Dalším vzděláváním Formálním vzděláváním Neformálním vzděláváním Informálním učením

4 Strategie CŽU – strategické směry v oblasti DV 1.Uznávání a prostupnost 2.Rovný přístup 3.Funkční gramotnost 4.Sociální partnerství 5.Stimulace poptávky 6.Kvalita 7.Poradenství

5 Výběrová šetření pracovních sil (LFS)

6 Adult Education Survey (AES) Účast v DV v roce 2007

7 Uznávání a prostupnost Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení uznávání výsledků neformálního vzdělávání i informálního učení Právní: Zákon 179/2006 Sb., o uznávání výsledků DV Systémová: NSK Procesuální: vytvoření uceleného systému 3 roviny, ve kterých je tento cíl rozvíjen

8 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) » 2004 – záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání » 2006 – schválen zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků DV » 2007 – zákon nabyl účinnosti » 2007 – nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb. » 2004 – záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání » 2006 – schválen zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků DV » 2007 – zákon nabyl účinnosti » 2007 – nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb.

9 Proč?Příběh Petry Petra je vyučená švadlena, která po dvou letech práce v oděvní výrobě nastoupila do cukrárny své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrzliny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Po deseti letech se přestěhovala do jiného města, kde se snažila najít nové zaměstnání. Ve městě nebyl žádný oděvní provoz, ale hned několik cukráren. I když uměla řadu činností, které by v nich uplatnila, ani v jedné ji nepřijali. Na své cukrářské dovednosti totiž neměla žádný kvalifikační doklad. Jediné, co měla, byl výuční list švadleny.

10 Základní principy zákona 1.Národní soustava kvalifikací 2.Autorizace 3.Zkouška Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Proč uznávat? Druhá kariéra Možnost rozšíření kvalifikace Vývoj technologií Sociálně-ekonomické důvody

11 Vychází z NSP a úzce s ní souvisí Vedena Národním ústavem odborného vzdělávání a tvořena ve spolupráci se sektorovými radami Propojuje svět práce a vzdělávání Propojuje systém počátečního a dalšího vzdělávání Nenahrazuje stávající vzděl. systém počátečního vzdělávání

12 Kvalifikační a hodnotící standard dílčích kvalifikací Kvalifikační standard – co mám umět Hodnotící standard – jak to prokážu: soubor kritérií a způsobů ověřování 2 části: KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY Hodnotící standard – jak to prokážu: soubor kritérií a způsobů ověřování 2 části: KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY

13

14

15 NSK – současný stav (leden 2011) MMRMZEMPOMVMŠMTMD∑ Počet dílčích kvalifikací v NSK 2876115259235 Počet autorizovaných osob 8872687260306 Počet autorizací 5813134921251201523 Počet realizovaných zkoušek 4075830651661305950

16 Počet zkoušek DK 1/2009 – 1/2011

17 Osvědčení Vzor dle vyhlášky č. 208/2007 Sb. 3 druhy osvědčení ▫Před FO ▫Před PO ▫Před komisí

18 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb. Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK = zkouška dle hodnotícího standardu dílčí kvalifikace Rekvalifikační kurzy připravují na jednotlivé dílčí kvalifikace

19 Rekvalifikace v návaznosti na vyhlášku č. 176/2009, a na zákon č. 179/2006 Sb., Rekvalifikace v návaznosti na vyhlášku č. 176/2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

20 Akreditace MŠMT a vyhláška č. 176/2009 Existuje pro danou pracovní činnost DK? (DK uvedené na www.narodni-kvalifikace.cz)www.narodni-kvalifikace.cz - ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) - NE =1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. BOZP) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4)

21 V praxi - kuchař Kuchařské práce Příprava teplých pokrmů Kuchař expedient Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení Výroba knedlíků

22 Děkuji za pozornost Martin.Sycha@msmt.cz


Stáhnout ppt "Neformální vzdělávání jako součást Strategie celoživotního učení ČR Martin Sycha 21. 3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google