Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR"— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR
Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR UNIV 2 Kraje 18. – PhDr. Lenka Mužíková

2 Další vzdělávání ? Rekvalifikační kurzy Vzdělávací kurzy Zájmové kurzy

3 Participace na dalším Vzdělávání v roce 2011 (LFS)

4 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání 2002-2011

5 Situace v ČR na poli dalšího vzdělávání
snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání - hrozba uzavírání některých oborů nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech na úrovni vyučení malé zapojení dospělých do dalšího vzdělávání veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV, ani k zapojení se do procesů uznávání

6 Zákon č. 179/2006 Sb. Národní soustava kvalifikací Autorizace Zkouška
NSK + kvalifikace - § 3-8: Členění kvalifikací, ÚK, DK, NSK, KS a HS Autorizace - §9-16:  Udělení autorizace - podmínky pro udělení autorizace FO, PO, AU zástupcům, povinnosti a. osob, Evidence a. osob, zánik a odnětí autorizace Zkouška - §17-20: podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti, průběh zkoušky, vydávání osvědčení, přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky

7 Novelizace zákona č. 179/2006 Sb.
Dílčí kvalifikace = Profesní kvalifikace Úplná kvalifikace = Úplná profesní kvalifikace V případě rekvalifikací se mohou zkoušky z PK zúčastňovat osoby mladší 18-ti let Provázání se živnostenským zákonem Prodloužení autorizace = 500,- Kč I Autor. zástupce musí splňovat podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až f) Školy to mají jednodušší - podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) a d) až f) se po nich nevyžadují

8 Národní soustava kvalifikací

9

10

11

12 Kvalifikační a hodnotící standard Profesních kvalifikací
Kvalifikační standard – co mám umět Hodnotící standard – jak to prokážu HS – obsáhlejší, odvozeny z KS HS Metodická část: Metodická doporučení, info. o hodnocení, Informace o počtu zkoušejících, Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, Požadavky na materiálně-technické zázemí, Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky, Výše úhrady za zkoušku, Autorizující orgán, Týká se povolání Zkouška není výběrová, ale čelíme stále většímu tlaku - u vyšších kvalifikací Ve škole je student hodnocen průběžně a v průběhu celého studia, tady to není možno, tak musí najednou ukázat, že umí všechny činnosti, co umět má Standardy by měly být východiskem i při tvorbě vzdělávacích programů Tyto standardy jsou pak schvalovány MŠMT, předtím musí být odsouhlaseny AO a MPSV, po schválení jsou zveřejněny na webu

13 Jak autorizaci získat? Písemná žádost příslušnému autorizujícímu orgánu – ke stažení na www stránkách Podmínky jsou specifické pro: Fyzickou osobu – FO Právnickou osobu – PO Školu zapsanou ve školském rejstříku

14 Udělení autorizace obecně
Autorizaci lze udělit v případě, že je schválen HS a KS k dané DK Autorizace je udělena na dobu Autorizace je nepřevoditelná Udělení podléhá správnímu poplatku 5 let Počet dílčích kvalifikací Správní poplatek v Kč 1 1 500,- 7 a více 10 000,- Udělení autorizace na 5 let lze vždy o dalších 5 let prodloužit Je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce Povinnosti A. osob – písemně informovat A Orgán o změnách, jež nastaly v době platnosti autorizace Zánik autorizace – smrt, uplynutí 5 let, zánikem A.osoby, odnětím autorizace Odnětí autorizace – uvedení nepravdivých údajů, nesplňuje podmínky na AO, porušila právní předpisy, PO více než 2 měsíce nemá A. zástupce, o odnětí požádala

15 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb.
Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

16 Zákon č. 435/2004 Sb. Rekvalifikaci dle § 108 může provádět: A B C D
Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) A B C D

17 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Metodika uvedená na – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaci Nová tabulka hodinových dotací První záložka – Profesní kvalifikace Druhá záložka – čistá rekvalifikace Nové formuláře žádosti o akreditaci a pokynů k jejich vyplnění (méně administrativně náročné) profesní kvalifikace čistá rekvalifikace Obecné informace k rekvalifikacím

18 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Existuje pro danou pracovní činnost PK?
(PK uvedené na ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) NE = 1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. Strážník obecní policie) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4)

19 Rekvalifikace v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb.
Rekvalifikační programy (dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) jsou provázány se zákonem č. 179/2006 Sb. Rekvalifikační programy připravují na jednotlivé profesní kvalifikace

20 Propojení rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb.
Rekvalifikační programy nemají za výstup celostátně platné osvědčení, ale pouze potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě. Závěrečná zkouška je realizována u autorizované osoby pověřené a kontrolované příslušným autorizujícím orgánem (ústředním orgánem státní správy, který odpovídá za příslušné kvalifikace). Výstupem je osvědčení o PK. Úřad práce ČR proplácí jak vzdělávání, tak náklady na zkoušku u autorizované osoby. Zkouška je subdodávkou poskytovatele rekvalifikace (obdoba praxí). Bude existovat jasně měřitelný úspěch vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání.

21 Školy Povinnost dodržovat platné právní předpisy
Zákon č. 435/2004 Sb. (individuální rekvalifikace) Vyhlášku č. 176/2009 Sb. (např. organizace výuky, závěrečná ZK, náležitosti osvědčení) Zákon č. 179/2006 Sb. Popř. jiné právní předpisy

22 Školy Metodika uvedená na – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaci Tabulka hodinových dotací závazné názvy pracovních činností rozsahy kurzů Realizace rekvalifikačních kurzů (např. uchovávání dokladů na vstupu, v průběhu, na výstupu) Vzor osvědčení

23 Statistické šetření DV (za rok 2011)
Osloveno 2987 subjektů poskytujících vzdělávání 1533 subjektů s platnou akreditací MŠMT (51,3 %) 1397 škol (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT, zapsaných ve školském rejstříku (46,8 %) 57 vysokých škol bez platné akreditace MŠMT (1,9 %) Návratnost 40,6 %

24 Statistické šetření DV
Způsob financování realizovaných akreditovaných rekval. programů

25 Statistické šetření DV
Zaměření realizovaných akreditovaných rekval. programů Obor v % obchod, finance, řízení, a administrativu (účetnictví a daně) 26,07 osobní služby (péče o vlasy a vzhled) 24,42 Počítače 14,22 strojírenství, elektrotechnika, energetika a chemie 8,82 zemědělství, lesnictví a rybářství 5,66

26 Další informace k rekvalifikacím
UNIV 3 Vzorové projekty Systém elektronického podání a evidence (vč. práce akreditační komise) => real time vyřizování žádostí Kontroly

27 Budoucnost rekvalifikací
Absolutní provázanost s NSK Existuje profesní kvalifikace Existuje zájem ÚP Propojení s aktivitami SR – předvídání aktuálních potřeb trhu práce Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu DK Umožníme realizovat rekvalifikace s ohledem na potřeby a znalosti jednotlivce (individuální akční plán) Umožnění realizace pouze zkoušky (potvrzení kvalifikace) 27

28 Děkuji Vám za pozornost.
PhDr. Lenka Mužíková


Stáhnout ppt "Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google