Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR UNIV 2 Kraje 18. – 19. 10. 2012 PhDr. Lenka Mužíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR UNIV 2 Kraje 18. – 19. 10. 2012 PhDr. Lenka Mužíková."— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR UNIV 2 Kraje 18. – 19. 10. 2012 PhDr. Lenka Mužíková

2 Další vzdělávání ? Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy Vzdělávací kurzy Vzdělávací kurzy Zájmové kurzy

3 Participace na dalším Vzdělávání v roce 2011 (LFS)

4 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání 2002-2011

5 Situace v ČR na poli dalšího vzdělávání  snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání - hrozba uzavírání některých oborů  nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech na úrovni vyučení  malé zapojení dospělých do dalšího vzdělávání  veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV, ani k zapojení se do procesů uznávání

6 Zákon č. 179/2006 Sb. 1. Národní soustava kvalifikací 2. Autorizace 3. Zkouška

7 Novelizace zákona č. 179/2006 Sb.  Dílčí kvalifikace = Profesní kvalifikace  Úplná kvalifikace = Úplná profesní kvalifikace  V případě rekvalifikací se mohou zkoušky z PK zúčastňovat osoby mladší 18-ti let  Provázání se živnostenským zákonem  Prodloužení autorizace = 500,- Kč

8 Národní soustava kvalifikací

9 www.narodni-kvalifikace.cz

10

11

12 Kvalifikační a hodnotící standard Profesních kvalifikací Kvalifikační standard – co mám umět Hodnotící standard – jak to prokážu

13 Jak autorizaci získat? Písemná žádost příslušnému autorizujícímu orgánu – ke stažení na www stránkáchwww Podmínky jsou specifické pro:  Fyzickou osobu – FO  Právnickou osobu – PO  Školu zapsanou ve školském rejstříku

14 Udělení autorizace obecně Autorizaci lze udělit v případě, že je schválen HS a KS k dané DK Autorizace je udělena na dobu Autorizace je nepřevoditelná Udělení podléhá správnímu poplatku 5 let Počet dílčích kvalifikacíSprávní poplatek v Kč 11 500,- 7 a více10 000,-

15 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb. Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

16 Zákon č. 435/2004 Sb. Rekvalifikaci dle § 108 může provádět:  Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT)  Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách)  Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem  Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) A B C D

17 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Metodika uvedená na www.msmt.cz – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaciwww.msmt.cz Nová tabulka hodinových dotací  První záložka – Profesní kvalifikace  Druhá záložka – čistá rekvalifikace Nové formuláře žádosti o akreditaci a pokynů k jejich vyplnění (méně administrativně náročné)  profesní kvalifikace  čistá rekvalifikace Obecné informace k rekvalifikacím

18 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Existuje pro danou pracovní činnost PK? (PK uvedené na www.narodni-kvalifikace.cz)www.narodni-kvalifikace.cz - ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) - NE =1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. Strážník obecní policie) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4)

19 Rekvalifikace v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb. Rekvalifikační programy (dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) jsou provázány se zákonem č. 179/2006 Sb. Rekvalifikační programy připravují na jednotlivé profesní kvalifikace

20 Propojení rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb. Rekvalifikační programy nemají za výstup celostátně platné osvědčení, ale pouze potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě. Závěrečná zkouška je realizována u autorizované osoby pověřené a kontrolované příslušným autorizujícím orgánem (ústředním orgánem státní správy, který odpovídá za příslušné kvalifikace). Výstupem je osvědčení o PK. Úřad práce ČR proplácí jak vzdělávání, tak náklady na zkoušku u autorizované osoby. Zkouška je subdodávkou poskytovatele rekvalifikace (obdoba praxí). Bude existovat jasně měřitelný úspěch vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání.

21 Školy Povinnost dodržovat platné právní předpisy  Zákon č. 435/2004 Sb. (individuální rekvalifikace)  Vyhlášku č. 176/2009 Sb. (např. organizace výuky, závěrečná ZK, náležitosti osvědčení)  Zákon č. 179/2006 Sb.  Popř. jiné právní předpisy

22 Školy Metodika uvedená na www.msmt.cz – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaciwww.msmt.cz  Tabulka hodinových dotací  závazné názvy pracovních činností  rozsahy kurzů  Realizace rekvalifikačních kurzů (např. uchovávání dokladů na vstupu, v průběhu, na výstupu)  Vzor osvědčení

23 Statistické šetření DV Statistické šetření DV (za rok 2011) Osloveno 2987 subjektů poskytujících vzdělávání  1533 subjektů s platnou akreditací MŠMT (51,3 %)  1397 škol (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT, zapsaných ve školském rejstříku (46,8 %)  57 vysokých škol bez platné akreditace MŠMT (1,9 %) Návratnost 40,6 %

24 Statistické šetření DV Způsob financování realizovaných akreditovaných rekval. programů

25 Statistické šetření DV Zaměření realizovaných akreditovaných rekval. programů Oborv % obchod, finance, řízení, a administrativu (účetnictví a daně) 26,07 osobní služby (péče o vlasy a vzhled)24,42 Počítače14,22 strojírenství, elektrotechnika, energetika a chemie 8,82 zemědělství, lesnictví a rybářství5,66

26 Další informace k rekvalifikacím UNIV 3  Vzorové projekty  Systém elektronického podání a evidence (vč. práce akreditační komise) => real time vyřizování žádostí  Kontroly

27 Budoucnost rekvalifikací Absolutní provázanost s NSK  Existuje profesní kvalifikace  Existuje zájem ÚP Propojení s aktivitami SR – předvídání aktuálních potřeb trhu práce Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu DK  Umožníme realizovat rekvalifikace s ohledem na potřeby a znalosti jednotlivce (individuální akční plán) Umožnění realizace pouze zkoušky (potvrzení kvalifikace)

28 Děkuji Vám za pozornost. PhDr. Lenka Mužíková lenka.muzikova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR UNIV 2 Kraje 18. – 19. 10. 2012 PhDr. Lenka Mužíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google