Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize zaměstnavatelů o nastartování systému CŽU Model SR, NSP, NSK a zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize zaměstnavatelů o nastartování systému CŽU Model SR, NSP, NSK a zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Vize zaměstnavatelů o nastartování systému CŽU Model SR, NSP, NSK a zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

2 Co lze očekávat v budoucnosti 2 Zdroj:ČSÚ

3 3

4 Zájem o obory VŠ v roce 2010 4 Bude to stačit pro tradičně průmyslové národní hospodářství? Nejen matematika, chemie nebo informatika, ale i antropologie, botanika, nebo ekologie

5 5 Zdroj: SVP PF UK Praha

6 6 Rozložení inteligence v populaci: Zdroj: STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie ZŠ a vyučení v populaci 2001 Absolventi VŠ po roce 2015 Lidé s maturitou v populaci 2001 Dosažené vzdělání Zjednodušeně Podíl obyvatel 15+ v roce 2001 Absolventi po roce 2015 (odhad) ISCED 0-2základní a vyučení "E"24%? ISCED 3-4vyučení a maturita64%? ISCED 5-6vysokoškolské13%78% Zdroj: data 2001 ČSÚ, prognóza 2015 z uvedených propočtů SVP PF UK

7 7 Zdroj: Výběrová šetření ČSÚ a Eurostat – Labour Force Survey (LFS)

8 Vize zaměstnavatelů Co na to zaměstnavatelé? Jaké očekávají změny? „Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti občanů ČR“ 8

9 Jsou zaměstnavatelé ochotni pro vytvoření systému CŽU něco udělat? ANO!!! 9 Vytvoříme společné zadání k nasměrování CŽU Zasadíme se o urychlenou implementaci zákona č. 179/2006 Sb. Prosadíme stimulaci k širší účasti dospělých na dalším vzdělávání, tvorba motivačního, právně-ekonomického prostředí Vize zaměstnavatelů

10 Jak si představují realizaci? Jak se hodlají zapojit? 10 Vize zaměstnavatelů

11 Spolupráce na tvorbě NSP a NSK Propagace principů a přínosu zákona 179 = sociální uznání profesních kvalifikací Prosazení požadavků praxe do nabídky CŽU Iniciace ke zřízení celonárodní platformy k RLZ v ČR Prosazení a přijetí principu „rozvojových investic do CŽU“ zaměstnavateli, ale zejména vládou ČR 11 Vize zaměstnavatelů

12 Co přinese do systému NSP? 12

13 Co přinese do systému NSK? 13

14 Jak to celé funguje? 14

15 Přínosy pro zaměstnavatele Využití v personální práci Výběrová řízení, spolupráce s ÚP a AP Rozvojové plány, kariérové mapy, adaptační programy Kvalifikační a mzdové systémy Osvědčení o získané kvalifikaci je jasným dokladem o kompetencích, kterými budoucí zaměstnanec disponuje Legislativní napojení rekvalifikací na NSK a zákon bude pro zaměstnavatele znamenat zvýšení záruky kvality 15

16 Co k prioritě vzdělávání říká SP ČR Proč do toho jdeme?! „Průmysl, jako hlavní tvůrce hodnot v české ekonomice, očekává zejména odpovídající státní podporu všech směrů technického a inženýrského školství, protože ani v současné době ekonomické stagnace nejsou požadavky průmyslu na kvalitní technické odborníky uspokojeny. Situace je kritická nejen ve vyšších stupních technického vzdělávání, ale i v oblasti středního maturitního a učňovského školství. Učňovské a střední technické školy nejsou dnes schopni vzhledem k nízkému počtu vystupujících absolventů zabezpečit ani průběžnou generační obměnu ve firmách“. 16

17 Co k prioritě vzdělávání říká HK ČR Řešení stávajících a očekávaných disproporcí na pracovním trhu. Budování důvěryhodného kvalifikačního systému ČR schopného reagovat operativně na situaci na pracovním trhu. Krize v odborném vzdělávání a nejisté budoucí výstupy (kvalita i kvantita) mění význam dalšího vzdělávání jako nezbytného nástroje k řešení lidských zdrojů v ČR. Legislativní rámec pro standardizaci kvalifikačních požadavků.

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vize zaměstnavatelů o nastartování systému CŽU Model SR, NSP, NSK a zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google