Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012

2 Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním). Zákon č. 179/2006 Sb., O uznávání výsledků DV  Jednotná pravidla pro ověřování a uznávání kvalifikací  Není důležitá vzdělávací cesta, ale co člověk umí  Zákon stanovuje NSK i procesy ověřování kvalifikací

3 Národní soustava kvalifikací Profesní kvalifikace Způsobilost vykonávat určitý soubor činností, s nimž je možné se uplatnit na trhu práce Příklady profesních kvalifikací Příprava pokrmů studené kuchyně Barman Zedník Zhotovitel zateplovacích systémů Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace Údržba veřejné zeleně Strážný Sportovní masáž Průvodce cestovního ruchu Auditor kvality Správce operačních systé mů pro malé a střední organizace

4 Národní soustava kvalifikací Kvalifikační standard – Co má držitel kvalifikace umět soubor kompetencí (znalostí, dovedností) Hodnotící standard – Jak ověřit, jestli to opravdu umí soubor kritérií a postupů pro zkoušku Profesní kvalifikace vymezují a standardy tvoří zástupci zaměstnavatelů sdružení v Sektorových radách Profesní kvalifikace ověřují podle hodnotících standardů Autorizované osoby Autorizace (oprávnění ověřovat jednotlivé profesní kvalifikace) udělují Autorizující orgány (věcně příslušná ministerstva) Vazba na Evropský rámec kvalifikací (EQF)

5 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Pokud pro určité činnosti existuje profesní kvalifikace: získá akreditaci MŠMT jen ten kurz, který je zakončený zkouškou z profesní kvalifikace hrazenou rekvalifikací může být jen kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace NSK a rekvalifikace

6 NSK nabízí cestu k získání stupně vzdělání. Po získání určité stanovené skladby profesních kvalifikací může jejich držitel složit ve škole závěrečnou zkoušku a získat výuční list, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání v daném oboru. (analogicky platí i pro maturitu) NSK a stupeň vzdělání Podlahář dřevěných podlah Podlahář betonových podlah Podlahář plovoucích podlah Podlahář povlakových podlah Podlahář bezespárých podlah PODLAHÁŘ

7 NSK nabízí cestu k získání řemeslné živnosti Po získání určité stanovené skladby profesních kvalifikací získává jejich držitel nárok na živnostenské oprávnění pro odpovídající řemeslnou živnost Aniž by musel skládat závěrečnou zkoušku a mít výuční list NSK a Živnostenský zákon Profesní kvalifikace NSK také může být stanovená jako podmínka pro získání živnostenského oprávnění pro vázanou nebo koncesovanou živnost

8 Schváleno dílčích kvalifikací cca 300 Autorizovaných osob cca 450 Vykonaných zkoušekcca 30 000 NSK - současný stav

9 Co nabízí NSK občanům? Téměř polovina lidí pracuje v jiné oblasti, než ve které se vyučili nebo vystudovali. Dosud na to ale neměli žádný celostátně platný doklad. Příležitost: Možnost prokázat své znalosti, dovednosti a kompetence, na které dosud neměli doklad. Na základě složené zkoušky získají osvědčení o kvalifikaci, bez nutnosti školní docházky. NSK – přínosy

10 Co nabízí NSK firmám? Transparentnost Předloží-li uchazeč o práci osvědčení o kvalifikaci NSK, zaměstnavatel podle standardu kvalifikace přesně uvidí, co všechno držitel kvalifikace musel prokázat u zkoušky. Záruky Standardy jednotlivých kvalifikací tvoří zaměstnavatelé Celkové zkvalitnění pracovníků v dané oblasti Začnou-li zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, zvýší se kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti, a zaměstnavatelé si mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil. Možnost aplikace do vlastních personálních systémů NSK – přínosy

11 Co nabízí NSK školám a institucím vzdělávání dospělých? NSK školám Rozšířit nabídku na vzdělávání dospělých, částečně vykrýt deficit žáků Užší přiblížení k trhu práce se promítne i do počátečního vzdělávání, zvýšení kvality výuky i využití v marketingu při získávání žáků NSK všem vzdělávacím organizacím V partnerství s autorizovanou osobou možnost hlásit se do výběrových řízení úřadů práce Stát se autorizovanou osobou, realizovat jak kurz, tak zkoušky. NSK – přínosy

12 NSK může být přínosem pro občany, pro zaměstnavatele pro vzdělavatele, pro celkovou podporu rozvoje lidských zdrojů v kraji Je ale třeba, aby všichni tito aktéři o sobě věděli, aby ze systému získali to, co právě oni potřebují Potřeba spojovat Největším nedostatkem systému uznávání je, že se o něm neví

13 Pomohla by podpora Na úrovni kraje by mohla vzniknout silná partnerství včetně zapojení krajského úřadu, krajské pobočky Úřadu práce Společný soustředěný vliv, osvěta a propagace k zaměstnavatelům i k veřejnosti včetně zapojení regionálních médií a webů Potřeba spojovat

14 Národní soustava kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz ( jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob pro každou dílčí kvalifikaci) www.vzdelaniaprace.cz Děkuji Vám za pozornost Národní soustava kvalifikací


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google