Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH

2 Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním). Zákon č. 179/2006 Sb., O uznávání výsledků DV  Jednotná pravidla pro ověřování a uznávání kvalifikací  Není důležitá vzdělávací cesta, ale co člověk umí  Zákon stanovuje NSK i procesy ověřování kvalifikací

3 Národní soustava kvalifikací Profesní kvalifikace Způsobilost vykonávat určitý soubor činností, s nimž je možné se uplatnit na trhu práce Příklady profesních kvalifikací Příprava pokrmů studené kuchyně Barman Zedník Zhotovitel zateplovacích systémů Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace Údržba veřejné zeleně Strážný Sportovní masáž Průvodce cestovního ruchu Auditor kvality Správce operačních systé mů pro malé a střední organizace

4 Národní soustava kvalifikací Kvalifikační standard – Co má držitel kvalifikace umět soubor kompetencí (znalostí, dovedností) Hodnotící standard – Jak ověřit, jestli to opravdu umí soubor kritérií a postupů pro zkoušku Profesní kvalifikace vymezují a standardy tvoří zástupci zaměstnavatelů sdružení v Sektorových radách Profesní kvalifikace ověřují podle hodnotících standardů Autorizované osoby Autorizace (oprávnění ověřovat jednotlivé profesní kvalifikace) udělují Autorizující orgány (věcně příslušná ministerstva) Vazba na Evropský rámec kvalifikací (EQF)

5 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Pokud pro určité činnosti existuje profesní kvalifikace: získá akreditaci MŠMT jen ten kurz, který je zakončený zkouškou z profesní kvalifikace hrazenou rekvalifikací může být jen kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace NSK a rekvalifikace

6 NSK nabízí cestu k získání stupně vzdělání. Po získání určité stanovené skladby profesních kvalifikací může jejich držitel složit ve škole závěrečnou zkoušku a získat výuční list, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání v daném oboru. (analogicky platí i pro maturitu) NSK a stupeň vzdělání Podlahář dřevěných podlah Podlahář betonových podlah Podlahář plovoucích podlah Podlahář povlakových podlah Podlahář bezespárých podlah PODLAHÁŘ

7 NSK nabízí cestu k získání řemeslné živnosti Po získání určité stanovené skladby profesních kvalifikací získává jejich držitel nárok na živnostenské oprávnění pro odpovídající řemeslnou živnost Aniž by musel skládat závěrečnou zkoušku a mít výuční list NSK a Živnostenský zákon Profesní kvalifikace NSK také může být stanovená jako podmínka pro získání živnostenského oprávnění pro vázanou nebo koncesovanou živnost

8 Schváleno dílčích kvalifikací cca 300 Autorizovaných osob cca 450 Vykonaných zkoušekcca NSK - současný stav

9 Co nabízí NSK občanům? Téměř polovina lidí pracuje v jiné oblasti, než ve které se vyučili nebo vystudovali. Dosud na to ale neměli žádný celostátně platný doklad. Příležitost: Možnost prokázat své znalosti, dovednosti a kompetence, na které dosud neměli doklad. Na základě složené zkoušky získají osvědčení o kvalifikaci, bez nutnosti školní docházky. NSK – přínosy

10 Co nabízí NSK firmám? Transparentnost Předloží-li uchazeč o práci osvědčení o kvalifikaci NSK, zaměstnavatel podle standardu kvalifikace přesně uvidí, co všechno držitel kvalifikace musel prokázat u zkoušky. Záruky Standardy jednotlivých kvalifikací tvoří zaměstnavatelé Celkové zkvalitnění pracovníků v dané oblasti Začnou-li zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, zvýší se kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti, a zaměstnavatelé si mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil. Možnost aplikace do vlastních personálních systémů NSK – přínosy

11 Co nabízí NSK školám a institucím vzdělávání dospělých? NSK školám Rozšířit nabídku na vzdělávání dospělých, částečně vykrýt deficit žáků Užší přiblížení k trhu práce se promítne i do počátečního vzdělávání, zvýšení kvality výuky i využití v marketingu při získávání žáků NSK všem vzdělávacím organizacím V partnerství s autorizovanou osobou možnost hlásit se do výběrových řízení úřadů práce Stát se autorizovanou osobou, realizovat jak kurz, tak zkoušky. NSK – přínosy

12 NSK může být přínosem pro občany, pro zaměstnavatele pro vzdělavatele, pro celkovou podporu rozvoje lidských zdrojů v kraji Je ale třeba, aby všichni tito aktéři o sobě věděli, aby ze systému získali to, co právě oni potřebují Potřeba spojovat Největším nedostatkem systému uznávání je, že se o něm neví

13 Pomohla by podpora Na úrovni kraje by mohla vzniknout silná partnerství včetně zapojení krajského úřadu, krajské pobočky Úřadu práce Společný soustředěný vliv, osvěta a propagace k zaměstnavatelům i k veřejnosti včetně zapojení regionálních médií a webů Potřeba spojovat

14 Národní soustava kvalifikací ( jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob pro každou dílčí kvalifikaci) Děkuji Vám za pozornost Národní soustava kvalifikací


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Konference projektu KRUH 18.5.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google