Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Autorizované osoby a jejich role v rekvalifikacích Monika Měšťanová, MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Autorizované osoby a jejich role v rekvalifikacích Monika Měšťanová, MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1."— Transkript prezentace:

1 1 Autorizované osoby a jejich role v rekvalifikacích Monika Měšťanová, MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2

3 3 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 108 Rekvalifikace Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 108 Rekvalifikace (1)Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (2) Rekvalifikaci může provádět pouze a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu 52d), c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení 52e) nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu 52f), nebo d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu 52g), (dále jen „rekvalifikační zařízení“). Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 108 Rekvalifikace (1)Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (2) Rekvalifikaci může provádět pouze a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu 52d), c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení 52e) nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu 52f), nebo d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu 52g), (dále jen „rekvalifikační zařízení“). MŠMT Akredituje vzdělávací zařízení (správní řízení – poplatek 1000 Kč, akreditace je udělována na 3 roky) Kontroluje činnost akreditovaného vzdělávacího zařízení v souladu s udělenou akreditací Více informací (včetně žádosti o akreditaci) naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zadost-o-akreditaci-1

4 4 Rekvalifikace jsou akreditovány a realizovány v návaznosti na vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Zákon č. 179/2006 Sb. Vyhláška č. 176/2009 Sb. Proč došlo k propojení systému rekvalifikace na Národní soustavu kvalifikací? Zvýšení kvality rekvalifikací (závěrečné zkoušky jsou veřejné a dozorované ze strany autorizujících orgánů) Srovnatelnost obsahů rekvalifikací v celé ČR (dle skutečných požadavků zaměstnavatelů) a sjednocení znalostí a dovedností absolventů kurzů Jasně měřitelná kvalita vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání (jestli jsou jejich absolventi úspěšní u závěrečných zkoušek) – toto kritérium může být zohledňováno při výběrových řízeních

5 5 K u c h a ř s k é p r á c e Příprava teplých pokrmů Kuchař expedient Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení Výroba příloh Existuje pro danou pracovní činnost profesní kvalifikace schválená a zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací na www.narodni-kvalifikace.cz?www.narodni-kvalifikace.cz ANO Obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce profesní kvalifikace uvedené v NSK (zkoušející je autorizovaná osoba) NE 1. Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. BOZP) 2. Tzv. „čistá rekvalifikace“ Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Kvalifikace = zkouška dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace NSK

6 6 Informační systém pro akreditace Školení pro uživatele 12/2014 Informace na: http://www.msmt.cz/vz delavani/dalsi- vzdelavani/novinky

7 7 NSK a zákon č. 179/2006 Sb. RekvalifikaceŽivnosti Zákony upravující kvalifikace Nabídka vzdělávání Personální praxe Mezinárodní srozumitelnost (EQF) Vazby Národní soustavy kvalifikací s jinými systémy

8 8 Rekvalifikace 2015 + -V Národní soustavě kvalifikací je uvedeno cca 1200 profesních kvalifikací -Většina rekvalifikačních kurzů je zakončována zkouškou z profesní kvalifikace -V rámci rekvalifikačního kurzu je možné složit zkoušku z profesní kvalifikace bez potřeby předchozího vzdělávání v rekvalifikačním kurzu -Je možné realizovat rekvalifikační kurzy modulárně -Je možné neudělit akreditaci společnosti, které byla opakovaně odebrána akreditace -Bude zavedený systém hodnocení kvality poskytovatelů dalšího vzdělávání (tzv. rating*****) -…? -V Národní soustavě kvalifikací je uvedeno cca 1200 profesních kvalifikací -Většina rekvalifikačních kurzů je zakončována zkouškou z profesní kvalifikace -V rámci rekvalifikačního kurzu je možné složit zkoušku z profesní kvalifikace bez potřeby předchozího vzdělávání v rekvalifikačním kurzu -Je možné realizovat rekvalifikační kurzy modulárně -Je možné neudělit akreditaci společnosti, které byla opakovaně odebrána akreditace -Bude zavedený systém hodnocení kvality poskytovatelů dalšího vzdělávání (tzv. rating*****) -…?

9 9 Děkuji Vám za pozornost Monika Měšťanová Vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "1 Autorizované osoby a jejich role v rekvalifikacích Monika Měšťanová, MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google