Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy"— Transkript prezentace:

1 Autorizované osoby a jejich role v rekvalifikacích Monika Měšťanová, MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 • tel.:

2

3 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 108 Rekvalifikace
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (2) Rekvalifikaci může provádět pouze a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52d), c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení52e) nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu52f), nebo d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52g), (dále jen „rekvalifikační zařízení“). MŠMT Akredituje vzdělávací zařízení (správní řízení – poplatek 1000 Kč, akreditace je udělována na 3 roky) Kontroluje činnost akreditovaného vzdělávacího zařízení v souladu s udělenou akreditací Více informací (včetně žádosti o akreditaci) naleznete na:

4 Zákon č. 179/2006 Sb. Vyhláška č. 176/2009 Sb.
Rekvalifikace jsou akreditovány a realizovány v návaznosti na vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Proč došlo k propojení systému rekvalifikace na Národní soustavu kvalifikací? Zvýšení kvality rekvalifikací (závěrečné zkoušky jsou veřejné a dozorované ze strany autorizujících orgánů) Srovnatelnost obsahů rekvalifikací v celé ČR (dle skutečných požadavků zaměstnavatelů) a sjednocení znalostí a dovedností absolventů kurzů Jasně měřitelná kvalita vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání (jestli jsou jejich absolventi úspěšní u závěrečných zkoušek) – toto kritérium může být zohledňováno při výběrových řízeních

5 K u c h a ř s k é p r á c e Příprava teplých pokrmů Kuchař expedient Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení Výroba příloh Existuje pro danou pracovní činnost profesní kvalifikace schválená a zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací na ANO Obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce profesní kvalifikace uvedené v NSK (zkoušející je autorizovaná osoba) NE 1. Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. BOZP) 2. Tzv. „čistá rekvalifikace“ Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Kvalifikace = zkouška dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace NSK

6 Informační systém pro akreditace
Školení pro uživatele 12/2014 Informace na:

7 Vazby Národní soustavy kvalifikací s jinými systémy
NSK a zákon č. 179/2006 Sb. Rekvalifikace Živnosti Zákony upravující kvalifikace Nabídka vzdělávání Personální praxe Mezinárodní srozumitelnost (EQF)

8 Rekvalifikace V Národní soustavě kvalifikací je uvedeno cca 1200 profesních kvalifikací Většina rekvalifikačních kurzů je zakončována zkouškou z profesní kvalifikace V rámci rekvalifikačního kurzu je možné složit zkoušku z profesní kvalifikace bez potřeby předchozího vzdělávání v rekvalifikačním kurzu Je možné realizovat rekvalifikační kurzy modulárně Je možné neudělit akreditaci společnosti, které byla opakovaně odebrána akreditace Bude zavedený systém hodnocení kvality poskytovatelů dalšího vzdělávání (tzv. rating*****) …?

9 Děkuji Vám za pozornost
Monika Měšťanová Vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google