Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013."— Transkript prezentace:

1 ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013

2 Střední vzdělávání 2

3 Vývoj struktury žáků ve středních školách 3

4 Vývoj podílu nezaměstnaných čerstvých absolventů středních a vyšších odborných škol podle skupin oborů vzdělání ( ) 4

5 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání na středních školách -Nedostatečný počet absolventů technických, učňovských a přírodovědných oborů -Klesající kvalita a připravenost absolventů na výkon jejich profese 5

6 Důvody nedostatku absolventů technických oborů vzdělání -Demografický vývoj -Oborová struktura středních škol neodpovídá požadavkům trhu práce (od 90. let stoupal podíl oborů v oblasti služeb na úkor technických oborů) -20 až 40 % absolventů technických oborů vzdělání odchází pracovat do zcela jiného oboru, než pro který se vzdělávalo 6

7 Struktura nezaměstnaných absolventů 7

8 Počty žáků v technických a přírodovědných oborech => porovnání se zahraničím 8 SŠ VŠ

9 Postoj Evropské unie k oblasti vzdělávání a odborné přípravy Rada Evropské unie přijala na svém zasedání v únoru t.r. v Bruselu tyto závěry: -Vzdělávání musí být cíleně zaměřováno na rozvoj důležitých přenositelných dovedností -Odborné vzdělávání musí být modernizováno -Je důležité zajistit vysokou kvalitu v odborném vzdělávání:  ve spolupráci se sociálními partnery  v souladu národními a regionálními strategiemi 9

10 Podpora odborného vzdělávání Současnost: -IPn POSPOLU -IPo Rozvoj tech. a přírodovědného vzdělávání na SŠ -NOPOV – Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, tzv. „Akční plán odborného vzdělávání 2013“ (leden 2013) Budoucnost: -Strategie DZ OPVVV (2014 – 2020) 10

11 Vyšší odborné vzdělávání 11

12 Postoj Evropské unie k oblasti vzdělávání a odborné přípravy uznání dosaženého vzdělání absolventa/studenta VOŠ je v kompetenci VŠ – nutné vytvoření jasných pravidel pro uznávání výsledků předchozího vzdělávání (včetně VOŠ) včetně využití úpravy pravidel financování. posilování transparentnosti dosaženého vzdělání prostřednictvím kreditů ECTS příp. popisu vzdělávacích programů prostřednictvím výstupů z učení. Strategie MŠMT 2020: – posilování stability VOŠ – zlepšování interakce mezi existujícími částmi systému – dílčí úpravy směřující k lepší integraci tohoto sektoru do vzdělávací soustavy – posilování profesně orientovaného terciárního vzdělávání 12

13 Další vzdělávání 13

14 Snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání: hrozba uzavírání některých oborů, slučování škol Nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech Stále nízké zapojení dospělých do dalšího vzdělávání Veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV Současnost v ČR

15 Participace na DV v letech 2007 a 2011 (AES)

16  Stimulovat poptávku po DV  Nastavit systém uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace  Sladit nabídku vzdělávání s potřebami trhu práce  Rozšířit nabídku DV a zajistit jeho dostupnost  Zvýšit úroveň podnikového vzdělávání  Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání  Rozvíjet oblast poradenství Strategie CŽU – strategické směry v oblasti DV

17 Přehled systémových projektů DV v rámci OP VK Běžící projekty -NSK 2 - Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací -UNIV 3 - Podpora procesů uznávání Právě skončené projekty -KONCEPT - Koncepce dalšího vzdělávání -UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního učení

18 NSK 2 - Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací Doba realizace – NSK je veřejně přístupný registr všech kvalifikací uznávaných na území České republiky. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Hlavním cílem projektu NSK 2 je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace v závislosti na poptávce trhu práce. Součástí projektu je vybudování soustavy kvalifikačních a hodnotících standardů, ale i vytvoření podpůrných nástrojů pro široké využití celé NSK.

19 Národní soustava kvalifikací - NSK Aktuální data NSK (červenec 2013) Počet profesních kvalifikací v gesci Počet autorizovaných osob Počet autorizací PK Počet realizovaných zkoušek cca 1,33% ekonomicky aktivní populace ČR již absolvovalo zkoušku PK Výhled NSK Do konce projektu bude ještě vytvořeno cca 600 PK Implementace Informačního systému pro kvalifikace a autorizace (ISKA) Zapojení oborových skupin do tvorby NSK

20 UNIV 2 Kraje Proměna SŠ a VOŠ v centra celoživotního učení (školy jako centra CŽU poskytující počáteční i další vzdělávání) 325 zapojených škol připravených lektorů DV 979 připravených programů DV 505 ověřených programů DV podle NSK 13 vytvořených sítí škol

21 KONCEPT - Koncepce dalšího vzdělávání Komplexní koncepční studie „ Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“. Slaďování vzdělávací nabídky s trhem práce. Kvalita DV - Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí. Monitoring DV (webové stránky poskytující aktuální informace o stavu a vývoji DV).www.dvmonitor.cz Publikace „Kuchařka marketingu“, e-learningový program „Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce“ Podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků.

22 Akreditace rekvalifikačních programů Provazování rekvalifikací s profesními kvalifikacemi v NSK (na základě § 3 vyhl. č. 176/2009 Sb.) V letošním roce bylo zatím přijato 1250 žádostí o akreditaci pro pracovní činnosti, z čehož více jak 50% směřuje k profesním kvalifikacím Zkontrolováno 80 vzdělávacích zařízení (300 rekvalifikačních programů) Právě probíhá Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2012 V rámci projektu UNIV 3 se připravuje elektronický systém pro podávání žádostí, který by měl být spuštěn v roce 2015 Plánuje se modularizace rekvalifikací Školy mohou v rámci oboru vzdělání nebo akreditovaného studijního programu realizovat rekvalifikace bez akreditace MŠMT k pořádání rekvalifikačních programů (na základě § 108, odst. 2, písm. c) zák. č. 435/2004 Sb.)

23 Děkuji Vám za pozornost 23 Petr BANNERT pověřen zastupováním ředitele odboru vzdělávání vedoucí oddělení středního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 tel.: www:


Stáhnout ppt "ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google