Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU MOŽNOSTI PROPOJOVÁNÍ ECVET A NSK MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU MOŽNOSTI PROPOJOVÁNÍ ECVET A NSK MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU MOŽNOSTI PROPOJOVÁNÍ ECVET A NSK MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU

2 Celkový přístup: Celkový přístup: spojení zavádění ECVET v ČR s podporou dostupnosti kvalifikací •Pro počáteční vzdělávání využitím potenciálu ECVET •k podpoře učebních mobilit •k zatraktivnění odborného vzdělávání •k podpoře kvality ve vzdělávání •V dalším vzdělávání a v oblasti uznávání výsledků učení propojováním existujícího kvalifikačního systému s ECVET •Vazba na výsledky projektů „typu NSK“ •Vazba na výsledky projektů „typu UNIV“ Strategie zavádění ECVET v České republice

3 Charakteristika NSK •Ze zákona je registrem odborných kvalifikací •Koncipována jako rámec odborných kvalifikací •Rozlišuje osm úrovní kvalifikací •Významně podporuje celoživotní učení v ČR •Podporuje spolupráci zaměstnavatelů a vzdělavatelů •Naplňuje evropské akcenty: •transparentnost, •zajištění kvality, •zapojení relevantních partnerů. •Má vztah k Evropskému rámci kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK)

4 •Pracovní návrh je rozdělen do popisu tří dílčích úkolů, které doplňuje zobecněný návrh postupu propojování ECVET a NSK. •Dále popsané tři úkoly jsou koncipovány jako reakce na zahájenou diskusi k návrhu novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Přímo tedy souvisí s dalším vývojem NSK. •Naopak závěrečný návrh postupu propojování ECVET a NSK souvisí se způsobem zavádění ECVET v ČR v podobě, kterou schválilo MŠMT. Možné propojení ECVET a NSK

5 Využívání průřezových jednotek výsledků učení •Autorizace se vztahuje k odbornosti dané PK, ale ověřování měkkých i jiných přenositelných průřezových kompetencí vyžadují specialisty •Je řešeno nikoliv samostatnými kompetencemi, ale až kritérii hodnocení při ověřování odborných kompetencí, čili v aplikaci na odborné činnosti •Přenositelnost průřezových kompetencí by celý systém uznávání výrazně zefektivnila (byť nejde o samostatné jednotky práce) Záměrem je využít kompetenční model k vymezení „průřezových kvalifikací“ („jazyk NSK“) a k získání prakticky využitelných „jednotek výsledků učení“ („jazyk ECVET“). Úkol 1

6 Strukturace profesních kvalifikací •Doporučená „kreditní hodnota“ profesních kvalifikací •Vyplývala by z ní „hodinová sazba“ pro kurz •Byla by kritériem pro zadávání rekvalifikací S ohledem na kompetence, které má NÚV vůči NSK a v pozici „příslušné instituce“ zodpovědné za projektování a uchovávání dotyčné kvalifikace, navrhnout metodiku a její ověření tak, aby: o přiřazování bodů ECVET bylo součástí projektování profesních kvalifikací a jednotek výsledků učení, o body ECVET byly nejprve přiděleny kvalifikaci jako celku, poté jejím jednotkám - podle času potřebného k zvládnutí jednotlivých jednotek výsledků učení. o byla testována využitelnost modifikované teze, že počet bodů ECVET přiřazených jednotce výsledků učení společné více kvalifikacím, se u těchto kvalifikací může lišit. Úkol 2

7 Uznávání částí profesních kvalifikací (PK) •Vyhláška by mohla přesněji definovat, co se rozumí částmi PK prokázanými už v rámci zkoušky z jiné PK •Analogicky by mohly být uznávané části PK prokázané při neúspěšné zkoušce Řešení se bude opírat o výsledek srovnávací analýzy kompetencí obsažených ve vybrané skupině příbuzných profesních kvalifikací. • Při srovnávací analýze bude využit nový informační systém NSK, který po zadání kódů dvou PK zobrazí kompetence obsažené v obou PK. • Pro ověřování při zkouškách budou vytvořeny jednotky výsledků učení, které mohou být součástí několika kvalifikací. • Potřeba přidělování ECVET bodů bude v tomto případě pečlivě zvažována. Úkol 3

8 Zobecněný návrh postupu propojování ECVET a NSK •Mezi opatřeními k implementaci ECVET, které schválilo MŠMT je i návrh připravit IP-národní, který umožní nastartovat systémové řešení vstupu ECVET do NSK. Návrh klíčových aktivit: • Analýza možností vstupu ECVET do NSK (možnosti, dopady, SWOT analýza) • Vytvoření metodiky propojení NSK a ECVET (vychází z analýzy, navrhuje postupy podporující uznávání, řeší i postupy zapojení ECVET do dalšího vzdělávání) • Pilotní ověření procesů a úprava metodiky • Systémové doplnění dílčích kvalifikací v NSK o dimenzi ECVET (po schválení NRK a MŠMT, SR) • Vymezování a popis jednotek výsledků učení propojených se vzdělávacími moduly UNIV…(aktivita, do níž vstupují oborové skupiny) Možné řešení v rámci specializovaného projektu

9 Další pracovní návrh přístupu Úvahy o možnostech systémového zavádění ECVET vedou k předpokladu, že jednotky výsledků učení by se mohly většinou krýt s jednotlivými kompetencemi v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací. Případně s jejich částmi či naopak s jejich shluky. Poznámky: • Problémem může být způsob vymezení kompetencí - ne všechny kompetence ve standardech jsou vhodně formulovány • Problémem může být i zjišťování skutečné přenositelnosti vybraných kompetencí nebo jejich vhodně vydělených částí Návrh pro pokusné ověření postupu

10 Příklad kvalifikačního standardu Kompetence v KS „Příprava teplých pokrmů“ KompetencePoznámka Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů ??? Přejímka potravinářských surovinano Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmůano Příprava surovin pro výrobu jídelano Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracování ano Příprava teplých pokrmů podle recepturano Charakteristika dietního stravování??? Nakládání s inventářemne Provádění hygienicko-asanační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů ne

11 Pro více informací o NSK a ECVET v ČR www.narodni-kvalifikace.cz www.vzdelavaniaprace.cz www.msmt.cz www.nuv.cz www.ecvet.cz Děkuji Vám za pozornost! miroslav.kadlec@nuv.cz


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU MOŽNOSTI PROPOJOVÁNÍ ECVET A NSK MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU POSPOLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google