Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora odborného vzdělávání MŠMT - září 2009. Vzdělávací nabídka v. požadavky trhu práce -zpětná vazba má dlouhý časový posun -předvídání ekonomického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora odborného vzdělávání MŠMT - září 2009. Vzdělávací nabídka v. požadavky trhu práce -zpětná vazba má dlouhý časový posun -předvídání ekonomického."— Transkript prezentace:

1 Podpora odborného vzdělávání MŠMT - září 2009

2 Vzdělávací nabídka v. požadavky trhu práce -zpětná vazba má dlouhý časový posun -předvídání ekonomického vývoje? -nestabilita trhu práce – měnící se požadavky

3 EU: 2005 - 2030 Střední varianta: o 17 % méně žáků v odborné přípravě

4 Demografický vývoj Vývoj počtu 15letých osob v ČR 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 2017201820192020 Počty osob ve věku 15 let Zdroj: ČSÚ

5 Podpora odborného vzdělávání Vzdělávací nabídka v. aktuální potřeby trhu práce Příprava široce uplatnitelných absolventů Prohloubení investic do lidského kapitálu Spolupráce škol a zaměstnavatelů

6 Akční plán podpory odborného vzdělávání stav realizace v září 2009

7 OBSAH 1.Střední odborné školství v ČR a v zemích EU 2.Odhady potřeb trhu práce v ČR pro období 2008 – 2015 3.Projekce počtu žáků středních škol pro období 2008 – 2015 4.Vzdělávací politiky krajů 5.Návrhy opatření k podpoře odborného vzdělávání Přílohy 1 - 7 1 – 4Analytická část 5Konkrétní návrhy opatření Přílohy 1 – 7Situace v jednotlivých krajích

8 Návrhy opatření k podpoře odborného vzdělávání

9 Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy Novela školského zákona za účelem: Vytvořit podmínky pro maximální prostupnost oborů vzdělání, tj. umožnit existenci oborů nástavbového studia, které nejsou odvozovány od 4letých oborů vzdělání. Stav: zakotveno ve školském zákoně v tomto roce zařazeny do nařízení vlády o soustavě oborů první 3 samostatné nástavby pro příští rok připraveno cca 30 samostatných nástaveb – dokončení nového systému nástavbového studia

10 Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy Novela školského zákona za účelem: Zavést zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem. Stav: zakotveno ve školském zákoně školy mohou tato studia zařadit do svých vzdělávacích programů

11 Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy Novela školského zákona za účelem: Podpořit 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání, jejichž součástí je odborný výcvik, nově také získáním výučního listu. Stav: zařazeno do další novely školského zákona projednávání této novely pozastaveno

12 Kariérové poradenství a informování veřejnosti Národní ústav odborného vzdělávání Centrum kariérového poradenství (CKP) projekty ESF - VIP Kariéra (vzdělávání – informace – poradenství), webové stránky www.infoabsolvent.cz www.infoabsolvent.cz odborné konference, semináře a školení

13 Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů Základním cílem je stimulovat spolupráci mezi odbornými školami a zaměstnavateli, prostřednictvím: Minimálních legislativních úprav Ekonomicky neutrálních nástrojů Řešení s rychlým a zároveň dlouhodobým efektem Meziresortní spolupráce

14 Základní oblasti řešení 1.Větší podíl praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. 2.Výraznější spoluúčast zaměstnavatelů při inovacích učebních dokumentů a hodnocení výsledků vzdělávání. 3.Podpora vstupu zaměstnavatelů do financování odborného vzdělávání.

15 Umožnit školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktické výuky 1) Doplnit vyhlášku o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři o výčet náležitostí, které by měla obsahovat smlouva mezi zaměstnavatelem a školou, o bližší specifikaci činností, které budou žáci na pracovišti zaměstnavatele vykonávat, a dále o ujednání o náhradě nákladů, bude-li taková náhrada zaměstnavateli ze strany školy poskytnuta. 2) Nově stanovit maximální počet žáků na jednoho instruktora Stav: připraven návrh úpravy vyhlášky – ukončeno vnější připomínkové řízení příprava pro předložení do Legislativní rady vlády

16 Praktická výuka u zaměstnavatele Prostředky státního rozpočtu Prostředky zaměstnavatele ŠKOLA ZAMĚSTNAVATEL Smlouva

17 Umožnit školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktické výuky Doplnit ustanovení školského zákona o předpoklady a požadavky pro výkon činnosti instruktorů Stav: po právním rozboru zařazeno do novely vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři připraven návrh – ukončeno vnější připomínkové řízení příprava pro předložení do Legislativní rady vlády

18 Vytvoření lepších podmínek pro spoluúčast zaměstnavatelů při tvorbě nového obsahu vzdělávání, při inovacích stávajícího obsahu vzdělávání a při hodnocení výsledků vzdělávání Zakotvit podmínku účasti odborníka z praxe coby dalšího člen ve zkušební maturitní komisi v oborech odborného vzdělání. Doplnění školského zákona o nárok na odměnu. Stav: současný školský zákon účast odborníka v maturitní komisi umožňuje otázka zakotvení nároku na odměnu je vzhledem k nárokům na státní rozpočet odložena

19 Podpora vstupu zaměstnavatelů do financování odborného vzdělávání V rámci novelizace zákona o daních z příjmů ošetřit přímé i nepřímé financování středního a vyššího odborného vzdělávání ze strany zaměstnavatelů jeho zohledněním jako uznatelného výdaje v příslušných ustanoveních zákona, pokud tyto výdaje není povinen uhradit stát či zřizovatel. Stav: úprava zákona o daních z příjmů zahrnuta do návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi MPSV do programu jednání 60. schůze PS PČR nebylo zařazeno

20 ZAMĚSTNAVATEL ŠKOLA ŽÁK Smlouva MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK MF MPSV MŠMT Vytvoření právního rámce vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy, který se připravuje pro potřeby zaměstnavatele MS

21 MF MPSV MŠMT Vytvoření právního rámce vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy, který se připravuje pro potřeby zaměstnavatele MS Stav: připraveno doporučení MŠMT pro školy, žáky, rodiče a zaměstnavatele k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy připraveny vzory: Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku Pracovní smlouva s odloženým nástupem do práce Dohoda o ručení, včetně čestného prohlášení ručitele MF MPSV MŠMT MS

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora odborného vzdělávání MŠMT - září 2009. Vzdělávací nabídka v. požadavky trhu práce -zpětná vazba má dlouhý časový posun -předvídání ekonomického."

Podobné prezentace


Reklamy Google