Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rozšíření podpory odborného vzdělávání Dalibor Štys ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rozšíření podpory odborného vzdělávání Dalibor Štys ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská."— Transkript prezentace:

1 1 Rozšíření podpory odborného vzdělávání Dalibor Štys ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz • www.msmt.cz

2 2 Vývoj struktury žáků ve středních školách - Dlouhodobě se přibližně 80 % žáků vzdělává v oborech vzdělání s odborným zaměřením. - Vlivem demografické křivky klesají absolutní počty žáků/absolventů, ne však počty relativní. - Až 17 % žáků 1.r. SŠ mění obor vzdělání => může znamenat nerozhodnost ve volbě povolání. - Nedostatek absolventů v některých oborech je možné ovlivnit změnou oborové struktury.

3 3 Počet žáků v oborech vzdělání s výučním listem roste - Je pozitivní, že po výraznějším propadu podílu žáků vstupujících do 1. ročníků oborů středních škol bez maturitní zkoušky, se dané obory stabilizovaly a jejich podíl od roku 2009 stoupá. V roce 2010 bylo v celorepublikovém průměru dosaženo hodnoty 33, 3 %. - Za obráceným trendem vývoje patrně stojí nejen vliv nově koncipované MZ, ale také další opatření na podporu odborného vzdělávání MŠMT, krajů i zaměstnavatelů (např. projektová podpora, podniková nebo krajská stipendia, resp. nabídka budoucích pracovních smluv).

4 4 Míra nezaměstnanosti 1.pololetí 2013 - Eurostat - U absolventů SV s výučním listem je doložitelná vyšší míra nezaměstnanosti. - 20 až 40 % absolventů technických oborů vzdělání odchází pracovat do jiného oboru (který není ani příbuzný), než pro který se vzdělávalo. - PIAAC: rozvoj všeobecných kompetencí přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Poznámka: Parity kupní síly (PPP) měn nejsou sice exaktně definovanou veličinou, avšak umožňují podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států.

5 5 Jak mohou přijatá opatření v oblasti daňových úlev konkrétně pomoci v odborném vzdělávání? -Vlastní podpora spolupráce škol a firem přináší zejména zvýšení kvality odborného vzdělávání a usnadnění přechodu absolventů škol na trh práce. -Zvýšení motivačního příspěvku by mělo firmám pomoci lépe ovlivnit rozhodování žáků při výběru mezi obory vzdělání, které jsou pro žáky perspektivní a trh práce potřebné. -Odpočet 200,- Kč za každou žákohodinu pomůže zejména středním a malým firmám zapojit se do spolupráce se školami. -Dodatečný odpočet vstupní ceny majetku pořízeného a alespoň částečně využívaného pro účely OV umožní žákům lepší přístup k moderním technologiím.

6 6 Podpora spolupráce škol a firem – IPn POSPOLU 106,5 mil. Kč (prosinec 2012 – červen 2015), realizátor NÚV Projekt iniciovaný Svazem průmyslu a dopravy, MPO v koordinačním výboru -Cílem je vytvoření takového modelu spolupráce, při kterém konají žáci v maximální možné míře svou praktickou přípravu na pracovištích zaměstnavatelů. V realizační fázi je cílem ověřit modely spolupráce škol a firem v praxi, získat podklady pro metodické materiály a také návrhy a doporučení případných legislativních změn. V plánu je podpořit celkem 25 partnerství. -Dalšími aktivitami je např. zmapování spolupráce středních škol a firem v celé ČR a podpora účasti odborníků z praxe ve školách. Aktuálně: -Od října 2013 probíhá v 5 partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Celkem je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku celkem 430 žáků z oborů. -Od 1. listopadu do 20. prosince 2013 je možné partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 mil. Kč.

7 7 Výstupy projektu POSPOLU - Modely spolupráce škol a firem včetně pilotního ověřování některých, zejména technických oborů - Metodické a učební materiály pro odborný výcvik a profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech vzdělání - Vzdělávací akce: pro ředitele a učitele škol pro přenos zkušeností mezi firmou a školou pro zřizovatele - Podpora vzájemné komunikace cílových skupin - Metodický portál www.rvp.czwww.rvp.cz - rozsáhlé šetření mezi středními školami a firmami o dobrých zkušenostech i bariérách ve vzájemné spolupráci - návrh souboru legislativních opatření

8 8 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Rozšíření podpory odborného vzdělávání Dalibor Štys ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská."

Podobné prezentace


Reklamy Google