Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vize (návrh) financování programů primární prevence od roku 2019 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15. 12. 2014 Ministerstvo školství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vize (návrh) financování programů primární prevence od roku 2019 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15. 12. 2014 Ministerstvo školství,"— Transkript prezentace:

1 1 Vize (návrh) financování programů primární prevence od roku 2019 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15. 12. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Obsah: 1.Na úvod pár čísel 2.Současný stav 3.Role a zodpovědnost obce, kraje a státu za PP 4.Smysl financování 5.Principy 6.Cíle nového systému financování vyplývá 7.Pilíře nového systému financování 8.Krajský projekt 9.Co z navrženého vyplývá 10.Závěr

3 3 Na úvod pár čísel Celkový počet žáků v základních školách ČR ve školním roce 2012/2013 dosáhl cca 808,7 tisíc, z toho 488 tisíc se bude učit na prvním stupni a 320,7 tisíc na druhém. Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde ze základních škol 11 % žáků. Do středních škol na denní formu vzdělávání bude ve školním roce 2012/13 přijato cca 104,9 tisíc žáků, jejich celkový počet zde tedy bude cca 428,1 tisíc. 20 000 000 Kč : 1 200 000 žáků = 16,66666 Kč/1 žák

4 4 Současný stav Stav veřejných financí v ČR a výše finančních prostředků MŠMT se nezvyšuje Vysoká administrativní zátěž dotačního řízení Účelné vynakládání finančních prostředků a/nebo podpora za snahu? Co podpořit a co omezit - soulad priorit MŠMT a priorit krajů? Další „drobení“ podle požadavků jednotlivých žadatelů nebo systémová podpora nebo podpora systémových opatření? Tedy jak dál, stejně, jinak?

5 5 Role a zodpovědnost obce, kraje, státu Zodpovědnosti, úkoly obce, kraje, státu v primární prevenci Specifická primární prevence: 1.všeobecná – zejména obec a kraj 2.selektivní - kraj a stát 3.Indikovaná – stát Všeobecná PP – pro všechny děti, velmi často práce se třídou, se skupinou ve škole (financuje obec, kraj, stát + další zdroje) Selektivní – se skupinou ohrožených dětí Indikovaná – s jednotlivci - individuální (včasná intervence) Podíl financování PP je reálným měřítkem zájmu na PP Udržitelnost programů: součinnost obec –kraj – stát (model financování)

6 6 Smysl financování Financování jako cíl: Samoúčelné vynakládání finančních prostředků (snahou je pak získat co nejvíce prostředků na cokoliv) Financování jako nástroj: Naplňování strategií => řešení problémů(snahou je efektivní rozdělování financí na řešení stavu, situace, problému) Hledání souladu: poskytovatel dotací a příjemce dotací =>stanovení podmínek, povinností, kompetencí

7 7 Principy Transparentnost dotačního řízení Subsidiarita - veřejný úkol má být řešen vždy na té úrovni, která jej může uspokojivě splnit Proporcionalita - nalezení rovnováhy různými zájmy Loajalita - povinnost řádné a poctivé spolupráce Koordinace – součinnost a spoluzodpovědnost Konzultační proces všech účastníků dotačního řízení (žadatel, hodnotitel, metodik, koordinátor, administrátor)

8 8 Cíle nového systému financování 1.Systémový rozvoj primární prevence v ČR 2.Dostupnost kvalitních programů primární prevence pro všechny žáky 3.Financování kvalitních a efektivních opatření a programů PP 4.Provázat Národní strategii a Akční plány krajů - posílit vzájemnou spolupráci s kraji 5.Propojit Akční plány krajů s financováním krajů 6.Zvýšit rozhodovací pravomoc i zodpovědnost krajů 7.Využít znalostí KŠKP krajské sítě programů i jednotlivých poskytovatelů 8.Zapojit celé spektrum poskytovatelů PPP do dotačního procesu 9.Delegovat hodnocení projektů na odborníky v krajích 10.Snížit administrativní zátěž

9 9 Pilíře nového systému financování 1.Kvalita – systém hodnocení kvality programů primární prevence, srovnatelná úroveň programů 2.Efektivita – ve smyslu cena/výkon založená na jednotné definici výkonů v primární prevenci, sběru dat a výkaznictví 3.Účinnost programů PP – evaluace programů PP 4.Analýza potřeb a plánování – krajské plány prevence a s tím související síť programů PP 5.Vícezdrojové financování – založené na spoluzodpovědnosti za zajištění primární prevence

10 10 Krajský projekt primární prevence Systémová opatření v kraji na rozvoj, zkvalitnění i udržitelnost primární prevence zaměřená na: Přípravu metodik Vzdělávání pracovníků v PP Metodickou podporu při přípravě minimálních preventivních programů Výměnu dobré praxe v PP Systém hodnocení efektivity programů PP Sběr a analýzu dat

11 11 Krajský projekt primární prevence – příprava Základní metodiku přípravy projektu připraví a zadá MŠMT. Příprava projektu je v gesci KŠKP s metodickou podporou metodiků prevence v PPP a probíhá v konzultačním procesu se: Školními metodiky prevence Poskytovateli programů primární prevence (NNO, SZÚ, Policií ČR ap) VŠ Poskytovateli vzdělávání pracovníkům v PP MŠMT Dalšími odborníky na primární prevenci

12 12 Co z navrženého modelu vyplývá 1.Nový model financování podpoří systémová opatření v krajích 2.Nový model podpoří poskytovatele selektivní a indikované primární prevence 3.Nový model podpoří projekty zaměřené na poskytování informací, evaluaci a systémové návrhy v primární prevenci 4.Nový model bude klást důraz a kvalitu, efektivitu a analýzu potřeb 5.Nový model nebude podporovat poskytování programů všeobecné primárné prevence

13 13 Závěr  Jde o návrh určený k diskuzi a dopracování!!!  Z jednání bude pořízen zápis, který bude rozeslán účastníkům a zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/akce-1  Očekáváme Vaše vyjádření i spolupráci na dopracování  Podněty návrhy zasílejte od 5.ledna do 27. února 2015 elektronicky na e-mailovou adresu: kulatystul.prevence@msmt.cz  Další jednání kulatého stolu bude ve čtvrtek 26.3. 2015

14 14 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Vladimír SKLENÁŘ odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního vzdělávání Telefon: 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Vize (návrh) financování programů primární prevence od roku 2019 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15. 12. 2014 Ministerstvo školství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google