Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní podmínky osob s PAS – poznatky ochránce Petra Zdražilová, Praha, 6.listopadu 2014 Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní podmínky osob s PAS – poznatky ochránce Petra Zdražilová, Praha, 6.listopadu 2014 Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce."— Transkript prezentace:

1 Životní podmínky osob s PAS – poznatky ochránce Petra Zdražilová, Praha, 6.listopadu 2014 Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013

2 Zkušenosti ochránce Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Děti s PAS v institucích Právo na přístup ke vzdělání Děti s PAS v rodinách

3 Překážky v naplňování práv dětí s PAS a jejich rodin Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Nedostatečná podpora rodin dětí s PAS, pokud dítě v rodině vyrůstá (obdobně i v případě dětí s těžkým postižením) Nedostatečná péče a podpora dětí s PAS v institucích: návštěvy v DOZP (2009), návštěvy dětských psychiatrických nemocnic (2013), návštěvy školských zařízení (2012) Neochota/neodbornost/neznalost při zajištění přístupu dětí s PAS ke vzdělání (asistenti pedagoga)

4 Doporučení ochránce Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Síť sociálních služeb pro podporu rodin a síť sociálních služeb pro děti s PAS vyrůstajících v institucích → samosprávy jsou odpovědné za dostupnost sociálních služeb Profesionální péče pro děti v institucích: rediagnostika, vzdělání a kontinuální podpora personálu, zvýšení nebo restrukturalizace pracovníků v přímé péči, zajištění odpovídajících materiálních podmínek (prostředí)

5 Přístup ke vzdělání Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Povinnost školní docházky ukládá stát, a proto nese odpovědnost za zajištění základních podmínek pro vzdělávání (včetně podmínek legislativních) a za zajištění plnění této povinnosti. Stát se této odpovědnosti nezbavuje tím, že úkoly související s regionálními potřebami občanů na úseku školství plní jednotlivé obce v samostatné působnosti. Pominou-li důvody umístění nezletilého dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy a tato trvá pouze z důvodu neexistence spádové školy podle jeho místa trvalého pobytu, porušuje stát právo dítěte na rodinný a soukromý život. Ústavní výchova je prostředkem ultima ratio, a jejím využitím nelze legitimně odepřít zajištění podmínek pro plnění povinnosti školní docházky. Pokud ředitel základní školy opomene v přiměřeném časovém horizontu zřídit žákovi asistenta pedagoga nebo nerespektuje jiná doporučení školského poradenského zařízení, která jsou mu známa, dopouští se tím nepřímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení (§ 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona).

6 Děkuji za pozornost zdrazilova@ochrance.cz Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013


Stáhnout ppt "Životní podmínky osob s PAS – poznatky ochránce Petra Zdražilová, Praha, 6.listopadu 2014 Petra Zdražilová / 6. listopadu, 2014. © Copyright Veřejný ochránce."

Podobné prezentace


Reklamy Google