Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LUCIE OBROVSKÁ KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LUCIE OBROVSKÁ KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami."— Transkript prezentace:

1 LUCIE OBROVSKÁ KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Osnova: Rovný přístup ke vzdělání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Související vyhlášky Rozsudek D. H. a ostatní vs. ČR Výzkum VOP

3 Rovný přístup ke vzdělání Mezinárodní kontext: - Úmluva o právech dítěte: nejlepší zájem - Všeobecná deklarace lidských práv - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - Listina základních práv EU - Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách Úmluva o právech lidí s postižením

4 Rovný přístup ke vzdělání Listina základních práv a svobod: - čl. 1 (1) : rovnost v právech a důstojnosti - čl. 33 (1) : právo na vzdělání - školský zákon - antidiskriminační zákon: zahrnuje mj. přístup a poskytování vzdělání, -jak předškolního, tak základního, vč. vysokoškolského

5 Rovný přístup ke vzdělání: ochrana Ředitel školy Česká školní inspekce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Veřejný ochránce práv a jeho možnosti:  Působnost vůči správním orgánům  Působnost v otázkách spojených s rovným zacházením: metodická pomoc obětem diskriminace, stanoviska a doporučení, výzkum

6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zákonný rámec: § 16 školského zákona Speciální vzdělávací potřeby má dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním Lze dovodit přednost inkluze? Vyžaduje-li to povaha postižení, lze speciální skupiny, školy a třídy s redukovaným obsahem Navíc: spec. ustanovení pro středně těžké a těžké ment. postižení apod.  speciální školy

7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a problematika integrace Úprava č. 24: Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: právo na vzdělání bez jakékoli diskriminace + nesmějí být vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy + osoby s postižením mají přístup k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělání + k tomuto musí být poskytnuta podpora …speciální školství

8 Vyhlášky Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Nově : posuzování vzdělávacích potřeb periodicky u každého dítěte, pro poskytování poradenské služby obligatorně informovaný souhlas zákonného zástupce, nikoli jen podpis jako dřív

9 Vyhlášky: novelizace Vyhláška 73: 1) zavedení podpůrných (pro žáky se ZP) a vyrovnávacích opatření (pro žáky se ZZ a SZ) 2) odstranění ustanovení, podle něhož se žák se ZP přednostně vzdělává v běžné škole formou ind. integrace, odpovídá-li to možnostem školy a potřebám žáka (tzn. lze nyní dovodit integraci? Pouze ze systematiky)

10 Vyhlášky: novelizace 3) § 3 (4) „žák bez ZP se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se ZP“ 4) § 3 odst. 5 a) + b) : - na dobu nezbytně nutnou lze umístit žáka bez zdravotního postižení i do skupiny či školy pro děti se ZP, vyžaduje-li to jeho zájem  kdy to vyžaduje jeho zájem?  protiústavní ustanovení…?

11 Segregace romských žáků Rozsudek Velkého senátu ESLP, listopad 2007: diskriminace romských žáků ve speciálním školství Stěžovatelům nebylo poskytnuto dostatečně kvalitní vzdělání Podíl Romů na zkoumaných školách neodpovídá podílu Romů v ČR Kritika: informovaný souhlas, podoba testů // správní uvážení ředitele + doporučení + info- souhlas

12 Segregace romských žáků MŠMT 2009, ČŠI 2010: stanovisko VOP, zda se jedná o diskriminaci Výzkum VOP: prosinec 2011 – květen 2012 Náhodný výběr Celá ČR Metoda: pozorování + dotazníky učitelům Spolupráce VOP + ČŠI 2012

13 Kontakt Lucie Obrovská, oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv


Stáhnout ppt "LUCIE OBROVSKÁ KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami."

Podobné prezentace


Reklamy Google