Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní normy a praxe v oblasti výchovného poradenství (aktuální problémy) Brno, 9.10.2014 Mgr. Libor Mikulášek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní normy a praxe v oblasti výchovného poradenství (aktuální problémy) Brno, 9.10.2014 Mgr. Libor Mikulášek."— Transkript prezentace:

1 Právní normy a praxe v oblasti výchovného poradenství (aktuální problémy) Brno, 9.10.2014 Mgr. Libor Mikulášek

2 na úvod O Proč třeba znát právní normy (ZP, ZOOÚ, ŠZ, ZoPP…) O Co je dobré znát… O Základní pojmy: VP, ŠPZ, ŠPP, ŠP, ŠSP, PPP, SPC, SVP….VPU, VPCH O Kde hledat základní informace O Kdo poskytuje služby výchovného a pedagogicko- psychologické poradenství a kdo je příjemcem péče: - „běžní“ žáci…. - Děti, žáci, studenti se spec.vzděl.potřebami - z.z. a pedagogové

3 Rovnost nebo spravedlnost?

4 školský zákon O 192 §§, není třeba vše znát zpaměti, ale… O § 2, odst. 1 b) – zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce O § 16 – 3 kategorie, kompetence odst. 5, práva odst. 6 a 7, odst. 9 – asistent ped. O § 17 – nadaní, kdy se vyjadřuje ŠPZ O § 18 – IVP O § 20 – cizinci O § 21 práva (1e,f), a povinnosti (2a, 3c)

5 předškolní vzdělávání, OŠD Šk. zákon: O § 36 - Povinnost docházet, (nikoli se vzdělávat :-) O Předčasný nástup – odst.3) O § 37 – OŠD, odst 1) …doložení žádosti z.z. dop.posouzením špz + odb.lékaře termín 31.5. ! % odkladů…. Vyhl.č. 14/2005 Sb. O § 1a odst. 6 a 7

6 základní vzdělávání školský zákon: O § 41 – indiv. vzdělávání O § 47 – přípravné třídy (i ve vyhl 48 - § 7) O § 51 – hodnocení žáka s VPU Vyhl 48/2005 Sb. O § 14 – hodnocení žáků O § 15 – slovní hodnocení (vč. předcházení neúspěchům) O § 24 – vytvoření podmínek k všestr. rozvoji individuálně integrovaného žáka

7 vzdělávání ve SŠ O Vyhl. 177/2009 Sb.: Přihlašování k MZ § 4, odst 1 g), h) § 20 celý (PUP), podmínky přiznání rozdělení do skupin dle závažnsoti postižení, možnost úpravy MZ Možnost přidělení asistenta pedagoga Příloha č. 2 kategorizace žáků s PUP Odst. 5) – SPU a ostatní Příloha č. 3 formy uzpůsobení (A-E) Vyhl. 14/2005 Sb o středním vzdělávání- §§ 2 (počty ž.), 4 (pravidla hodnocení), 5 (IVP)

8 Vyhláška o poskytování por. služeb….72/2005 Sb. v platném znění (116/2011) O § 1 odst.3 a 5 – informovanost, dokumentace o poskytnutí informace v § 4) O Informovaný souhlas O Přílohy: O č 1 – standardní činnosti porade O č 2 – standardní činnosti center O Č 3 – standardní činnosti školy (VP, MP, ŠP a ŠSP)

9 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a ….73/2005 Sb. v platném znění (147/2014 Sb.) O Změna ve vyhl. 103/2014 § 3 odst. 5) O § 9 odst. 3) O Přechodná ustanovení… O Příloha: Minimální rozsah údajů a informací pro udělení IS se zařazením ž. do některé z org. forem vzdělávání….

10

11 návrhy změn O Přípravné ročníky O Spec. vzdělávací potřeby O Namísto kategorizace postižení katalog potřeb (5 stupňů podpory) O Zvažuje se zavedení povinného posledního ročníku MŠ O Není dořešena otázky inkluzivního vzdělávání dětí s LMP.

12 Kdo jste vydrželi…. Děkuji za pozornost, prezentaci možno stáhnout u pořadatelů….

13 O www.literacyportal.eu


Stáhnout ppt "Právní normy a praxe v oblasti výchovného poradenství (aktuální problémy) Brno, 9.10.2014 Mgr. Libor Mikulášek."

Podobné prezentace


Reklamy Google