Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brno, Mgr. Libor Mikulášek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brno, Mgr. Libor Mikulášek"— Transkript prezentace:

1 Brno, 9.10.2014 Mgr. Libor Mikulášek
Právní normy a praxe v oblasti výchovného poradenství (aktuální problémy) Brno, Mgr. Libor Mikulášek

2 na úvod Proč třeba znát právní normy (ZP, ZOOÚ, ŠZ, ZoPP…)
Co je dobré znát… Základní pojmy: VP, ŠPZ, ŠPP, ŠP, ŠSP, PPP, SPC, SVP….VPU, VPCH Kde hledat základní informace Kdo poskytuje služby výchovného a pedagogicko-psychologické poradenství a kdo je příjemcem péče: „běžní“ žáci…. Děti, žáci, studenti se spec.vzděl.potřebami z.z. a pedagogové

3 Rovnost nebo spravedlnost?

4 školský zákon 192 §§, není třeba vše znát zpaměti, ale…
§ 2, odst. 1 b) – zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce § 16 – 3 kategorie, kompetence odst. 5, práva odst. 6 a 7, odst. 9 – asistent ped. § 17 – nadaní, kdy se vyjadřuje ŠPZ § 18 – IVP § 20 – cizinci § 21 práva (1e,f), a povinnosti (2a, 3c)

5 předškolní vzdělávání, OŠD
Šk. zákon: § 36 - Povinnost docházet, (nikoli se vzdělávat :-) Předčasný nástup – odst.3) § 37 – OŠD, odst 1) …doložení žádosti z.z. dop.posouzením špz + odb.lékaře termín ! % odkladů…. Vyhl.č. 14/2005 Sb. § 1a odst. 6 a 7

6 základní vzdělávání školský zákon: § 41 – indiv. vzdělávání
§ 47 – přípravné třídy (i ve vyhl 48 - § 7) § 51 – hodnocení žáka s VPU Vyhl 48/2005 Sb. § 14 – hodnocení žáků § 15 – slovní hodnocení (vč. předcházení neúspěchům) § 24 – vytvoření podmínek k všestr. rozvoji individuálně integrovaného žáka

7 vzdělávání ve SŠ Vyhl. 177/2009 Sb.:
Přihlašování k MZ § 4, odst 1 g), h) § 20 celý (PUP), podmínky přiznání rozdělení do skupin dle závažnsoti postižení, možnost úpravy MZ Možnost přidělení asistenta pedagoga Příloha č. 2 kategorizace žáků s PUP Odst. 5) – SPU a ostatní Příloha č. 3 formy uzpůsobení (A-E) Vyhl. 14/2005 Sb o středním vzdělávání- §§ 2 (počty ž.), 4 (pravidla hodnocení), 5 (IVP)

8 Vyhláška o poskytování por. služeb…. 72/2005 Sb
Vyhláška o poskytování por. služeb….72/2005 Sb. v platném znění (116/2011) § 1 odst.3 a 5 – informovanost, dokumentace o poskytnutí informace v § 4) Informovaný souhlas Přílohy: č 1 – standardní činnosti porade č 2 – standardní činnosti center Č 3 – standardní činnosti školy (VP, MP, ŠP a ŠSP)

9 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a …. 73/2005 Sb
Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a ….73/2005 Sb. v platném znění (147/2014 Sb.) Změna ve vyhl. 103/2014 § 3 odst. 5) § 9 odst. 3) Přechodná ustanovení… Příloha: Minimální rozsah údajů a informací pro udělení IS se zařazením ž. do některé z org. forem vzdělávání….

10

11 návrhy změn Přípravné ročníky Spec. vzdělávací potřeby
Namísto kategorizace postižení katalog potřeb (5 stupňů podpory) Zvažuje se zavedení povinného posledního ročníku MŠ Není dořešena otázky inkluzivního vzdělávání dětí s LMP.

12 Kdo jste vydrželi….  Děkuji za pozornost, prezentaci možno stáhnout u pořadatelů….

13


Stáhnout ppt "Brno, Mgr. Libor Mikulášek"

Podobné prezentace


Reklamy Google