Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Integrace na druhou Partner : Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace Garant : klíčové aktivity č.3 -vzdělávání a metodická podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů -individuální konzultace pro školní speciální pedagogy a školní psychology v návaznosti na realizované odborné výcviky a zavádění nových metod do praxe Spolupráce: při realizaci klíčové aktivity č.1 – společné dílny s rodiči v průběhu trvání projektu, zejm. metodickou podporou v oblasti specifických poruch učení a chování

2 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Z činnosti ŠPP MSK Tým ŠPP tvoří školní speciální pedagog nebo školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence Odborné činnosti jsou vymezeny Vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských službách ve školách a školských poradenských zařízeních Ve škol.roce 2008-2009 bylo zapojeno do odborných činností ŠPP spolupracujících škol celkem 3 799 žáků, z toho do individuální péče bylo zařazeno v průběhu škol.roku 1 857 žáků, skupinová péče (např.formou podpůrných, reedukačních a terapeutických skupinových činností) zahrnovala 1 942 žáků

3 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Odborný výcvik pro školní speciální pedagogy Instrumentální obohacení Ravena Feuersteina -intervenční program (1.stupeň) -Obsah instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I, Analytické vnímání -Účast: spec.pedagogové ŠPP, 80 hodin výcviku ( 2 x 40 hodin, pondělí – pátek) -Termín: 5.4.2010 – 16.4.2010

4 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Odborný výcvik pro školní psychology Školní mediace -výcvik v komunikačních a mediačních technikách zaměřený na klíčování problémů, řešení konfliktů a účinné vyjednávání -nástroje ke snižování bariér v komunikaci -řešení modelových situací a vlastní zkušenost -Účast: -Školní psychologové, 100 hodin výcviku rozložených do 3-4 setkání po 3 dnech -Termín: -září – listopad 2010

5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní setkání ŠPP Moravskoslezského kraje pravidelné metodické schůzky ŠPP zřízených na 75 školách v Moravskoslezském kraji Termín: květen a listopad každoročně celkem 6 x v období 2009 – 2012 Náměty pro obsahovou náplň: -práce s třídními kolektivy a usměrňování sociálního klimatu -vztahové problémy mezi spolužáky, aktivní formy řešení šikany včetně týmové spolupráce -specifické poruchy chování a zvláštnosti osobnostního vývoje žáků -poskytování krizové intervence -vhodné nástroje v práci školního spec.pedagoga – využití stimulačních a podpůrných programů v péči o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -péče o talentované a mimořádně nadané žáky, prevence jejich sociálního vyloučení

6 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Výstupy a monitorovací indikátory rozvoj kompetencí ŠPP v přímé pedagogicko- psychologické činnosti rozšíření nabídky poskytovaných odborných činností a služeb na škole zkvalitnění spolupráce mezi žáky, rodiči i pedagogy Sborník - využití metody podle Feuersteina a školní mediace v praxi Zavedení mediačních technik do přímé práce s žáky – 100 žáků Využití instrumentů Feuersteina v přímé práci s žáky – 200 žáků

7 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Kontakty Odborný koordinátor PPP Opava: Mgr.Petra Hennhoferová Tel. :555 557 447 Mail: hennhoferova@ppp.opava.czhennhoferova@ppp.opava.cz Metodik PPP Opava: Mgr.Ivo Schvan Tel.: 555 557 444 Mail: schvan@ppp.opava.czschvan@ppp.opava.cz


Stáhnout ppt "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google