Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 10/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 10/2014."— Transkript prezentace:

1

2 Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 10/2014

3 Obecná metodika Finanční správy ČR Návrhu Pokynu GFŘ D-xx k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro zdaňovací období, která započala v roce 2014 Návrh Pokynu D-xx k postupu při zdaňování daňových nerezidentů České republiky z příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, z příjmů ze služeb a z příjmů z nezávislé činnosti, z pohledu poplatníků a plátců daně 1. Reakce na novelizaci daňových právních předpisů od 1.1.2014 2. Reakce na novou koncepci civilního práva (NOZ, ZOK apod.) 3. Sjednocení správní praxe, jednotná a očekávatelná aplikace ZDP 4. Širší shoda na výkladech mezi daňovou správou a odbornou veřejností 5. Zapracování legislativně projednávané novely ZDP k 1.1.2015 6. Předpokládané vydání – přelom 2014/2015 19.12.2014 3

4 Pokyn GFŘ D-xx k postupu při zdaňování daňových nerezidentů České republiky z příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, z příjmů ze služeb a z příjmů z nezávislé činnosti, z pohledu poplatníků a plátců daně 19.12.2014 4

5 Účel  Účelem pokynu je sjednocení postupu zdaňování příjmů daňových nerezidentů České republiky z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny umístěné v České republice podle § 22/1/a) a § 22/2 ZDP, z příjmů ze služeb poskytovaných na území ČR vymezených v § 22/1/c) ZDP a z příjmů z nezávislé činnosti uvedených v § 22/1/f/1 ZDP.  Z hlediska použití nahrazuje pokyn č. D-154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22/1/c) ZDP, přejímá příslušné části pokynu GFŘ D-6  Původní koncept pokynu ke službovým SP byl rozšířen na další typy SP 19.12.2014 5

6 Obsah  Stálá provozovna  Stanovení základu daně stálé provozovny  Registrační povinnost  Místní příslušnost stálých provozoven  Procesní povinnosti poplatníků a plátců daně  Stálá provozovna jako zaměstnavatel 19.12.2014 6

7 I. Stálá provozovna  trvalé zařízení k výkonu činnosti  staveniště, místo provádění stavebně montážních projektů  poskytování služeb: - existence SZDZ - neexistence SZDZ 19.12.2014 7

8 II. Stanovení základu daně stálé provozovny  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  ustanovení § 23 zákona o daních z příjmů  ustanovení § 23 odst. 11 zákona o daních z příjmů  ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů 19.12.2014 8

9 III. Registrační povinnost  registrace zahraniční osoby – daňového nerezidenta  daňový nerezident – fyzická osoba  daňový nerezident – právnická osoba 19.12.2014 9

10 IV. Místní příslušnost stálých provozoven  fyzická osoba: - kde se převážně zdržuje - FÚ pro hlavní město Prahu  právnická osoba: - sídlo stálé provozovny - FÚ pro hlavní město Prahu (více stálých provozoven) 19.12.2014 10

11 V. Procesní povinnosti poplatníků a plátců daně  oznamovací povinnost: - § 38t odst. 2 zákona o daních z příjmů  srážení a zajištění daně: - vybrání daně nebo úhrady na zajištění - odvod místně příslušnému správci daně - hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou - potvrzení o sražení či zajištění daně 19.12.2014 11

12 VI. Stálá provozovna jako zaměstnavatel  stálá provozovna v postavení plátce daně  časový test a vznik povinnosti plátce daně  zvláštní režim u stálé provozovny vzniklé z titulu poskytování služeb 19.12.2014 12

13 Připomínkové řízení FS / KDP Shrnutí připomínek - obecné  nenahrazovat pokyn D-154, pouze doplnit stávající pokyny o problematiku v nich neuvedenou  odsunout pokyn na rok 2015 s ohledem na chystanou novelu ZDP  doplnění odkazů na ZDP, DŘ, SZDZ (pozn. odkazy na konkrétní ustanovení jsou použity v omezené míře právě kvůli možným změnám zákonů) 19.12.2014 13

14 Připomínkové řízení FS / KDP Další připomínky:  Doplnit SP z titulu závislého zástupce, společníka v.o.s.  Doplnit oblast elektronického obchodování  V úvodu doplnit postup u bezesmluvních států  Výklad časového testu pro vznik službové SP (pokud službové SP v SZDZ nejsou uvedeny), časová test u stavebně montážních projektů  Zdanění příjmů před vznikem službové SP  Zajištění daně – upřesnit, kterých zemí se netýká 19.12.2014 14

15 Pracovní skupina FS / KDP  Společné vypořádání vybraných připomínek  Diskuse nad šíří záběru pokynu  Sjednocení výkladu základních tezí mezinárodního zdanění  Zveřejnění závěrů 19.12.2014 15

16 Děkuji za pozornost 19.12.2014 16


Stáhnout ppt "Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 10/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google