Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence kontaminovaných míst Odborný seminář VÚV T.G.M.,v.v.i. Marta Martínková, Pavel Eckhardt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence kontaminovaných míst Odborný seminář VÚV T.G.M.,v.v.i. Marta Martínková, Pavel Eckhardt."— Transkript prezentace:

1 Evidence kontaminovaných míst Odborný seminář VÚV T.G.M.,v.v.i. Marta Martínková, Pavel Eckhardt

2 Úvod Evidence kontaminovaných míst je jednou z aktivit Oddělení hydrogeologie a ekologických zátěží (214).

3 Termín „kontaminované místo“ je zde chápán jako ohraničená plocha, kde byla potvrzena kontaminace půdy a možné dopady na člověka a ekosystémy jsou takové, že sanace území je potřebná, zvláště ve vztahu ke stávajícímu nebo plánovanému využití území. Výsledkem sanace může být úplné nebo částečné odstranění těchto dopadů. Termín „potenciálně kontaminované místo” zahrnuje jakékoliv místo, kde se dá předpokládat kontaminace půdy, ale nebyla dosud potvrzena a pro její ověření je potřebný průzkum, zdali existují dopady rizika kontaminace na ekosystémy a lidské zdraví.

4 Struktura semináře: Systém evidence kontaminovaných míst – SEKM: struktura, dostupnost, vývoj (Marta Martínková) Stručné zhodnocení SEKM (Pavel Eckhardt) Prioritizace kontaminovaných míst a Národní inventarizace KM, využití Registru kontaminovaných ploch (Marta Martínková) Evidence kontaminovaných míst s PCB (Pavel Eckhardt) Evidence lokalit vsakování odpadních vod (Pavel Eckhardt)

5 Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější centrální evidence kontaminovaných míst v ČR. V současnosti je zde evidováno přes 8600 lokalit. Původně byl zpracován v systémech Microsoft Visual FoxPro verze 5.0 CZ a GIS produktu ArcView – Avenue pod názvem SESEZ- Systém evidence starých ekologických zátěží. Program byl zpracován pro projekt Ministerstva životního prostředí číslo PPŽP 550/1/98 v letech 1996 až 1998 v rámci akce Program péče o životní prostředí. SEKM

6 Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěží, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP, vývoj společné uživatelské platformy (VaV/730/1/01)

7 V současnosti je aktuální datový obsah SEKM veřejně přístupný na adrese http://sekm.cenia.cz/portal/ SEKM – pokračování

8

9

10

11 Podrobnější info: Progeo Consulting s.r.o. http://www.progeo-sys.cz/

12 SEKM – pokračování 2004 – rozšíření datové základny a vytvoření programových nadstaveb pro aktualizaci seznamu Priorit a zajištění reportingových povinností vůči EEA. (VaV/730/1/04)

13 2003 – 2005 Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami (implementace WFD) Metodika určování stavu útvarů podzemních vod z hlediska kontaminovaných míst Výchozí charakterizace stavu útvarů podzemních vod Studie možností využití struktury a obsahu a míry spolehlivosti dat v SEKM Návrhy optimalizace struktury SEKM a realizace úprav v SEKM SEKM – pokračování

14 SEKM v rámci VZ Odpady: Aktualizace databáze SEKM (sjednocení dat o lokalitách typu skládka v různých geografických vrstvách SEKM)

15 SEKM je nejrozsáhlejší centrální databáze kontaminovaných míst Vysoké ambice (vymezení míst i kontaminace, vrty, skládky, analýzy,…) Z definice kontaminovaného místa není ani nemůže být pokrytí úplné V roce 2003 provedena analýza obsahu této databáze Stručné zhodnocení SEKM

16 Území ČR je pokryto plošně Nižší počet KM v horách Nerovnoměrné pokrytí z hlediska menších územních celků (některé okresy nespolupracovaly, některé příliš horlivě) Stručné zhodnocení SEKM – prostorové rozmístění KM

17 Stručné zhodnocení SEKM – typy KM Nezávisle vybráno 85 KM (práce VÚV, literatura,…), ty byly srovnány s obsahem databáze. Databáze obsahovala 56% KM z referenčního souboru Většinu nezávisle vybraných skládek (76%) Přes polovinu vybraných kontaminovaných průmyslových areálů (57%) Méně než polovinu ostatních kontaminací (cca 35% - benzínové pumpy, letiště, atp.) Některé typy kontaminovaných míst prakticky chyběly (kontaminace z důlní činnosti, havárie)

18 Většina lokalit bez výsledků chemických analýz (zejména staré skládky) Některé údaje mohou být zastaralé Málo dat od soukromých subjektů, některých státních podniků, z prací před vznikem databáze, atp. Stručné zhodnocení SEKM – další problémy dat

19 Řešení problémů: Nové vyhlášky a metodické pokyny Inventarizace lokalit po SA Inventarizace lokalit s POPs Prioritizace Národní inventarizace kontaminovaných míst Stručné zhodnocení SEKM - řešení


Stáhnout ppt "Evidence kontaminovaných míst Odborný seminář VÚV T.G.M.,v.v.i. Marta Martínková, Pavel Eckhardt."

Podobné prezentace


Reklamy Google