Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží"— Transkript prezentace:

1 Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží
KBI/OŽP Martin Pták

2 Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Odbor ekologických škod MŽP

3 Důvody pro inventarizaci
Zefektivnění procesu odstraňování starých ekologických zátěží Nedostatek aktuálních a úplných dat pro zprávy MŽP a CENIA o ŽP, statistické ročenky a reporting pro EEA, UN, EU apod. Chybí koordinace sběru dat o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech na národní úrovni z toho vyplývající problém s interpretací a sjednocováním dat Nutná příprava na inventarizaci nařízenou v připravované rámcové směrnici EU o půdě

4 Cíle inventarizace v 1. etapě sjednotit všechny současné informace z ostatních resortů, krajských úřadů a dalších zdrojů o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech do jednotné datové platformy v 1. etapě zpracovat dostatek mapových podkladů pro dokončení inventarizace, resp. kontaminovaných míst v 2. etapě – to znamená, že bude využito GIS analýzy různě starých leteckých a družicových snímků k hledání dalších potenciálně podezřelých míst

5 Cíle inventarizace 2 v rámci 1. etapy vytvořit plně automatizovaný systém sběru dat, který poskytne terénním pracovníkům všechny podklady z 1. etapy a umožní jim efektivním způsobem pořizovat údaje o lokalitách při vlastní inventarizaci nových, nebo aktualizaci údajů o stávající lokalitách v rámci 2. etapy získat co nejvíce informací o nových lokalitách, po případě aktualizovat informace o lokalitách, které v té době budou v jednotné datové platformě

6 Co je vlastně SEZ Definice SEZ:
1. Stará ekologická zátěž je závažná kontaminace podzemních vod, povrchových vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje zdraví člověka a složky životního prostředí. 2. Původce kontaminace neexistuje či není znám.

7 Rozmístění starých ekologických zátěží podle evidence MŽP v prvním pololetí r. 2008

8 Výchozí informace, startovní data
Územně analytické podklady: vytvořen dosud největší seznam lokalit – 9 437 Pro ÚAP zúročena předchozí mnoholetá spolupráce - použita data z reportingu pro EEA, ročenky a zprávy o ŽP, dále data z databáze SEKM, data ostatních resortů a krajských, popřípadě jiných úřadů stále CHYBÍ informace od soukromých subjektů, o lokalitách bez majitele

9 Výchozí stav – ÚAP Výchozí stav – ÚAP – podle zdrojů dat:
lokalit % Celkem data z MŽP 7 536 80 Krajské úřady 1 185 15 Další resorty - celkem 415 5

10 Data (ÚAP) – výchozí stav – podle regionů
Rozdělení po krajích lokalit % MHMP 621 3,6 Olomoucký kraj 655 7 Jihočeský kraj 912 9,8 Pardubický kraj 543 6 Jihomoravský kraj 656 Plzeňský kraj 1 200 13 Karlovarský kraj 256 3 Středočeský kraj 1 353 14,7 Královéhradecký kraj 464 5 Ústecký kraj 796 8,6 Liberecký kraj 370 4 Kraj Vysočina 588 6,5 Moravskoslezský kraj 673 7,5 Zlínský kraj 350

11 Postup v rámci projektu
Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci Realizace průzkumných prací, analýz rizik: 1. Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit 2. Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území, obsahující více než jedno kontaminované místo

12 Postup v rámci projektu
Sanace vážně kontaminovaných lokalit: Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy (horninového prostředí) a podzemních vod Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií Monitorovaná přirozená obnova kontaminovaných míst Sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti

13 Realizované výzvy v rámci oblasti podpory 4
Realizované výzvy v rámci oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 1. výzva: 3. září – 26. října 2007 5. výzva: 11. srpna – 10. října 2008

14 5 žádostí na analýzu rizik (AR) 4 žádosti na sanace
1. Výzva (září – říjen 2007) Řídícím výborem OPŽP schváleno 9 žádostí: 5 žádostí na analýzu rizik (AR) 4 žádosti na sanace

15 Výsledky 1. výzvy Alokace oblasti podpory 4.2 (Euro) 256 247 000
Alokace oblasti podpory 4.2 (Kč) Počet schválených žádostí 9 Celkové náklady (Kč) Uznatelné náklady (Kč) Dotace EU (Kč) Disponibilní prostředky (Kč)

16 5. Výzva (srpen – říjen 2008) Akceptace (24.11.2008) 23 žádostí:
1 žádost - inventarizace 19 žádostí na AR (2 doprůzkumy) 3 žádosti na sanace (1 monitorovaná PA) Skupinové žádosti: Plzeňský kraj: 1 žádost na 5 lokalit Pardubický kraj: 4 žádosti na 7 lokalit Liberecký kraj: 3 žádosti na 12 lokalit

17 Výsledky 5. výzvy Inventarizace Sanace AR Celkem Počet žádostí
Počet lokalit/projektů Celková cena Celkové způsobilé výdaje Inventarizace 1 Sanace 3 AR 19 44 Celkem 23 48

18 Výsledky 5. výzvy kraj počet lokalit - AR - sanace Jihočeský 1
Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký 13 Moravskoslezský 11 Olomoucký Pardubický 7 Plzeňský 5 Středočeský 3 Ústecký Vysočina Zlínský

19 Výhled - Schválení žádostí z 5. výzvy – Řídící výbor OPŽP
- Plán dalších výzev Rozšíření okruhu žadatelů: - Notifikace podnikatelských subjektů

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží"

Podobné prezentace


Reklamy Google