Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží KBI/OŽP Martin Pták.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží KBI/OŽP Martin Pták."— Transkript prezentace:

1 Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží KBI/OŽP Martin Pták

2 Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží Odbor ekologických škod MŽP Odbor ekologických škod MŽP

3 Důvody pro inventarizaci Zefektivnění procesu odstraňování starých ekologických zátěží Zefektivnění procesu odstraňování starých ekologických zátěží Nedostatek aktuálních a úplných dat pro zprávy MŽP a CENIA o ŽP, statistické ročenky a reporting pro EEA, UN, EU apod. Nedostatek aktuálních a úplných dat pro zprávy MŽP a CENIA o ŽP, statistické ročenky a reporting pro EEA, UN, EU apod.MŽP CENIAEEA UNEUMŽP CENIAEEA UNEU Chybí koordinace sběru dat o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech na národní úrovni Chybí koordinace sběru dat o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech na národní úrovni z toho vyplývající problém s interpretací a sjednocováním dat z toho vyplývající problém s interpretací a sjednocováním dat Nutná příprava na inventarizaci nařízenou v připravované rámcové směrnici EU o půdě Nutná příprava na inventarizaci nařízenou v připravované rámcové směrnici EU o půdě

4 Cíle inventarizace v 1. etapě sjednotit všechny současné informace z ostatních resortů, krajských úřadů a dalších zdrojů o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech do jednotné datové platformy v 1. etapě sjednotit všechny současné informace z ostatních resortů, krajských úřadů a dalších zdrojů o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech do jednotné datové platformy v 1. etapě zpracovat dostatek mapových podkladů pro dokončení inventarizace, resp. kontaminovaných míst v 2. etapě – to znamená, že bude využito GIS analýzy různě starých leteckých a družicových snímků k hledání dalších potenciálně podezřelých míst v 1. etapě zpracovat dostatek mapových podkladů pro dokončení inventarizace, resp. kontaminovaných míst v 2. etapě – to znamená, že bude využito GIS analýzy různě starých leteckých a družicových snímků k hledání dalších potenciálně podezřelých míst

5 Cíle inventarizace 2 v rámci 1. etapy vytvořit plně automatizovaný systém sběru dat, který poskytne terénním pracovníkům všechny podklady z 1. etapy a umožní jim efektivním způsobem pořizovat údaje o lokalitách při vlastní inventarizaci nových, nebo aktualizaci údajů o stávající lokalitách v rámci 1. etapy vytvořit plně automatizovaný systém sběru dat, který poskytne terénním pracovníkům všechny podklady z 1. etapy a umožní jim efektivním způsobem pořizovat údaje o lokalitách při vlastní inventarizaci nových, nebo aktualizaci údajů o stávající lokalitách v rámci 2. etapy získat co nejvíce informací o nových lokalitách, po případě aktualizovat informace o lokalitách, které v té době budou v jednotné datové platformě v rámci 2. etapy získat co nejvíce informací o nových lokalitách, po případě aktualizovat informace o lokalitách, které v té době budou v jednotné datové platformě

6 Co je vlastně SEZ Definice SEZ: Definice SEZ: 1. Stará ekologická zátěž je závažná kontaminace podzemních vod, povrchových vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje zdraví člověka a složky životního prostředí. 2. Původce kontaminace neexistuje či není znám.

7 Rozmístění starých ekologických zátěží podle evidence MŽP v prvním pololetí r. 2008

8 Výchozí informace, startovní data Územně analytické podklady: vytvořen dosud největší seznam lokalit – 9 437 Územně analytické podklady: vytvořen dosud největší seznam lokalit – 9 437 Pro ÚAP zúročena předchozí mnoholetá spolupráce - použita data z reportingu pro EEA, ročenky a zprávy o ŽP, dále data z databáze SEKM, data ostatních resortů a krajských, popřípadě jiných úřadů Pro ÚAP zúročena předchozí mnoholetá spolupráce - použita data z reportingu pro EEA, ročenky a zprávy o ŽP, dále data z databáze SEKM, data ostatních resortů a krajských, popřípadě jiných úřadů stále CHYBÍ informace od soukromých subjektů, o lokalitách bez majitele stále CHYBÍ informace od soukromých subjektů, o lokalitách bez majitele

9 Výchozí stav – ÚAP Výchozí stav – ÚAP – podle zdrojů dat: Podle zdrojů dat lokalit% Celkem data z MŽP 7 536 80 Krajské úřady 1 185 15 Další resorty - celkem 4155

10 Data (ÚAP) – výchozí stav – podle regionů Rozdělení po krajích lokalit% lokalit% MHMP6213,6 Olomoucký kraj 6557 Jihočeský kraj 9129,8 Pardubický kraj 5436 Jihomoravský kraj 6567 Plzeňský kraj 1 200 13 Karlovarský kraj 2563 Středočeský kraj 1 353 14,7 Královéhradecký kraj 4645 Ústecký kraj 7968,6 Liberecký kraj 3704 Kraj Vysočina 5886,5 Moravskoslezský kraj 6737,5 Zlínský kraj 3504

11 Postup v rámci projektu Inventarizace kontaminovaných a potenciálně Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci Realizace průzkumných prací, analýz rizik: Realizace průzkumných prací, analýz rizik: 1. Realizace průzkumných prací, analýz rizik 1. Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit konkrétních lokalit 2. Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová 2. Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území, obsahující více než jedno kontaminované místo území, obsahující více než jedno kontaminované místo

12 Postup v rámci projektu Sanace vážně kontaminovaných lokalit: Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy (horninového prostředí) a podzemních vod Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy (horninového prostředí) a podzemních vod Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií Monitorovaná přirozená obnova kontaminovaných míst Monitorovaná přirozená obnova kontaminovaných míst Sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti Sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti

13 Realizované výzvy v rámci oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 1. výzva: 3. září – 26. října 2007 5. výzva: 11. srpna – 10. října 2008

14 1. Výzva (září – říjen 2007) Řídícím výborem OPŽP schváleno 9 žádostí: Řídícím výborem OPŽP schváleno 9 žádostí: 5 žádostí na analýzu rizik (AR) 5 žádostí na analýzu rizik (AR) 4 žádosti na sanace 4 žádosti na sanace

15 Výsledky 1. výzvy Alokace oblasti podpory 4.2 (Euro) 256 247 000 Alokace oblasti podpory 4.2 (Kč) 6 823 857 610 Počet schv á lených ž á dost í 9 Celkov é n á klady (Kč) 1 098 524 602 Uznateln é n á klady (Kč) 959 737 834 Dotace EU (Kč) 815 777 156 Disponibiln í prostředky (Kč) 6 008 080 454

16 5. Výzva (srpen – říjen 2008) Akceptace (24.11.2008) 23 žádostí: Akceptace (24.11.2008) 23 žádostí: 1 žádost - inventarizace 1 žádost - inventarizace 19 žádostí na AR (2 doprůzkumy) 19 žádostí na AR (2 doprůzkumy) 3 žádosti na sanace (1 monitorovaná PA) 3 žádosti na sanace (1 monitorovaná PA) Skupinové žádosti: - Plzeňský kraj: 1 žádost na 5 lokalit - Pardubický kraj: 4 žádosti na 7 lokalit - Liberecký kraj: 3 žádosti na 12 lokalit

17 Výsledky 5. výzvy Počet žádostí Počet lokalit/projektů Celková cena Celkové způsobilé výdaje Inventarizace11 142 961 609 Sanace33 47 220 307 46 910 348 AR1944 247 844 218 223 278 790 Celkem2348 438 026 134 413 150 747

18 Výsledky 5. výzvy kraj počet lokalit - AR - AR počet lokalit - sanace Jihočeský11 Jihomoravský1 Karlovarský Královehradecký1 Liberecký13 Moravskoslezský11 Olomoucký11 Pardubický7 Plzeňský5 Středočeský3 Ústecký1 Vysočina1 Zlínský

19 Výhled Výzvy: Výzvy: - Schválení žádostí z 5. výzvy – Řídící výbor OPŽP - Plán dalších výzev Rozšíření okruhu žadatelů: Rozšíření okruhu žadatelů: - Notifikace podnikatelských subjektů

20 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Národní inventarizace starých ekologických zátěží KBI/OŽP Martin Pták."

Podobné prezentace


Reklamy Google