Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání

2 SFŽP ČR Státní organizace zřízená zákonem Příjmy z poplatků a pokut z oblasti ŽP Účet nezávislý na SR Finance využívány pro financování projektů v oblasti ŽP V současné době převážně kofinancování OPŽP

3 OPŽP Druhý největší OP (2007-2013) Řídící orgán – MŽP 8 Prioritních os Přes 5 mld. EUR z FS a ERDF Přes 300 mil. EUR ze SFŽP a SR

4 Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 4.1 –Zkvalitnění nakládaní s odpady (520 mil EUR) Oblast podpory 4.2 –Odstraňování starých ekologických zátěží (256 mil EUR)

5 Základní dokumenty Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 12/2009 o předkládání žádostí a poskytování podpory Příručka pro žadatele Závazné pokyny pro žadatele Dokumenty jsou ke stažení na www.opzp.cz

6 PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.1 Integrované systémy nakládání s odpady (ZEVO,MBÚ) Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, kompostárny Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (překladiště) Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek systémy pro separaci bioodpadů.

7 PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.2 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci, realizace průzkumných prací, analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit.

8 SRUKTURA PODPORY Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu 100% Příspěvek Společenství výše příspěvku z FS) max. 85 % Příspěvek SFŽP ČRa SR max. 5 % Spoluúčast příjemce podpory min. 10 %

9 STRUKTURA PODPORY - OMEZENÍ Pravidla pro poskytování veřejné podpory (regionální podpora, MSP, de minimis, Pokyny pro ŽP) Finanční analýza u projektů generujících příjem (vyplývá z Obecného nařízení, čl. 55. Odstavec 1) Mimo rámec VP a negenerující příjmy

10 PŘÍJEMCI PODPORY neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, fyzické osoby, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona Podrobnější informace – Implementační dokument.

11 Projektový cyklus Výzva (cca 2 měsíce) příjem žádostí (minimálně územní rozhodnutí, vlastnictví či nájem pozemků)) posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu – akceptace žádosti hodnocení projektu – výběrová kritéria –technické (váha 50%) –ekologické (váha 50%) –Realizace projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Registrační list, Rozhodnutí ministra (cca 4 měsíce) zpracování podkladů ke smlouvě (důraz kladen na kvalitní výběrové řízení) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Smlouvy o podpoře realizace projektu – financování, průběžné kontroly závěrečné vyhodnocení akce

12 Výsledky výzev v Prioritní ose 4 1. Výzva – podzim 2007 4.1 schváleno 145 žádostí (cca 2,3 mld.Kč celkové náklady) 4.2 schváleno 9 žádostí (968 mil.Kč celkové náklady) 5. Výzva – podzim 2008 4.1 schváleno 262 žádostí (necelé 4 mld.Kč celkové náklady) 4.2 schváleno 23 žádostí (430 mil.Kč celkové náklady) 11. Výzva – podzim 2009 4.1 hodnoceno 440 žádostí, schváleno 169 (alokace 1,5 mld Kč) 4.2 hodnoceno 53 žádostí, schváleno 30 (alokace 1,5 mld Kč) 15. Výzva (EVO a MBŮ) – od ledna 2010 do června 2011 (alokace 6 mld Kč) 19. Výzva květen 2010 4.1 hodnoceno 234 žádostí, schváleno 202 (alokace 1,5 mld Kč) 4.2 hodnoceno 47 žádostí, schváleno 44 (alokace 0,5 mld Kč, jen žádosti AR) 27. Výzva květen 2011 – podobně jako 19. Výzva bude zaměřena na KO

13 Sběrné dvory

14 Úprava a recyklace odpadů

15 Systémy odděleného sběru

16 Rekultivace skládek

17 Sanace SEZ

18 Očekávaný vývoj v PO4 Ubylo alokovaných prostředků (pol. roku 2011) Dostatek (přebytek) projektů Určení priorit Nutná omezení Pečlivě volit projekty a sledovat situaci

19 Petr Stejskal Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 tel.: 267 994 363, fax: 272 936 597, e-mail: petr.stejskal@sfzp.cz


Stáhnout ppt "OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google