Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního."— Transkript prezentace:

1 PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání

2 Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 4.1 –Zkvalitnění nakládaní s odpady Oblast podpory 4.2 –Odstraňování starých ekologických zátěží

3 Základní dokumenty Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory Příručka pro žadatele Závazné pokyny pro žadatele Dokumenty jsou ke stažení na www.opzp.cz

4 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 INTEGROVANÉ SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY regionální systém pro využití bioodpadů, regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO, speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje.

5 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů, zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, zařízení na úpravu stavebních odpadů, kompostárny, bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů *, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení). * projekty slouží ke zpracování bioodpadů, tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění

6 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady systémy pro separaci a svoz odpadů, systémy pro separaci bioodpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů.

7 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

8 PŘÍJEMCI PODPORY neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, fyzické osoby, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona Podrobnější informace – Implementační dokument.

9 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY

10 SRUKTURA PODPORY Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu 100% Příspěvek Společenství výše příspěvku z FS) max. 85 % Příspěvek SFŽP ČRa SR max. 5 % Spoluúčast příjemce podpory min. 10 % Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč

11 STRUKTURA PODPORY - OMEZENÍ Celková maximální míra dotace bude určena: Na základě pravidel pro poskytování veřejné podpory Na základě výstupu z předepsaného modelu finanční analýzy(model provozní ztráty, jádrový model) Maximální výše podpory pro podnikatelské subjekty je 50 mil. Kč

12 Projektový cyklus příjem žádostí posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu – akceptace žádosti hodnocení projektu – výběrová kritéria –technické (váha 40%) –ekologické (váha 40%) –ekonomické (váha 20%) –Realizace projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Registrační list, Rozhodnutí ministra zpracování podkladů ke smlouvě (důraz kladen na kvalitní výběrové řízení) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Smlouvy o podpoře realizace projektu – financování, průběžné kontroly závěrečné vyhodnocení akce

13 Výsledky výzev oblast podpory 4.1 1. výzva - akceptováno 145 žádostí (2 125 mil.Kč uznatelné náklady) 5. výzva - akceptováno 269 žádostí (3 721 mil.Kč uznatelné náklady)

14 Výsledky 1. výzvy v Libereckém kraji 4.1 ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady akce Uznatelné nákladydotace FSdotace SFŽP KOVOŠROT Děčín,a.s. Centrum zpracování a recyklace odpadů - Technologická linka na třídění a přípravu kovového odpadu k recyklaciČeská Lípa188 503 14083 699 94228 457 9805 021 996 Josef Mach - J.+ E.Zařízení úpravy autovrakůJablonec n/N13 291 60511 169 4165 696 4011 005 247 T.P.RECYCLI NG s.r.o. Technologie na zpracování plastů firmou T.P.Recycling s.r.o.Liberec5 950 0005 000 0003 825 000675 000 WRAP, s.r.o.Pořízení technologie na recyklaci plastůSemily61 374 00038 600 00019 686 0003 474 000 4.2 ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady akce Uznatelné nákladydotace FSdotace SR MĚSTO LIBERECLiberec- Zlaté návrší - sanace skládkyLiberec78 799 62563 205 61453 724 7713 160 280 DIAMO, státní podnik Analýza rizik území ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranuČeská Lípa39 191 14932 933 73927 993 6781 646 687

15 Výsledky 5. výzvy v Libereckém kraji 4.1 ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady Uznatelné nákladydotace FS dotace SFŽP DOLEŽAL - NB s.r.oModernizace recyklačního centra Česká Lípa5 950 0005 000 0003 825 000675 000 Lomnice nad Popelkou Systém pro separaci a svoz odpadů Lomnice nad PopelkouSemily4 848 700 3 905 6030 Lomnice nad PopelkouSběrný dvůr Města Lomnice nad PopelkouSemily18 823 721 16 000 163941 186 4.2 ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady Uznatelné nákladydotace FSdotace SR Liberecký kraj Analýza rizika vybraných lokalit v Libereckém kraji I. Česká Lípa4 352 995 3 700 045217 649 Liberecký kraj Analýza rizika vybraných lokalit v Libereckém kraji II. Česká Lípa3 794 203 3 225 072189 710 Liberecký kraj Analýza rizika vybraných lokalit v Libereckém kraji III.Liberec3 355 2433 309 1852 812 807165 459

16 Projekt 1.výzvy Kovošrot Group CZ a.s. Výstavba Centra pro zpracování a recyklaci druhotných surovin Kapacita zařízení 48 000 t/rok Celkové výdaje na projekt 188 503 140 Kč Celkové způsobilé výdaje projektu 83 699 942 Kč Dotace 40% Dotace FS 28 457 980 Kč Dotace SFŽP ČR 5 021 996 Kč

17 Projekt 1.výzvy Statutární město Liberec sanace skládky Zlaté návrší Plocha 97 700 m2 Celkové výdaje na projekt 78 799 625 Kč Celkové způsobilé výdaje projektu 63 205 614 Kč Dotace 90% Dotace FS 53 724 771 Kč Dotace SR 3 160 280 Kč

18 Projekt 5.výzvy Sběrný dvůr Města Lomnice nad Popelkou Kapacita zařízení 1 600 t/rok Plocha 1 900 m2 Celkové výdaje na projekt 18 823 721 Kč Celkové způsobilé výdaje projektu 18 823 721 Kč Dotace 90% Dotace FS 16 000 163 Kč Dotace SFŽP ČR 941 186 Kč

19 Projekt 5.výzvy Systém pro separaci a svoz odpadů Lomnice nad Popelkou Kapacita systému odd. sběru 162 t/rok Celkové výdaje na projekt 4 848 700 Kč Celkové způsobilé výdaje projektu 4 848 700 Kč Dotace 81% Dotace FS 3 905 603 Kč Dotace SFŽP ČR 0 Kč

20 Časté chyby: Nabytí právní moci Územního rozhodnutí Nedostačující Analýza potenciálu produkce odpadů – popis toku odpadů Nedostatečné vysvětlení modelu provozní ztráta Špatně vyplněné ukazatele v žádosti „J“ Nesoulad kapacity zařízení v různých dokumentech Nedostatečný rozpočet ČIŽP Svozové prostředky – vždy veřejná podpora Neznalost postupu při administraci žádosti Ověřit si schopnosti konzultanta Smlouvy s poradcem či konzultantem Záměr, Dokumenty (www.opzp.cz), zelená linka 800 260 500 nebo RPIM, technik SFŽP

21 Petr Stejskal Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 tel.: 267 994 363, fax: 272 936 597, e-mail: petr.stejskal@sfzp.cz


Stáhnout ppt "PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google