Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního."— Transkript prezentace:

1 PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání

2 Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 4.1 –Zkvalitnění nakládaní s odpady Oblast podpory 4.2 –Odstraňování starých ekologických zátěží

3 Základní dokumenty Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory Příručka pro žadatele Závazné pokyny pro žadatele Dokumenty jsou ke stažení na

4 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 INTEGROVANÉ SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY regionální systém pro využití bioodpadů, regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO, speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje.

5 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů, zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, zařízení na úpravu stavebních odpadů, kompostárny, bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů *, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení). * projekty slouží ke zpracování bioodpadů, tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění

6 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady systémy pro separaci a svoz odpadů, systémy pro separaci bioodpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů.

7 PODPOROVANÉ PROJEKTY - OBLAST PODPORY 4.1 Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

8 PŘÍJEMCI PODPORY neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, fyzické osoby, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona Podrobnější informace – Implementační dokument.

9 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY

10 SRUKTURA PODPORY Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu 100% Příspěvek Společenství výše příspěvku z FS) max. 85 % Příspěvek SFŽP ČRa SR max. 5 % Spoluúčast příjemce podpory min. 10 % Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč

11 STRUKTURA PODPORY - OMEZENÍ Celková maximální míra dotace bude určena: Na základě pravidel pro poskytování veřejné podpory Na základě výstupu z předepsaného modelu finanční analýzy(model provozní ztráty, jádrový model) Maximální výše podpory pro podnikatelské subjekty je 50 mil. Kč

12 Projektový cyklus příjem žádostí posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu – akceptace žádosti hodnocení projektu – výběrová kritéria –technické (váha 40%) –ekologické (váha 40%) –ekonomické (váha 20%) –Realizace projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Registrační list, Rozhodnutí ministra zpracování podkladů ke smlouvě (důraz kladen na kvalitní výběrové řízení) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Smlouvy o podpoře realizace projektu – financování, průběžné kontroly závěrečné vyhodnocení akce

13 Výsledky výzev oblast podpory výzva - akceptováno 145 žádostí (2 125 mil.Kč uznatelné náklady) 5. výzva - akceptováno 269 žádostí (3 721 mil.Kč uznatelné náklady)

14 Výsledky 1. výzvy v Libereckém kraji 4.1 ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady akce Uznatelné nákladydotace FSdotace SFŽP KOVOŠROT Děčín,a.s. Centrum zpracování a recyklace odpadů - Technologická linka na třídění a přípravu kovového odpadu k recyklaciČeská Lípa Josef Mach - J.+ E.Zařízení úpravy autovrakůJablonec n/N T.P.RECYCLI NG s.r.o. Technologie na zpracování plastů firmou T.P.Recycling s.r.o.Liberec WRAP, s.r.o.Pořízení technologie na recyklaci plastůSemily ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady akce Uznatelné nákladydotace FSdotace SR MĚSTO LIBERECLiberec- Zlaté návrší - sanace skládkyLiberec DIAMO, státní podnik Analýza rizik území ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranuČeská Lípa

15 Výsledky 5. výzvy v Libereckém kraji 4.1 ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady Uznatelné nákladydotace FS dotace SFŽP DOLEŽAL - NB s.r.oModernizace recyklačního centra Česká Lípa Lomnice nad Popelkou Systém pro separaci a svoz odpadů Lomnice nad PopelkouSemily Lomnice nad PopelkouSběrný dvůr Města Lomnice nad PopelkouSemily ŽadatelNázev opatřeníOkres Celkové náklady Uznatelné nákladydotace FSdotace SR Liberecký kraj Analýza rizika vybraných lokalit v Libereckém kraji I. Česká Lípa Liberecký kraj Analýza rizika vybraných lokalit v Libereckém kraji II. Česká Lípa Liberecký kraj Analýza rizika vybraných lokalit v Libereckém kraji III.Liberec

16 Projekt 1.výzvy Kovošrot Group CZ a.s. Výstavba Centra pro zpracování a recyklaci druhotných surovin Kapacita zařízení t/rok Celkové výdaje na projekt Kč Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Dotace 40% Dotace FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč

17 Projekt 1.výzvy Statutární město Liberec sanace skládky Zlaté návrší Plocha m2 Celkové výdaje na projekt Kč Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Dotace 90% Dotace FS Kč Dotace SR Kč

18 Projekt 5.výzvy Sběrný dvůr Města Lomnice nad Popelkou Kapacita zařízení t/rok Plocha m2 Celkové výdaje na projekt Kč Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Dotace 90% Dotace FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč

19 Projekt 5.výzvy Systém pro separaci a svoz odpadů Lomnice nad Popelkou Kapacita systému odd. sběru 162 t/rok Celkové výdaje na projekt Kč Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Dotace 81% Dotace FS Kč Dotace SFŽP ČR 0 Kč

20 Časté chyby: Nabytí právní moci Územního rozhodnutí Nedostačující Analýza potenciálu produkce odpadů – popis toku odpadů Nedostatečné vysvětlení modelu provozní ztráta Špatně vyplněné ukazatele v žádosti „J“ Nesoulad kapacity zařízení v různých dokumentech Nedostatečný rozpočet ČIŽP Svozové prostředky – vždy veřejná podpora Neznalost postupu při administraci žádosti Ověřit si schopnosti konzultanta Smlouvy s poradcem či konzultantem Záměr, Dokumenty (www.opzp.cz), zelená linka nebo RPIM, technik SFŽP

21 Petr Stejskal Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1, Praha 11 tel.: , fax: ,


Stáhnout ppt "PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Petr Stejskal Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google