Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. Aktuální výzvy OPŽP Josef Pikálek 22. 5. 2012 Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. Aktuální výzvy OPŽP Josef Pikálek 22. 5. 2012 Liberec."— Transkript prezentace:

1 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

2 Aktuální výzvy OPŽP Josef Pikálek 22. 5. 2012 Liberec

3 OPŽP 1.Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2.Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí 3.Udržitelné využívání zdrojů energie 4.Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5.Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 6.Zlepšování stavu přírody a krajiny 7.Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

4

5 Prioritní osy PO1: Vodohospodářská infrastruktura, povodně 1.1 - Snížení znečištění vod 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 - Omezování rizika povodní PO2: Kvalita ovzduší 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 2.2 - Omezování emisí

6 Prioritní osy PO3: Zdroje energie 3.1 - Výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry PO4: Nakládání s odpady, staré zátěže 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

7 Prioritní osy PO5: Průmyslové znečištění, environmentální rizika 5.1 - Omezování průmyslového znečištění PO7: Environmentální vzdělávání 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

8 Prioritní osy PO6: Příroda a krajina 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 6.2 - Podpora biodiverzity 6.3 - Obnova krajinných struktur 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

9

10 Výzvy 2012 VýzvaOblast podpory Podávání žádostí XXXIII1.1 - Snížení znečištění vod (monitoring)30.1. – 9.3. XXXIV1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody (úpravny, zdroje)20.2. – 20.4. XXXV 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 29.2. – 30.3. XXXVI2.2 - Omezování emisí (Moravskoslezský kraj)2.4. – 31.5. XXXVII 1.3 - Omezování rizika povodní (systém předpovědní povodňové služby, preventivní protipovodňová ochrana) 12.4 – 4.6. XXXVIII 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 2.2. - Omezování emisí 1.6. – 31.8.

11 Výzva XXXVI – PO2 q 2.2 – Omezování emisí q Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí NOx, SO2 a TZL q Moravskoslezský kraj (Karviná, Ostrava město, Frýdek-Místek) q Podávání žádostí: 2.4. – 31.5. q Alokace: 5 mld. Kč

12 Výzva XXXVI – PO2 q Typy žadatelů q Obce a města, jejich příspěvkové organizace a organizační složky q Svazky obcí q Kraje, jejich příspěvkové organizace a organizační složky q Státní podniky a státní organizace q Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace q Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty q Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty q Družstva q Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

13 Výzva XXXVII – PO1 q 1.3 – Omezování rizika povodní q Systémy předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovné a výstražné systémy q Systémy preventivní protipovodňové ochrany (analýzy, digitální mapy, podklady…) q Podávání žádostí: 12.4. – 4.6. q Alokace: 1,5 mld. Kč

14 Výzva XXXVII – PO1 q Typy žadatelů q Obce a města q Svazky obcí q Kraje q Státní podniky a státní organizace q Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace q Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI (pouze mapové podklady)

15 Výzva XXXVIII – PO2 q 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší q Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (příp. současné zlepšení energetických vlastností obálky budovy) q Výstavba nového nebo rekonstrukce stávajícího centrálního zdroje tepla (vč. rozvodů) q Omezování prašnosti z plošných zdrojů (izolační zeleň, samosběrné a kropicí vozy, další technická zařízení) q Systémy sledování a modelování kvality ovzduší q Výstavba a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů

16 Výzva XXXVIII – PO2 q 2.2 – Omezování emisí q Rekonstrukce spalovacích a nespalovacích zdrojů q Technická opatření ke snižování emisí VOC a NH3 q Rekonstrukce a úprava velkých a zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů q Rekonstrukce a úprava velkých nespalovacích stacionárních zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí

17 Výzva XXXVIII – PO2 q Podávání žádostí: 1.6. – 31.8. q Alokace: 4,5 mld. Kč q Min. 1 mld. Kč pro Moravskoslezský kraj q Typy žadatelů q Dle konkrétního opatření

18 Děkuji za pozornost Josef Pikálek josef.pikalek@enviros.cz


Stáhnout ppt "METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. Aktuální výzvy OPŽP Josef Pikálek 22. 5. 2012 Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google