Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISAD Cíl: • sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ • vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISAD Cíl: • sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ • vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní."— Transkript prezentace:

1

2 ISAD Cíl: • sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ • vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní práci s těmito i dalšími daty získávanými v procesu péče o archeologický fond

3 ISAD - součásti Aplikace: Mapové projekty:
SAS ČR - Státní archeologický seznam ČR SAS ČR - Státní archeologický seznam ČR – veřejný přístup VAL - Významné archeologické lokality VAL - Významné archeologické lokality – veřejný přístup ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť PV - Přehledy výzkumů ADČ - Archeologická databáze Čech Mapové projekty: SAS ČR SAS ČR - veřejný přístup Významné archeologické lokality - veřejný přístup CZ/E

4 Státní archeologický seznam ČR - SAS ČR
Cíl: • vytvoření archeologické mapy ČR s informacemi o území s archeologickými nálezy v prostředí GIS • soupis nejvýznamnějších archeologických lokalit Základní evidenční jednotka databáze SAS ČR: UAN - území s archeologickými nálezy (území celé ČR) KATEGORIE UAN I-IV vystihují míru archeologického poznání prvků archeologického dědictví v určitém území.

5 SAS ČR - kategorie UAN I. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. ( vymezuje se graficky do mapy na základě dostupných informací a pozorování s cílem zajistit ochranu a záchranu archeologických nálezů při výkonu veřejné správy). V mapě červený polygon. UAN II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují ;pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51–100 %; (svědectví písemných pramenů, těsná blízkost UAN kategorie I). Modrý polygon. UAN III. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Veškeré území státu kromě kategorie IV. Vymezení šrafou. UAN IV. území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. (veškerá vytěžená území – doly, lomy, cihelny, pískovny apod., kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny čtvrtohorního stáří). Šedočerný polygon. Na všechny typy území s archeologickými nálezy se vztahuje povinnost vyplývající z § zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

6 SAS ČR

7 SAS ČR

8 SAS ČR

9 Významné archeologické lokality - VAL
jako nejdůležitější archeologická naleziště, která umožní přístup k datům SAS ČR z hlediska jejich kulturně historického významu a památkové hodnoty. Aplikace je určena zejména k památkářským účelům. kategorie VAL: VAL I - archeologické lokality památkově chráněné VAL II – archeologické lokality bez památkové ochrany U každé lokality je uveden doplňující popis a informace z monitoringu současného stavu i údaje o: stávajícím ohrožení potencionálním ohrožení prezentaci

10 Významné archeologické lokality - VAL

11 ISAD- další aplikace ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť PV - Přehledy výzkumů 2004 začlenění dat z  databáze jiné organizace do databázové aplikace a do mapového projektu ISAD ADČ - Archeologická databáze Čech - Archeologický ústav Praha 2009 propojení s vnější webovou aplikací Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně

12 ODAN

13 ODAN

14 Data SAS ČR a VAL jsou využívána:
k výkonu státní památkové péče, tj. v jednotlivých procesech definovaných PZ k naplnění povinností vyplývajících z jiných předpisů, např. ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve věci poskytování územně analytických údajů o území pro účely územního plánování (Území s archeologickými nálezy - jev.č.16) k výkonu vlastní odborné a vědecké činnosti NPÚ pro odborné a vědecké činnosti jiných organizací - pro vzdělávání pro prezentaci veřejnosti, turistický ruch apod.

15 Definované přístupy Oprávněné organizace 54 Celkem 284 přístupů
Úřady (KRAJE 10, ORP 6, MK) Oprávněné organizace 54 Celkem přístupů Archeologové cca 200 Nearcheologové cca 80

16 SAS ČR - veřejný přístup

17 SAS ČR - veřejný přístup

18 SAS ČR - veřejný přístup

19 VAL - veřejný přístup

20 Public Access

21 Veřejný přístup http://twist.up.npu.cz/ www.npu.cz Archeologická data
na adrese: nebo Archeologická data Veřejný přístup

22 Děkuji za pozornost Mgr. A. Knechtová


Stáhnout ppt "ISAD Cíl: • sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ • vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní."

Podobné prezentace


Reklamy Google