Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie soupisů památek v Českých zemích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie soupisů památek v Českých zemích"— Transkript prezentace:

1

2 Historie soupisů památek v Českých zemích
Soupisy Centrální komise Soupisy Státního památkového úřadu Příprava pro státní seznamy podle zákona č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách Státní seznamy nemovitých a movitých kulturních památek Generální aktualizace státních seznamů nemovitých kulturních památek Ústřední seznam kulturních památek České republiky Obnova identifikace - nemovitých kulturních památek - movitých kulturních památek

3 Soupisy Centrální komise
počátky systematické památkové péče sahají do dob Rakousko-Uherska v roce 1850 byla založena Centrální komise pro soupis stavebních památek prvotním cílem bylo provádět soupisy toho, co je ochrany hodné nejdřív se zapisovaly jen stavební památky, od roku 1872 i památky movité

4 Soupisy Státního památkového úřadu
v soupisech se pokračovalo i po zániku Rakousko-Uherska; celkem bylo sepsáno 52 okresů soupisy prováděli odborníci pod vedením konzervátorů od roku 1907 až do roku 1937 soupisy byly jedním z podkladů přípravy státních seznamů

5 Zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách, :
§2 (1) Památkou je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem z dějin a kultury. (2) za památku se považuje také soubor kulturních statků a věcí, i když některé z nich nejsou památkami. (3) V pochybnostech se považuje věc za památku až do rozhodnutí výkonného orgánu krajského národního výboru, který se před rozhodnutím vyžádá posudek ústavu památkové péče a ochrany přírody. § 7 Památky se zapisují z evidenčních důvodů do státních seznamů památek. Chráněny jsou i památky do seznamů nezapsané.

6 Generální aktualizace nemovitých kulturních památek 1984-1987
zpřesnění evidence – vytvoření závazných seznamů aktualizace údajů o stavu památkového fondu diferenciace památkové ochrany dokončení kategorizace památek odraz památkové ochrany v katastru nemovitostí snížení počtu památek

7 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
§2 (1) Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury ČR nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. §42 Zákon považuje za kulturní památky také památky zapsané do státních seznamů podle dřívějších právních předpisů

8 Obnova identifikace - REI
obnova identifikace nemovitých kulturních památek - výzkum podporovaný Ministerstvem kultury v letech obnova identifikace movitých kulturních památek – institucionální výzkum NPÚ v letech revize památkově chráněných území

9 Informační systém pro vedení ÚSKP MonumNet, MonumIS
Veřejná část aplikace umožňuje všem uživatelům vyhledávat, zobrazit, exportovat údaje: o nemovitých kulturních památkách o národních kulturních památkách o památkách UNESCO o památkově chráněných územích a ochranných pásmech o nejohroženějších památkách

10 Veřejná část

11 Základní zobrazení ve veřejné části

12 Informace ke kulturní památce ve veřejné části

13 Kostel Očišťování Panny Marie Dub nad Moravou

14 kříž kostel ohradní zeď s farou

15

16 Neveřejná část je přístupná pro pracovníky památkové péče:
NPÚ, Ministerstvo kultury, Krajské úřady,Obce s rozšířenou působností, Obecní úřady Aplikace umožňuje uživatelům vyhledávat, zobrazit, exportovat podrobnější údaje: o nemovitých kulturních památkách o movitých kulturních památkách o národních kulturních památkách o památkách UNESCO o památkově chráněných územích o ochranných pásmech o nejohroženějších kulturních památkách povolení k restaurování

17 Neveřejná část

18 Základní zobrazení v neveřejné části

19

20

21

22

23 Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc

24

25

26 Sloup Nejsvětější Trojice jako památka UNESCO

27 Sloup Nejsvětější Trojice jako národní kulturní památka

28 Sloup Nejsvětější Trojice v rámci městské památkové rezervace

29

30

31 Smart Administration a PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ
Nedostatky morálně zastaralého MONUMISU (od r. 1995) již nelze uvnitř tohoto systému efektivně řešit. NPÚ proto pracuje na vytvoření systému nového, s názvem PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ, který bude financován převážně z programu Smart Administration. Jeho příprava je nyní ve fázi zadávání veřejné zakázky – je připraveno výběrové řízení na dodavatele systému. Koncem roku 2013 je plánováno spuštění zkušebního provozu, během roku 2014 prověření systému v rámci NPÚ a koncem roku uvedení do provozu složky státní správy i pro veřejnost.

32 Památkový katalog NPÚ si klade za cíl:
Vytvořit moderní přehledný funkční systém evidence všech kulturních památek (nemovitých i movitých) včetně jejich částí a součástí, evidence památkově chráněných území i ochranných pásem, umožnit evidenci „objektů památkového zájmu“ pro dokumentaci kvalitních objektů v chráněných územích jako možný podklad pro tvorbu plánů ochrany, poskytování podrobných ÚAP apod. zajistit všeobecnou dostupnost údajů, jejich komplexnost a maximální vypovídací hodnotu a neměnnost údajů, umožnit v systému vyhledávání podle nejrůznějších kritérií, tisknou různé sestavy.

33 Jeden z hlavních a nejdůležitějších cílů, závaznost údajů o parcelách je zatím ve fázi řešení. Podmínkou je propojení s katastrem nemovitostí, protože v současnosti vzhledem k častým změnám v KN není možno aktuálnost údajů zaručit. Památkový katalog se tak stane hlavní součástí již existujícího Integrovaného informačního systému památkové péče.


Stáhnout ppt "Historie soupisů památek v Českých zemích"

Podobné prezentace


Reklamy Google