Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM."— Transkript prezentace:

1 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR Pavel Rosendorf, Anna Hrabánková, Hana Prchalová a Daniel Fiala Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany vodních ekosystémů Podbabská 30, Praha 6, 160 62 E-mail: rosendorf@vuv.cz rosendorf@vuv.cz

2 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Řešení navazuje na projekt VaV/510/4/98 Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod v ČR“ (1998-2002). Obsahuje výzkumné a metodické aktivity k podpoře implementace Nitrátové směrnice. Řešení probíhá v součinnosti se subprojektem 3618 „ Vývoj komplexního konceptuálního modelu pro řešení vlivů a dopadů antropogenní činnosti na podzemní vody v interakci s povrchovými ekosystémy“ a úkolem MŽP 3733 „Revize zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici“ Subprojektu 3617 „Vliv zemědělsky obhospodařovaných povodí na kvalitu odtékající vody“ – dusík

3 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Odlišení přísunu dusíku do vod z plošných a bodových zdrojů na základě analýzy dat z monitoringu. Zdokonalení a aplikace metody kritických zátěží pro určení zranitelných oblastí a vývoj způsobů bilancování plošného znečištění v povodích a vodních útvarech. Příprava metodiky hodnocení eutrofizace působené dusíkem ve smyslu nitrátové směrnice a postupu vymezení příslušných zranitelných oblastí. Základní směry výzkumu v problematice znečištění vod dusíkem

4 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Analýza časových řad, sezónnosti vývoje a trendů koncentrací (monitoring ZVHS – povrchové vody, ČHMÚ – podzemní vody a data z experimentálních povodí). Vliv půdních typů, hydrogeologické struktury a dalších charakteristik povodí na vývoj koncentrací. Aplikace výsledků při revizi zranitelných oblastí v roce 2007 – nařízení vlády 219/2007 Sb. Přísun dusíku z plošných zdrojů - analýza dat z monitoringu

5 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Typický průběh koncentrací dusičnanů v profilu zatíženém plošným znečištěním

6 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Průběh koncentrací dusičnanů v závislosti na průtoku v experimentálních povodích

7 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Průběh koncentrací dusičnanů v závislosti na průtoku v experimentálních povodích

8 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Aplikace výsledků při revizi zranitelných oblastí v roce 2007 – NV 219/2007 Sb.

9 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Aplikace výsledků při revizi zranitelných oblastí v roce 2007 – NV 219/2007 Sb.

10 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha V součinnosti se subprojektem 3618 jsou prováděny analýzy vývoje znečištění dusičnany ve směru půda – podzemní voda – povrchová voda. Je vyvíjen způsob, jak kvantifikovat úbytek dusičnanů v podzemních vodách v oblastech s různým typem zvodnění. Získané výsledky jsou průběžně aplikovány při zpracování bilance jakosti povrchových a podzemních vod (vazba na subprojekt 3622). Aplikace metody kritických zátěží a vývoj způsobu bilancování PZ

11 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Aplikace metody kritických zátěží a vývoj způsobu bilancování PZ

12 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Zjistit, za jakých podmínek může být dusík (dusičnan) hlavním faktorem eutrofizace povrchových vnitrozemských vod. Eliminovat toky a oblasti, kde eutrofizaci primárně způsobuje fosfor (zejména fosfor z bodových zdrojů znečištění). Vzít v úvahu eutrofizaci pobřežních a mořských vod (množstevní a koncentrační limity pro dusík v tocích opouštějících ČR) Metodika hodnocení eutrofizace ve smyslu nitrátové směrnice

13 http://www.vuv.cz Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha Děkuji za pozornost a přeji příjemný den


Stáhnout ppt "Seminář Výzkumného záměru MŽP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“ 17. dubna 2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google