Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR"— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR
Pavel Rosendorf, Anna Hrabánková, Hana Prchalová a Daniel Fiala Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany vodních ekosystémů Podbabská 30, Praha 6,

2 Subprojektu 3617 „Vliv zemědělsky obhospodařovaných povodí na kvalitu odtékající vody“ – dusík
Řešení navazuje na projekt VaV/510/4/98 Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod v ČR“ ( ). Obsahuje výzkumné a metodické aktivity k podpoře implementace Nitrátové směrnice. Řešení probíhá v součinnosti se subprojektem 3618 „Vývoj komplexního konceptuálního modelu pro řešení vlivů a dopadů antropogenní činnosti na podzemní vody v interakci s povrchovými ekosystémy“ a úkolem MŽP 3733 „Revize zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici“

3 Základní směry výzkumu v problematice znečištění vod dusíkem
Odlišení přísunu dusíku do vod z plošných a bodových zdrojů na základě analýzy dat z monitoringu. Zdokonalení a aplikace metody kritických zátěží pro určení zranitelných oblastí a vývoj způsobů bilancování plošného znečištění v povodích a vodních útvarech. Příprava metodiky hodnocení eutrofizace působené dusíkem ve smyslu nitrátové směrnice a postupu vymezení příslušných zranitelných oblastí.

4 Přísun dusíku z plošných zdrojů - analýza dat z monitoringu
Analýza časových řad, sezónnosti vývoje a trendů koncentrací (monitoring ZVHS – povrchové vody, ČHMÚ – podzemní vody a data z experimentálních povodí). Vliv půdních typů, hydrogeologické struktury a dalších charakteristik povodí na vývoj koncentrací. Aplikace výsledků při revizi zranitelných oblastí v roce 2007 – nařízení vlády 219/2007 Sb.

5 Typický průběh koncentrací dusičnanů v profilu zatíženém plošným znečištěním

6 Průběh koncentrací dusičnanů v závislosti na průtoku v experimentálních povodích

7 Průběh koncentrací dusičnanů v závislosti na průtoku v experimentálních povodích

8 Aplikace výsledků při revizi zranitelných oblastí v roce 2007 – NV 219/2007 Sb.

9 Aplikace výsledků při revizi zranitelných oblastí v roce 2007 – NV 219/2007 Sb.

10 Aplikace metody kritických zátěží a vývoj způsobu bilancování PZ
V součinnosti se subprojektem 3618 jsou prováděny analýzy vývoje znečištění dusičnany ve směru půda – podzemní voda – povrchová voda. Je vyvíjen způsob, jak kvantifikovat úbytek dusičnanů v podzemních vodách v oblastech s různým typem zvodnění. Získané výsledky jsou průběžně aplikovány při zpracování bilance jakosti povrchových a podzemních vod (vazba na subprojekt 3622).

11 Aplikace metody kritických zátěží a vývoj způsobu bilancování PZ

12 Metodika hodnocení eutrofizace ve smyslu nitrátové směrnice
Zjistit, za jakých podmínek může být dusík (dusičnan) hlavním faktorem eutrofizace povrchových vnitrozemských vod. Eliminovat toky a oblasti, kde eutrofizaci primárně způsobuje fosfor (zejména fosfor z bodových zdrojů znečištění). Vzít v úvahu eutrofizaci pobřežních a mořských vod (množstevní a koncentrační limity pro dusík v tocích opouštějících ČR)

13 Děkuji za pozornost a přeji příjemný den


Stáhnout ppt "ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google