Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C III Další zdroje pro popis zájmového území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C III Další zdroje pro popis zájmového území."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C III Další zdroje pro popis zájmového území

2 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území2 C III Struktura environmentální charakteristiky Vymezení zájmového území Popis zájmového území Indikátory ŽP Stav ovzduší (emise, imise) Stav vody a vodních toků Stav geosféry a pedosféry Stav biosféry a její ochrana, biodiversita Koncepce a záměry – SEA/EIA Socioekonomická omezení zájmového území Odpadové hospodářství Naučné a turistické utilizace zájmového území Shrnutí environmentálního stavu, bariéry a možnosti rozvoje zájmového území Úmoří, povodí I, II, III, IV řádu Výskyt a kvalita povrchových a podzemních vod Zdroje pitné vody, koupací vody Průtoky, rychlost toku, splavnost Povodňové stavy a ohrožení Geologický podklad, převažující horniny, pH reakce, zvětratelnost Převažující půdy, pH, vodní režim, úrodnost (bonita), poškození půd, rizika eroze

3 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území3 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí MŽP mapové služby CENIAhttp://geoportal.cenia.cz  automaticky přesměruje na geoportál INSPIRE (viz cv. II) (Starý) mapový server AOPK ČRhttp://mapy2.nature.cz

4 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území4 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí MŽP mapové služby CENIAhttp://geoportal.cenia.cz  automaticky přesměruje na geoportál INSPIRE (viz cv. II) Mapomat AOPK ČRhttp://mapy.nature.cz Ústř. seznam ochr. přír.http://drusop.nature.cz/

5 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území5 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí MŽP mapové služby CENIAhttp://geoportal.cenia.cz  automaticky přesměruje na geoportál INSPIRE (viz cv. II) Mapomat AOPK ČRhttp://mapy.nature.cz Ústř. seznam ochr. přír.http://drusop.nature.cz/ Mapový server Geofonduhttp://mapmaker.geofond.cz/

6 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území6 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí MŽP mapové služby CENIAhttp://geoportal.cenia.cz  automaticky přesměruje na geoportál INSPIRE (viz cv. II) Mapomat AOPK ČRhttp://mapy.nature.cz Ústř. seznam ochr. přír.http://drusop.nature.cz/ Mapový server Geofonduhttp://mapmaker.geofond.cz/ Česká geologická službahttp://www.geology.cz/extranet Hydrogeologická rajonizace Radonové mapy 1 : 50 000 Dekorační kameny Významné geologické lokality Geologické mapy 1 : 25 000 GeoINFO

7 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území7 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí MŽP mapové služby CENIAhttp://geoportal.cenia.cz  automaticky přesměruje na geoportál INSPIRE (viz cv. II) Mapomat AOPK ČRhttp://mapy.nature.cz Ústř. seznam ochr. přír.http://drusop.nature.cz/ Mapový server Geofonduhttp://mapmaker.geofond.cz/ Česká geologická službahttp://www.geology.cz/extranet Mapové služby HEIS VÚVhttp://heis.vuv.cz/

8 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území8 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Mzehttp://eagri.cz/public/web/mze/

9 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území9 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Mzehttp://eagri.cz/public/web/mze/ Informační systém VODA ČRhttp://voda.gov.cz/portal/

10 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území10 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Vodní a větrná eroze půd ČR http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze& Větrná eroze půd ČR http://www.sowac-gis.cz/index.php?projekt=vetrna&s=mapa

11 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území11 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Vodní a větrná eroze půd ČR http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze& Vodní eroze půd ČR http://www.sowac-gis.cz/index.php?projekt=vodni&s=mapa

12 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území12 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Základní charakteristiky BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/php/maps.php http://www.sowac-gis.cz/index.php?projekt=zchbpej&s=mapa

13 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území13 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Mzehttp://eagri.cz/public/web/mze/ Informační systém VODA ČRhttp://voda.gov.cz/portal/ Vodní a větrná eroze půd ČR http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze& Základní charakteristiky BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/php/maps.php Klasifikační systém půd v ČRhttp://klasifikace.pedologie.czu.cz/

14 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území14 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Mzehttp://eagri.cz/public/web/mze/ Mapový server UHÚLhttp://geoportal2.uhul.cz/index.php

15 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území15 C III Veřejně přístupné informační systémy pro životní prostředí Další geoportály

16 ENIN - C III Další zdroje pro popis zájmového území16 KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C III Další zdroje pro popis zájmového území."

Podobné prezentace


Reklamy Google