Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Oddělení hygieny půdy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Oddělení hygieny půdy."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Oddělení hygieny půdy

2 Ing. Radim Vácha, Ph.D., vedoucí oddělení Mgr. Ondřej Poláček Ing. Viera Horváthová Martin Zeman Lucie Slavíková Externí spolupráce Ing. Eliška Podlešáková, CSc Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.

3 Tematické okruhy činnosti pracoviště  studium ekologicky zatížených oblastí včetně mapového vyjádření  retrospektivní monitoring rizikových látek  databáze škodlivin v půdě  vlastnosti rizikových prvků a perzistentních organických xenobiotických látek v půdě a jejich transfer do rostlin z hlediska specifičnosti půd

4 Tematické okruhy činnosti pracoviště  problematika odpadních látek a jejich neškodné využití ke zvýšení produkční schopnosti půd  soustavné upřesňování půdně- litologických limitů rizikových prvků a organických polutantů  způsoby asanace hygienicky závadných půd  zatížení zemědělských půd dioxiny a furany

5 Projekty řešené v současné době Výzkumný záměr „Kontaminace půd a ostatních ekologických médií prostřednictvím půdy rizikovými látkami v interakci s dalšími degradačními procesy“ - Aspekty antropogenní a geochemické zátěže půd rizikovými prvky - Vliv útlumu zemědělské výroby na vlastnosti rizikových prvků v půdě

6 Projekty řešené v současné době Projekt NAZV „Perzistentní organické polutanty v odpadních látkách a zemědělských půdách“ Stav zatížení kalů čistíren odpadních vod POP, vytipování problematických sloučenin v kalech, vzhledem k jejich koncentraci, toxicitě a perzistenci v půdě po aplikaci kalů.

7 Projekty řešené v současné době Smluvní činnost s Mze, odborem potravinářské výroby „Sledování rizikových látek v zemědělských půdách“ Stav zatížení zemědělských půd RP a POP, včetně PCDD/F, vyhodnocení stavu zatížení v rozsahu jednotlivých okresů, zpracování mapových výstupů zatížení půd RL Aktuální problémy (povodně 1997, 2002, zvýšené obsahy As v půdách okresu Kutná Hora)

8 Další činnosti Zakázková činnost Spolupráce s orgány Mze a MZP při tvorbě legislativy o limitních hodnotách obsahů RL v zemědělských půdách (návrhy limitních obsahů RP a POP pro legislativu-vyhl. 13/1994 Sb., její novelizace).

9 Tematické okruhy, řešené v posledních 5-ti letech Sledování stavu zatížení zemědělských půd RP a POP, počátek tvorby databáze zatížení našich zemědělských půd PCDD/F. Hodnocení zátěže půd RL vzhledem k charakteru zátěže (přírodní pozadí, antropogenní vlivy) a půdním podmínkám Tvorba návrhu prvního stupně limitních obsahů RP a POP pro legislativu (novelizace vyhl. 13/1994 Sb.)

10 Tematické okruhy, řešené v posledních 5-ti letech Tvorba návrhu druhého stupně limitních obsahů RP pro legislativu (novelizace vyhl. 13/1994 Sb.) Studium možnosti použití vybraných remediačních opatření na zemědělských půdách se zvýšenými obsahy některých RP Problematika zatížení čistírenských kalů POP


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Oddělení hygieny půdy."

Podobné prezentace


Reklamy Google