Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza kontaminace půd těžkými kovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza kontaminace půd těžkými kovy"— Transkript prezentace:

1 Analýza kontaminace půd těžkými kovy
Zpracovatel : Monika Konečná VŠB – TU OSTRAVA Vedoucí práce : Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

2 Předmět analýz V popředí zájmu je půda, která patří spolu s atmosférou a vodou mezi základní složky životního prostředí. Voda a vzduch se mohou pohybovat, což umožňuje ředění. Znečištění vody a vzduchu lze v podstatě omezit nebo i zcela vyloučit. Znečištění půd rizikovými prvky je zpravidla nevratné a o to závažnější.

3 Systém hodnocení Hodnocení obsahu rizikových prvků v půdách je prováděno podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., ve které jsou stanoveny maximálně přípustné hodnoty rizikových prvků ve „výluhu“ a v „celkovém obsahu“.

4 Rizikové látky Arzén Berylium Kadmium Kobalt Chrom Měď Rtuť Molybden
Nikl Olovo Vanad Zinek

5 Cíl práce Návrh vhodné databáze a naplnění údaji.
Vytvoření sady tématických map pro sledovanou oblast v měřítku 1:

6 Dostupné podklady Data o směsných vzorcích v papírové podobě.
Analogová mapa se zobrazením odběrných míst v monitorované oblasti.

7 Monitorované území 16 k.ú. Baška Bruzovice Dobrá Frýdek
Kunčičky u Bašky Lískovec Lysůvky Místek Palkovice Panské Nové Dvory Sedliště Skalice Staré Město Staříč Sviadnov Žabeň

8 Metoda odběru půdních vzorků
Odběr půdních vzorků se uskutečnil v říjnu Z důvodu finanční náročnosti bylo lokalizováno 200 odběrných míst v celé sledované oblasti. Odběrné místo je tvořeno pěti až deseti bodovými vzorky, které jsou od sebe rozmístěny ve vzdálenosti i několika desítek metrů. Bodový vzorek půdy je odebírán do maximální hloubky 30 cm.

9 Chemické vyhodnocení Laboratorní analýzy byly provedeny firmou EKOCENTRUM v Ostravě – Martinově. Měření hodnot pH půdních vzorků bylo provedeno ve firmě ZEMPOLA sdružení Hnojník.

10 Souřadnice odběrných míst
Souřadnice x a y odběrného místa byla určována ze Základní mapy : Z pozemku, kde se uskutečnil odběr půdního vzorku, byl nalezen přibližný střed, který určuje odběrné místo směsného vzorku.

11 Databáze Na základě prostudovaných podkladů jsem navrhla databázi, která se skládá ze sedmi tabulek nutných pro přehlednou evidenci všech potřebných dat.

12 Seznam tabulek Odběrné místo Adresář katastrálních území
Adresář mapových listů Druh pozemku Výluh Totální obsah pH

13

14 Vizualizace dat Mapové výstupy byly provedeny v produktu ArcView společnosti ESRI. K dispozici jsem měla vektorovou vrstvu 2pr3802.dgn, která zobrazuje okres Frýdek – Místek. Naprogramovanou db ve formátu .mdb jsem přeexportovala do formátu dBase.

15 Mapové výstupy Mapové výstupy tvoří kolekci 10 – ti tématických map v měřítku 1: Byly zvoleny tři třídy pro klasifikaci znečištění zemědělských půd. První třída – nedochází k překročení limitu. Druhá třída – limit není překročen, ale blíží se k hraničním hodnotám. Třetí třída – stanovený limit byl překročen.

16 Tématické mapy v měřítku 1:100 000
Výluh kadmia Výluh olova Výluh zinku Výluh arzénu Totální obsah kadmia Totální obsah olova Totální obsah zinku Totální obsah arzénu Odběrná místa v katastrálních územích Klad mapových listů ZM 1:10 000

17

18

19 Závěr Ve sledované oblasti byly překročeny limitní hodnoty dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.: Výluh u prvků: kadmium, olovo, arzén a zinek. Totální obsah u prvků: kadmium a zinek. Kontaminované půdy se nacházejí v oblasti Válcoven plechu ve Frýdku a v zastavěné oblasti města.

20 Možnosti návaznosti na práci
Přehled počtu vzorků překračujících limit hodnot dle katastrálních území. Přehled průměrných hodnot jednotlivých prvků dle katastrálních území. Rozpětí čerpání limitní hodnoty pro jednotlivé prvky. Vyhodnocení půd dle půdní kyselosti v jednotlivých katastrech. Vyhodnocení počtu nadlimitních hodnot dle druhu pozemku. Srovnání výsledků měření s jinými lokalitami a studiemi.

21 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu RNDr. Miroslavu Konečnému, CSc. z firmy ZEMPOLA sdružení za poskytnutí vstupních dat a za informace v oblasti životního prostředí a panu Doc. Ing. Petru Rapantovi, CSc. za vedení mé bakalářské práce.

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Analýza kontaminace půd těžkými kovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google