Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita vody Ing. Miroslav Perný a dalších složek životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita vody Ing. Miroslav Perný a dalších složek životního prostředí."— Transkript prezentace:

1

2

3 Kvalita vody Ing. Miroslav Perný a dalších složek životního prostředí

4 Laboratorní kontrola ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Proč se musí kontrolovat kvalita vody a životního prostředí? Ochrana životního prostředí a zdraví lidí Vyspělá technická civilizace – produkce velkého množství chemických látek a chemických přípravků:  suroviny pro další chemickou výrobu  hnojiva  stavební chemie  barvy  prací prášky  úklidové přípravky  Kosmetika  Léky

5 Laboratorní kontrola ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Proč se musí kontrolovat kvalita vody a životního prostředí? Ochrana životního prostředí a zdraví lidí Vyspělá technická civilizace – produkce velkého množství chemických látek a chemických přípravků: Chemické látky jsou jako oheň: dobrý sluha – špatný pán. Musí být pod kontrolou, musí se zamezit jejich volnému šíření do přírody a současně se musí kontrolovat, zda jimi nebylo ŽP zasaženo – potravní řetězec. Proto jsou laboratorně kontrolovány různé segmenty ŽP a tomu odpovídá i legislativa. Legislativa je neustále zdokonalována – vznikají nové předpisy a staré jsou novelizovány

6 Laboratorní kontrola ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Legislativa – pro různé složky životního prostředí jsou různé právní předpisy  Pitné vody  Odpadní vody  Odpady  Sedimenty  Zeminy  Kaly z ČOV  Další (teplá voda, bazénová voda, pískoviště)

7 Pitné vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Jakost pitné vody je kontrolována vyhl.č. 252/04 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Pro praxi je důležité:  rozsah rozboru pitné vody (krácený, úplný)  četnost kontroly a rozsah  zasílání výsledků do databáze PiVo – povinnost producenta pitné vody  místa odběru: stálá místa a měnící se místa  radiochemické ukazatele alfa, beta, radon – nekontroluje hygiena, vyhláška k atomovému zákonu (SÚJB), jednou za rok  tabulka ve vyhlášce - rozhodnutí orgánu ochrany zdraví

8 Pitné vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 5 vyhl.č. 252/04 Sb. krácený rozsah

9 Pitné vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 1 vyhl.č. 252/04 Sb. úplný rozsah

10 Pitné vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 1 vyhl.č. 252/04 Sb. úplný rozsah

11 Pitné vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 1 vyhl.č. 252/04 Sb. úplný rozsah

12 Pitné vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 4 vyhl.č. 252/04 Sb. četnost rozborů

13 Odpadní vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Odpadní vody odtékají do povrchových vod, je nutné je čistit. Dva způsoby vypouštění odpadních vod:  voda odtéká do kanalizace a je čištěna centrálně  producent odpadní vody provozuje vlastní ČOV a pak vypouští vodu do vodoteče

14 Odpadní vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Každá ČOV musí mít provozní řád a povolení k vypouštění odpadních vod. Tam je určeno mimo jiné: rrozsah rozboru ttyp odběru vzorku ččetnost odběrů

15 Odpadní vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Pro vypouštění odpadních vod platí NV 61/03 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Rozsah rozboru – emisní standardy  hodnota „p“ přípustné hodnoty odnota „m“ maximální hodnoty

16 Odpadní vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 5 NV 61/03 Sb. přípustný počet vzorků nesplňující limity  limity „p“  posledních 12 měsíců

17 Odpadní vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Příloha č. 4 NV 61/03 Sb. minimální četnosti vzorkování

18 Odpadní vody ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Typ odběru vzorku: TTyp A:dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut TTyp B:24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin TTyp C:24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

19 Odpady ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Pro nakládání s odpady se vychází ze zákona č. 185/01 Sb. O odpadech Vyhláška č. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu K odpadům dvojí přístup:  skládkování  využití odpadů (např.: zeminy, kaly, sedimenty) Pojem odpad: odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit…. Nakládání s odpady v praxi:

20 Odpady - skládkování ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Provedení výluhových testů: Tabulka č. 2.1. vyhlášky č. 294/05 Sb.  zařazení odpadu do třídy vyluhovatelnosti  uložení na příslušnou skládku

21 Odpady – využití na povrchu terénu ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Jde především o zeminy  tabulka č. 10.1. chemický rozbor  uzavírání skládek – krycí vrstvy, rekultivační vrstvy  rekultivace vytěžených povrchových důlních děl, lomů, pískoven  tabulka č. 10.2. ekotoxicita  rekultivace lidskou činností postižených pozemků - sanace Vyhláška č. 294/05 Sb.: Využití:

22 Sedimenty – využití na zemědělské půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Vyhláška č. 257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě Příloha č. 1 OObsahy škodlivin v sedimentu

23 Sedimenty – využití na zemědělské půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Vyhláška č. 257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě Příloha č. 3  obsahy škodlivin v půdě

24 Kaly z ČOV – využití na zemědělské půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Vyhláška č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Příloha č. 3  obsahy obsah škodlivin v kalu

25 Kaly z ČOV – využití na zemědělské půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Vyhláška č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Příloha č. 4  mikrobiologie kalu

26 Kaly z ČOV – využití na zemědělské půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora Vyhláška č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Příloha č. 2  obsah škodlivin v půdě

27 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT: Ing. Miroslav Perný ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o. Vítězná 425 284 03 Kutná Hora Telefon:327 511 871 Mobil:603 826 563 E-mail:lab@unskh.cz www.unskh.cz

28 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora


Stáhnout ppt "Kvalita vody Ing. Miroslav Perný a dalších složek životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google