Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a dalších složek životního prostředí Kvalita vody a dalších složek životního prostředí Ing. Miroslav Perný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a dalších složek životního prostředí Kvalita vody a dalších složek životního prostředí Ing. Miroslav Perný."— Transkript prezentace:

1

2

3 a dalších složek životního prostředí
Kvalita vody a dalších složek životního prostředí Ing. Miroslav Perný

4 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Laboratorní kontrola Proč se musí kontrolovat kvalita vody a životního prostředí? Ochrana životního prostředí a zdraví lidí Vyspělá technická civilizace – produkce velkého množství chemických látek a chemických přípravků: suroviny pro další chemickou výrobu hnojiva stavební chemie barvy prací prášky úklidové přípravky Kosmetika Léky ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

5 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Laboratorní kontrola Proč se musí kontrolovat kvalita vody a životního prostředí? Ochrana životního prostředí a zdraví lidí Vyspělá technická civilizace – produkce velkého množství chemických látek a chemických přípravků: Chemické látky jsou jako oheň: dobrý sluha – špatný pán. Musí být pod kontrolou, musí se zamezit jejich volnému šíření do přírody a současně se musí kontrolovat, zda jimi nebylo ŽP zasaženo – potravní řetězec. Proto jsou laboratorně kontrolovány různé segmenty ŽP a tomu odpovídá i legislativa. Legislativa je neustále zdokonalována – vznikají nové předpisy a staré jsou novelizovány ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

6 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Laboratorní kontrola Legislativa – pro různé složky životního prostředí jsou různé právní předpisy Pitné vody Odpadní vody Odpady Zeminy Sedimenty Kaly z ČOV Další (teplá voda, bazénová voda, pískoviště) ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

7 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Pitné vody Jakost pitné vody je kontrolována vyhl.č. 252/04 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Pro praxi je důležité: rozsah rozboru pitné vody (krácený, úplný) četnost kontroly a rozsah místa odběru: stálá místa a měnící se místa tabulka ve vyhlášce - rozhodnutí orgánu ochrany zdraví zasílání výsledků do databáze PiVo – povinnost producenta pitné vody radiochemické ukazatele alfa, beta, radon – nekontroluje hygiena, vyhláška k atomovému zákonu (SÚJB), jednou za rok ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

8 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Pitné vody krácený rozsah Příloha č. 5 vyhl.č. 252/04 Sb. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

9 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Pitné vody úplný rozsah Příloha č. 1 vyhl.č. 252/04 Sb. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

10 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Pitné vody úplný rozsah Příloha č. 1 vyhl.č. 252/04 Sb. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

11 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Pitné vody úplný rozsah Příloha č. 1 vyhl.č. 252/04 Sb. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

12 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Pitné vody četnost rozborů Příloha č. 4 vyhl.č. 252/04 Sb. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

13 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpadní vody Odpadní vody odtékají do povrchových vod, je nutné je čistit. Dva způsoby vypouštění odpadních vod: voda odtéká do kanalizace a je čištěna centrálně producent odpadní vody provozuje vlastní ČOV a pak vypouští vodu do vodoteče ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

14 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpadní vody Každá ČOV musí mít provozní řád a povolení k vypouštění odpadních vod. Tam je určeno mimo jiné: rozsah rozboru četnost odběrů typ odběru vzorku ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

15 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpadní vody Pro vypouštění odpadních vod platí NV 61/03 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Rozsah rozboru – emisní standardy hodnota „p“ přípustné hodnoty hodnota „m“ maximální hodnoty ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpadní vody Příloha č. 5 NV 61/03 Sb. přípustný počet vzorků nesplňující limity limity „p“ posledních 12 měsíců ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

17 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpadní vody Příloha č. 4 NV 61/03 Sb. minimální četnosti vzorkování ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

18 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpadní vody Typ odběru vzorku: Typ A: dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut Typ B: 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin Typ C: 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

19 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpady Pro nakládání s odpady se vychází ze zákona č. 185/01 Sb. O odpadech Pojem odpad: odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit…. Nakládání s odpady v praxi: Vyhláška č. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu K odpadům dvojí přístup: skládkování využití odpadů (např.: zeminy, kaly, sedimenty) ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

20 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpady - skládkování Provedení výluhových testů: Tabulka č vyhlášky č. 294/05 Sb. zařazení odpadu do třídy vyluhovatelnosti uložení na příslušnou skládku ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

21 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Odpady – využití na povrchu terénu Jde především o zeminy Vyhláška č. 294/05 Sb.: tabulka č chemický rozbor tabulka č ekotoxicita Využití: uzavírání skládek – krycí vrstvy, rekultivační vrstvy rekultivace vytěžených povrchových důlních děl, lomů, pískoven rekultivace lidskou činností postižených pozemků - sanace ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

22 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Sedimenty – využití na zemědělské půdě Vyhláška č. 257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě Příloha č. 1 Obsahy škodlivin v sedimentu ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

23 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Sedimenty – využití na zemědělské půdě Vyhláška č. 257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě Příloha č. 3 obsahy škodlivin v půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

24 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Kaly z ČOV – využití na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Příloha č. 3 obsahy obsah škodlivin v kalu ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

25 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Kaly z ČOV – využití na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Příloha č. 4 mikrobiologie kalu ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

26 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
Kaly z ČOV – využití na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Příloha č. 2 obsah škodlivin v půdě ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

27 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora
DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT: Ing. Miroslav Perný ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o. Vítězná 425 Kutná Hora Telefon: Mobil: ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora

28 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora


Stáhnout ppt "a dalších složek životního prostředí Kvalita vody a dalších složek životního prostředí Ing. Miroslav Perný."

Podobné prezentace


Reklamy Google