Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •konzultace v oblasti životního prostředí •vodní hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •konzultace v oblasti životního prostředí •vodní hospodářství."— Transkript prezentace:

1 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •konzultace v oblasti životního prostředí •vodní hospodářství •návrhy recyklačních linek a odpady •sanace a supervize •akreditovaná environmentální laboratoř

2 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Laboratoře AQUATEST a.s. Zkušební akreditované laboratoře zajišťují komplexní služby •odběry vzorků •terénní měření •chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy •hodnocení nebezpečných vlastností odpadů •poradenská činnost •havarijní služba

3 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Analyzovány jsou různé materiály •voda pitná, surová, minerální, podzemní, povrchová, odpadní •zeminy, sedimenty, kaly a stavebních konstrukce •odpady a výluhy •půdní vzduch a vzdušniny •rostlinné materiály Analyzované materiály

4 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře •Osvědčení o akreditaci ČIA č. 1243 v rozsahu více než 90 zkušebních metod a 7 postupů vzorkování •Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve vodě Osvědčení a certifikáty (1) Laboratoř je držitelem

5 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Laboratoř je začleněna do vnitropodnikového systému řízení jakosti vybudovaného v souladu s požadavky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Osvědčení a certifikáty (2)

6 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře •odběr vzorků zemin, kalů, zdiva a pevných odpadů •odběr tekutých a polotekutých kalů •odběr vzorků vody (staticky i dynamicky) •odběr a analýza vzorků půdního vzduchu a skládkových plynů Specializované pracoviště laboratoří AQUATEST a.s. disponuje veškerými technickými prostředky potřebnými k provádění vzorkovacích prací Odběry vzorků

7 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře •ECOPROBE 5 pro analýzu organických látek a skládkových plynů •přístroje WTW pro měření fyzikálně-chemických parametrů vody •mobilní souprava se spektrofotometrem HACH, Merck RQFLEX, oximetry HACH na principu LDO •dále se používají čerpadla s možností čerpání do hloubky 50 a více metrů, zařízení pro měření základních fyzikálně-chemických parametrů ve vrtu apod. Terénní měření Přímo v terénu lze provádět řadu analýz a orientačních zkoušek pomocí speciálního vybavení

8 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Zavedené metody odpovídají normám ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, ČSN EN ISO, DIN, EPA aj. Iontové chromatografy Kontinuální průtokový analyzátor Přístrojové vybavení (1)

9 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Optická emisní spektrometrie s využitím indukčně vázaného plazmatu - rychlá simultánní elementární analýza prvků Přístrojové vybavení (2)

10 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře K analýze organických látek laboratoře využívají plynové chromatografy s FID detektorem a autosamplerem (stanovení těkavých organických látek) s ECD detektorem (stanovení PCB a chlorovaných pesticidů) Přístrojové vybavení (3)

11 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Plynové chromatografy s hmotnostním spektrometrem Přístrojové vybavení (4) •stanovení těkavých organických látek •stanovení chlorfenolů, fenolu a jeho derivátů •stanovení komplexotvorných látek •stanovení pesticidů

12 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Přístrojové vybavení  …a nejnovější přístroje pro analýzu organických látek s požadovanou nízkou mezí stanovitelnosti (stanovujeme např. více než 100 reziduí pesticidů a explozíva) ve vodě i pevných vzorcích Přístrojové vybavení (5)

13 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Dále laboratoř využívá Přístrojové vybavení (6) •kapalinové chromatografy •alfa – beta automat •analyzátor organických halogenidů •analyzátory TOC •mikroskopy •a další

14 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře •dle vyhlášky 252/2004 Sb. pro pitnou vodu •dle vyhlášky 275/2004 Sb. pro balené vody •dle vyhlášky 135/2004 Sb. pro bazénové vody a koupaliště •dle vyhlášky 293/2002 Sb. pro odpadní vody •dle vyhlášky 382/2001 Sb. pro využití upravených kalů na zemědělskou půdu •dle vyhlášky 294/2005 Sb. pro nakládání s odpady •dle vyhlášky 257/2009 Sb. pro sedimenty Legislativa Laboratoř provádí analýzy na základě platné legislativy

15 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře Laboratoře AQUATEST zabezpečují Reference •laboratorní rozbory pro sanační zakázky společnosti AQUATEST (Unipetrol, Spolchemie, Spolana, Česká rafinerská, Ivax a další) •rozbory vzorků pro Český hydrometeorologický ústav, Plzeňský Prazdroj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, VaK Beroun a další •havarijní službu Magistrátu hlavního města Prahy

16 AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře AQUATEST a.s. zkušební akreditované laboratoře Geologická 4, 152 00 Praha 5 tel.: +420 234 607 180 fax: +420 234 607 781 laboratore@aquatest.cz laboratore@aquatest.cz www.aquatest.cz AQUATEST a.s. zkušební akreditované laboratoře Geologická 4, 152 00 Praha 5 tel.: +420 234 607 180 fax: +420 234 607 781 laboratore@aquatest.cz laboratore@aquatest.cz www.aquatest.cz Kontakt


Stáhnout ppt "AQUATEST a.s., služby analytické laboratoře AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby •konzultace v oblasti životního prostředí •vodní hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google