Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby"— Transkript prezentace:

1 AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby
konzultace v oblasti životního prostředí vodní hospodářství návrhy recyklačních linek a odpady sanace a supervize akreditovaná environmentální laboratoř

2 Laboratoře AQUATEST a.s.
Zkušební akreditované laboratoře zajišťují komplexní služby odběry vzorků terénní měření chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů poradenská činnost havarijní služba

3 Analyzované materiály
Analyzovány jsou různé materiály voda pitná, surová, minerální, podzemní, povrchová, odpadní zeminy, sedimenty, kaly a stavebních konstrukce odpady a výluhy půdní vzduch a vzdušniny rostlinné materiály

4 Osvědčení a certifikáty (1)
Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA č v rozsahu více než 90 zkušebních metod a 7 postupů vzorkování Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve vodě

5 Osvědčení a certifikáty (2)
Laboratoř je začleněna do vnitropodnikového systému řízení jakosti vybudovaného v souladu s požadavky normy ISO 9001, ISO a OHSAS 18001

6 Odběry vzorků Specializované pracoviště laboratoří AQUATEST a.s. disponuje veškerými technickými prostředky potřebnými k provádění vzorkovacích prací odběr vzorků zemin, kalů, zdiva a pevných odpadů odběr tekutých a polotekutých kalů odběr vzorků vody (staticky i dynamicky) odběr a analýza vzorků půdního vzduchu a skládkových plynů

7 Terénní měření Přímo v terénu lze provádět řadu analýz a orientačních zkoušek pomocí speciálního vybavení ECOPROBE 5 pro analýzu organických látek a skládkových plynů přístroje WTW pro měření fyzikálně-chemických parametrů vody mobilní souprava se spektrofotometrem HACH, Merck RQFLEX, oximetry HACH na principu LDO dále se používají čerpadla s možností čerpání do hloubky 50 a více metrů, zařízení pro měření základních fyzikálně-chemických parametrů ve vrtu apod.

8 Přístrojové vybavení (1)
Zavedené metody odpovídají normám ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, ČSN EN ISO, DIN, EPA aj. Kontinuální průtokový analyzátor Iontové chromatografy

9 Přístrojové vybavení (2)
Optická emisní spektrometrie s využitím indukčně vázaného plazmatu - rychlá simultánní elementární analýza prvků

10 Přístrojové vybavení (3)
K analýze organických látek laboratoře využívají plynové chromatografy s FID detektorem a autosamplerem (stanovení těkavých organických látek) s ECD detektorem (stanovení PCB a chlorovaných pesticidů)

11 Přístrojové vybavení (4)
Plynové chromatografy s hmotnostním spektrometrem stanovení těkavých organických látek stanovení chlorfenolů, fenolu a jeho derivátů stanovení komplexotvorných látek stanovení pesticidů

12 Přístrojové vybavení Přístrojové vybavení (5)
…a nejnovější přístroje pro analýzu organických látek s požadovanou nízkou mezí stanovitelnosti (stanovujeme např. více než 100 reziduí pesticidů a explozíva) ve vodě i pevných vzorcích

13 Přístrojové vybavení (6)
Dále laboratoř využívá kapalinové chromatografy alfa – beta automat analyzátor organických halogenidů analyzátory TOC mikroskopy a další

14 Laboratoř provádí analýzy na základě platné legislativy
Legislativa Laboratoř provádí analýzy na základě platné legislativy dle vyhlášky 252/2004 Sb. pro pitnou vodu dle vyhlášky 275/2004 Sb. pro balené vody dle vyhlášky 135/2004 Sb. pro bazénové vody a koupaliště dle vyhlášky 293/2002 Sb. pro odpadní vody dle vyhlášky 382/2001 Sb. pro využití upravených kalů na zemědělskou půdu dle vyhlášky 294/2005 Sb. pro nakládání s odpady dle vyhlášky 257/2009 Sb. pro sedimenty

15 Laboratoře AQUATEST zabezpečují
Reference Laboratoře AQUATEST zabezpečují laboratorní rozbory pro sanační zakázky společnosti AQUATEST (Unipetrol, Spolchemie , Spolana, Česká rafinerská, Ivax a další) rozbory vzorků pro Český hydrometeorologický ústav, Plzeňský Prazdroj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, VaK Beroun a další havarijní službu Magistrátu hlavního města Prahy

16 Kontakt AQUATEST a.s. zkušební akreditované laboratoře Geologická 4, Praha 5 tel.: fax:


Stáhnout ppt "AQUATEST a.s. konzultační a inženýrské služby"

Podobné prezentace


Reklamy Google