Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu"— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Moravskoslezský kraj IX. ročník odborného semináře MŽP, KÚ, SFŽP, ČIŽP a CENIA, k odpadovému hospodářství října 2014

2 Zdroj dat pro vyhotovení tabulky zařízení
SQL přehled na výpis zařízení, která se zobrazují na websouhlasech včetně rozsahu a kapacity SQL upravený, který stahoval kapacity ze spisů SQL na výpis zařízení dle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů EVI - Indikátory OH

3 Tabulka zařízení dle zadání MŽP
kraj 972 zařízení tabulka 213 zařízení tabulka neobsahuje zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, zpracování autovraků, zpracování elektrozařízení, k výrobě paliv, sběrny kovů, mobilní zařízení, dotřiďovací linky, většinu zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů … výkupen, sběren (včetně mobilních) a skladů odpadů oprávněných osob evidujeme nyní 621, z toho je cca 290 mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů, takže cca 331 je stacionárních zařízení

4 Návrhy, upozornění Do přehledu zařízení na web (websouhlasy) navrhujeme dát samostatně zařízení k výrobě paliv a samostatně BPS Dořešit zařazení BPS – materiálové x energetické využití R1 i R3, v přehledu na websouhlasech jsou u spaloven ČOV přijímající odpady BRO čerpatelné (odpady z destilace lihovin, kaly z ČOV z potravinářských výrob, suroviny nevhodné ke spotřebě – na websouhlasech jsou v biologických metodách společně s biodegradacemi – máme 5 takových zařízení, jsou to tzv. mechanicko - biologické ČOV, kombinace biologického čištění odpadních vod + kalového hospodářství, v rámci kterého je jímán bioplyn, plyn je použit pro vlastní využití v plynové kotelně, přebytek kogenerace – elektrická energie, způsoby nakládání R1, D8 Nastavit zobrazování CZT u mobilních zařízení se sídlem mimo náš kraj

5 Návrhy, upozornění ISPOP přijme přílohu č. 22, aniž je vyplněna projektovaná kapacita – často u recyklačních linek ISPOP by měl při hlášení odpadů kontrolovat plnění povinnosti ohlašování na příloze č. 22 – u mobilních zařízení není často splněna povinnost pro ohlašování zařízení Přiřazovat hlášení k CZT – často je hlášení za zařízení na samostatném řádku, navrhujeme nastavit tak, aby nešlo.

6 Produkce odpadů v kraji v letech 2010-2013

7 Využívání odpadů v letech 2010 -2013

8 Odstraňování odpadů v letech 2010 - 2013

9 Odstraňování komunálních odpadů v letech 2010 -2013

10 Vývoj skládkování komunálního odpadu 2005 - 2013

11 Využívání komunálních odpadů v kraji v letech 2010 - 2013

12 Nedostatky v oblasti odpadového hospodářství
skládkování KO skládkování BRO/BRKO využívání KO Řešení problematiky biologicky rozložitelného odpadu je jedním z hlavních problémů odpadového hospodářství v současné době. Jak je všeobecně známo, nedaří se snížit množství skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu. Zvýšením jeho využití by se mělo zároveň zvýšit % využívání KO, kde jsou také rezervy a zároveň snížit množství KO uloženého na skládku. Podporujeme proto všechny postupy vedoucí k vytřídění této složky a jejímu materiálovému využití. Za materiálové využití je považováno takové využití, jehož výsledkem je hnojivo, či substrát (!? pokud BPS v evidenci uvede R1 - kogenerace, energie do sítě jde do energetického využití, pokud použije R3 - digestát jako hnojivo na pole je to materiálové využití, obdobná situace u ČOV kde je možno uvádět R1 a D 8) U materiálově nevyužitelné části, která je součástí směsného komunálního odpadu se pak snažíme o její energetické využití. Konkrétní forma energetického využití je předmětem diskusí a jednání.

13 Prevence vzniku odpadů v kraji
umisťování kontejnerů na použitý textil na území měst a obcí pořizování kompostérů do zahrad občanů komunitní kompostování Sběr elektrozařízení

14 Děkuji za pozornost IX ročník odborného semináře MŽP, KÚ, SFŽP, ČIŽP a CENIA, k odpadovému hospodářství října 2014


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu"

Podobné prezentace


Reklamy Google