Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost hospodaření s komunálními odpady Dr. Ing. Lubomír Chytka ředitel odboru odpadů MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost hospodaření s komunálními odpady Dr. Ing. Lubomír Chytka ředitel odboru odpadů MŽP."— Transkript prezentace:

1

2

3 Budoucnost hospodaření s komunálními odpady
Dr. Ing. Lubomír Chytka ředitel odboru odpadů MŽP

4 Témata prezentace Aktuální legislativní práce OODP MŽP
Aktuální koncepční práce OODP MŽP Problematika komunálních odpadů ČR Cíle Věcný záměr Poplatky za skládkování – příklady v EU

5 Aktuální legislativní práce OODP MŽP
Změna vyhlášky č. 352/2005 Sb. (elektrovyhláška) – solární panely (T: 03/2013) Novela zákona o odpadech–komplexní úprava části 8 transpozice nové elektrosměrnice (2012/19/EU) účinnost (T: 05/2013) Ekoauditová novela aktuálně schválena PSP ČR s účinností od září 2013 – úprava prováděcích předpisů Novela zákona o obalech – nastavení cílů na období 2013 – 2020 (T: v ¼ 2013) Věcné záměry nových zákonů – o odpadech + 4 z oblasti zpětného odběru: pneumatiky, baterie a akumulátory, elektro a vozidla (T: 12/2013)

6 Aktuální koncepční práce OODP MŽP
Plán odpadového hospodářství Aktuálně zapracovávány připomínky vzešlé z Rady pro odpadové hospodářství. Následovat bude meziresortní připomínkové řízení. Nezbytné posouzení procesem SEA – účinnost nejdříve k ½ 2014 Ekonomická analýza dopadů stanovených cílů POH ČR 20xx Nezbytné provázání s novým zákonem o odpadech Nutné prodloužit účinnost stávajícího POH Program prevence Program prevence musí být s ohledem na rámcovou směrnici zpracován do prosince 2013.

7 Nakládání s komunálními odpady v ČR
 Nakládání komunální odpad mil. tun VYUŽITO ODSTRANĚNO materiálově (%) energeticky (%) skládkováním (%) 2009 5,32 23 6 64 2010 5,36 24 9 59 2011 5,39 31 11 55

8 Cíle týkající se komunálních odpadů
Snížení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky 35 % v roce 2020 (skládkovací směrnice) Skládkovaný komunální odpad obsahuje až 50% biologicky rozložitelného materiálu. Rok 2010 splněn (cíl 75% oproti r. 1995) Rok 2013 pravděpodobně splněn (cíl 50% oproti r. 1995) Splnění cíle pro rok 2020 vyžaduje výrazný posun ve způsobech nakládání s odpady a to zejména komunálním odpadem. Materiálové využití komunálních odpadů minimálně 50% v roce 2020 Při současném nastavení výpočtu plní ČR cíl již nyní. Komise ovšem plánuje zpřísnění způsobu výpočtu.

9 Věcný záměr zákona o odpadech
Spolu s POH základním nástrojem pro splnění cílů týkajících se komunálního odpadu. Povinnost pro obce zajišťovat systém tříděného sběru papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. Text věcného záměru je připraven! Nedořešenou zůstává otázka poplatku za ukládání odpadu na skládku – základní ekonomický nástroj pro podporu posunu v nakládání s komunálními odpady

10 Poplatek za ukládání odpadu na skládku
Obecný princip pro stanovení výše poplatku za skládkování: respektování hierarchie řešení odpadů (soulad s EU) předcházení vzniku odpadů (prevence ) opětovné využití (materiálové) recyklace jiné využití (energetické využití) odstranění (skládkování) Konkurenceschopnost Udržitelný rozvoj (sociální aspekty)

11 Poplatek za ukládání odpadu na skládku
Ustanovení nové pracovní skupiny. Účast zástupců všech relevantních zájmů v OH. Transparentní způsob projednání všech návrhů. Nezbytné nalezení kompromisu u otázek: výše poplatku v následujících letech a její nárůst, způsob rozdělení výnosu z poplatku, otázka kompenzace obcím, na jejichž území se skládky nachází otázka úplného konce skládkování. Stanovení termínu pro vyřešení těchto otázek – pokud možno do v ½ 2013.

12 Srovnání se státy EU a Švýcarskem 2010
Materiálová recyklace komunálních odpadů (kg/obyv.) MŽP (ISOH) mater. recyklace: kg/obyv. (2010), kg/obyv.(2011)

13 Srovnání se státy EU a Švýcarskem 2010
Spalování (včetně energetického využití) komunálních odpadů (kg/obyv.) MŽP (ISOH) spalování KO: 0,2 kg/obyv. (2010), 0,2 kg/obyv.(2011) energet. využití: kg/obyv. (2010), kg/obyv.(2011)

14 Srovnání se státy EU a Švýcarskem 2010
Skládkování komunálních odpadů (kg/obyv.) MŽP (ISOH) skládkování KO: kg/obyv. (2010), kg/obyv.(2011)

15 Vliv zvýšení poplatku na omezení skládkování

16 Poměr poplatku k marži za skládkování

17 Vývoj poplatků za skládkování v zemích EU

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Dr. Ing. Lubomír Chytka ředitel odboru odpadů

19


Stáhnout ppt "Budoucnost hospodaření s komunálními odpady Dr. Ing. Lubomír Chytka ředitel odboru odpadů MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google