Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpady 2014 – jak dál v Olomouckém kraji ? Konference samospráv Olomouc 8. 4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpady 2014 – jak dál v Olomouckém kraji ? Konference samospráv Olomouc 8. 4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Odpady 2014 – jak dál v Olomouckém kraji ? Konference samospráv Olomouc 8. 4. 2014

2 Obsah prezentace: •Připomenutí •Současný stav •Budoucnost ?

3 Problémové nakládání s odpady -Neplnění POH Olomouckého kraje, navyšující se množství skládkovaného nevyužitého odpadu – rok 2010 -Založena odborná skupina a zpracovány studie řešící BRKO a možností technologií k využití SKO -Posouzeny metody mechanicko-biologické úpravy (MBÚ), využití alternativních paliv v cementárnách a energetického využití (kapacity ZEVO) -Problematika finančních nákladů -Předpoklady – konec skládkování 2023 – 25 -Platná hierarchie nakládání s odpady – podle ní směřuje schválená strategie Olomouckého kraje

4 Schválena strategie Olomouckého kraje v nakládání s odpady : -Několik roků probíhá debata o energetickém využití odpadů v ČR, ale žádné legislativní překážky nebrání v přípravě koordinované strategie nakládání s odpady -Schválení strategie ZOK kopírující hierarchii nakládání s odpady v roce 2011- chybějící energetické využití -Podpis Memoranda o spolupráci v odpadovém hospodářství 13 ORP a Olomouckého kraje – založen řídící tým – prosinec 2011 -Zadání studie proveditelnosti na využívání odpadů - systém spolupráce obcí (logistika, koncovky na cca 200 tis. tun SKO) - 2012

5 Zadání studie proveditelnosti •Prevence a materiálové využívání •Energetické využívání začlenit do systému zařízení (přesměrovat zbytkový komunální odpad ze skládek na energetické využití pro Olomoucký kraj - 200 tis. tun odpadu) •Nutnost spolupráce obcí jako původců odpadu – vytvoření systému nakládání se zbytkovým komunálním odpadem (vzhledem ke kapacitě zařízení a logistice)

6 Studie proveditelnosti – 2012 - Provedla analýzu stavu nakládání s odpady (web OK) - Navrhuje vznik místních systémů pro nakládání s komunálními odpady (vzhledem ke kapacitám) - Navrhuje vznik regionálního (krajského) systému pro nakládání se zbytkovým komunálním odpadem s cílem jeho energetického využití – včetně logistiky - Posuzuje možné lokality k vybudování zařízení k energetickému využití zbytkových směsných komunálních odpadů ( po stránce technické a technologické) – Přerov, Mohelnice

7

8 Postupné přípravné kroky spolupráce - 2012 - zpracována studie proveditelnosti – přijata řídícím týmem v březnu 2013 -2013 - intenzivní osvětová a komunikační kampaň směrem k dodržování hierarchie s odpady částečně ve spolupráci s EKOKOMEM a.s. a za podpory SMO a programu MPO - Semináře pro obce – 11 seminářů 290 zúčastněných obcí OK, dále semináře a besedy pro školy i veřejnost - 85% obcí souhlasí se společným řešením - Cílem seminářů bylo informovat o výhodách spolupráce obcí Olomouckého kraje

9 Současný stav: - Vzorově fungující systém nakládání s odpady v Olomouci - primární vytřídění využitelných složek – 50,5 %, následuje energetické využití v SAKO Brno - Jsou připraveny a rozeslány obcím a mikroregionům návrhy zakládacích dokumentů spolku obcí pro řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem s cílem do podzimu roku založit spolek obcí -Soustředit se na přípravu logistického systému pro zbytkový komunální odpad – překladiště – umožní variabilní řešení využití zbytkového SKO – využití dotací

10 Budoucnost ? -V současnosti probíhá s místními samosprávami v Přerově a Mohelnici jednání o možné realizaci ZEVO -Podpora výstavby ZEVO je navržena v OPŽP, zatím není znám konečný výsledek – problematika „malých ZEVO“ -Podpora integrovaných systémů zařízení bude jistě v dotačních titulech (překladiště, kapacitně odpovídající síť zařízení k recyklaci a využívání odpadů) - Současně se jedná s potenciálními investory do ZEVO na území Olomouckého kraje vzhledem ke kapacitě (spolek obcí by měl být významným partnerem)

11 Spolupráce obcí ? -Na místní úrovni: mikroregiony, svozové oblasti, správní oblasti ORP -Na krajské úrovni pro SKO společný systém (silný partner v jednání, odborné zázemí, společná osvěta, koordinovaná příprava projektů apod.) -Využití finančních podpor - integrované projekty - meziobecní spolupráce – projekt do června 2015

12 Děkuji za pozornost. Ing. Zuzana Ochmanová Koordinátor odpadového hospodářství Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Odpady 2014 – jak dál v Olomouckém kraji ? Konference samospráv Olomouc 8. 4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google