Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora meziobecní spolupráce Cíle a směřování SMO ČR v oblasti podpory meziobecní spolupráce při realizaci a po ukončení projektu Jaromír Jech Ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora meziobecní spolupráce Cíle a směřování SMO ČR v oblasti podpory meziobecní spolupráce při realizaci a po ukončení projektu Jaromír Jech Ředitel."— Transkript prezentace:

1 Podpora meziobecní spolupráce Cíle a směřování SMO ČR v oblasti podpory meziobecní spolupráce při realizaci a po ukončení projektu Jaromír Jech Ředitel supervizor projektu

2 Podpora meziobecní spolupráce Cíl Projektu a cíl Svazu - starostů: •Cíl Projektu - vytvořit podmínky pro meziobecní spolupráci •Cíl Svazu, starostů – nedělat projekt pro projekt, nedělat projekt do šuplíku •Názory starostů z území argumentem pro změny v legislativě včetně legislativy finanční

3 Podpora meziobecní spolupráce •Teze z projektové žádosti •zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky, využitelné pro jejich rozvoj •zlepšit a zjednodušit život občanům našich obcí a měst •udržet efektivní veřejnou správu co nejblíže občanům •zabránit s konečnou platností diskusím o administrativním snižování počtu obcí

4 Podpora meziobecní spolupráce •Základní podmínky •samostatnost obcí – nepodkročitelné východisko pro celou koncepci Projektu •respektování vůle zástupců obcí v území ohledně formy meziobecní spolupráce (od neformálního shromáždění starostů po institucionalizovanou formu speciálního svazku obcí) •přínos pro všechny kategorie obcí, z dlouhodobého hlediska zejména pro menší obce

5 Podpora meziobecní spolupráce •Dlouhodobé přínosy Projektu •podpora vytvoření struktur meziobecní spolupráce, které budou dlouhodobě reprezentovat rozvoj daného území •strategický a systémový přístup ke koordinaci veřejných služeb v území •vytvoření nezpochybnitelného partnera pro stát, orgány státu v území a kraje •zpracované rozvojové dokumenty za území – základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů

6 Podpora meziobecní spolupráce •Shrnutí •podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám o jejich administrativní slučování •vytvoření kapacity v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí •nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí o formě meziobecní spolupráce •využití výstupů k podloženým legislativním úpravám – motivační prvky v RUD, národní dotační tituly, změny v jednotlivých řešených oblastech apod.

7 Podpora meziobecní spolupráce I. Konkrétní kroky k naplnění cílů Svazu, starostů:  Získávání názorů z území – základ úspěchu  Předsednictvo Svazu 20. června 2014 projedná harmonogram přípravy svazových pozic v oblasti meziobecní spolupráce  Realizační tým Projektu společně se svazovými legislativci připraví první návrh svazových pozic v oblasti věcných i finančních legislativních změn pro základní i volitelná témata na základě analýz a strategií z jednotlivých území

8 Podpora meziobecní spolupráce II. Konkrétní kroky k naplnění cílů Svazu, starostů:  Návrhy budou posouzeny odbornými nezávislými oponenty a projednány věcně příslušnými svazovými komisemi  Poté budou návrhy projednány svazovou legislativní a finanční komisí  Po projednání v Komorách Svazu a doporučení Předsednictvem Svazu předány Radě Svazu  Rada Svazu předloží definitivní návrhy ke schválení na XIV. Sněmu Svazu v květnu 2015 v Olomouci

9 Podpora meziobecní spolupráce •Kontakt •Jaromír Jech, ředitel–supervizor projektu, 603 841 031, jech@smocr.cz jech@smocr.cz •Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů) •www.obcesobe.cz/kontaktywww.obcesobe.cz/kontakty •Korespondenční adresa Svaz měst a obcí ČR Projektová kancelář 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 e-mail: mos@smocr.czmos@smocr.cz www.obcesobe.cz

10 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Podpora meziobecní spolupráce Cíle a směřování SMO ČR v oblasti podpory meziobecní spolupráce při realizaci a po ukončení projektu Jaromír Jech Ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google