Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 9. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 9. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 9. prosince 2013

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Legislativní rámec meziobecní spolupráce  historický vývoj meziobecní spolupráce  současná právní úprava možností meziobecní spolupráce  meziobecní spoluráce po 1. lednu 2014 2.Podpora při vzniku/transformaci dobrovolných svazku obcí  obecně k aktivitě Realizačního týmu  metodika  realizace aktivity realizačním týmem  průběžná právní podpora 2 Obsah prezentace

3 Podpora meziobecní spolupráce Legislativní rámec meziobecní spolupráce

4 Podpora meziobecní spolupráce Historický kontext meziobecní spolupráce •Vývoj počtu obcí v ČR – k 1. 1. 2013 6253 obcí •Reakce zákonodárce Zdroj: ČSÚ Rok199019921994199619982000200220042006200820102012 Počet obcí410060976230623362426251625462496248624962506251

5 Podpora meziobecní spolupráce Původní zákon o obcích - Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) •Spolupráce obcí začleněna až k 1. 7. 1992 •Odlišná koncepce – uzavřený výčet oblastí spolupráce •Možnost vzniku zájmových sdružení právnických osob (jejich specifika, transformace, limity)

6 Podpora meziobecní spolupráce Aktuální právní úprava •Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  Svazky obcí  Smluvní úprava  Zakládání právnických osob dle obchodního zákoníku •Další možnosti  Veřejnoprávní smlouvy – správní řád, obecní policie, školský zákon, zákon o odpadech  OPS, nadace, nadační fondy, občanská sdružení

7 Novelizace zákona o obcích v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (NOZ) •Úprava a doplnění náležitostí rejstříkového zápisu •Výslovně uvedena pouze spolupráce ve formě svazků obcí Podpora meziobecní spolupráce

8 Svazky obcí jako právnické osoby •Procesní a procedurální výhody •Rozpočtová pravidla •Zapojení občanů členských obcí Zdroj: MF ČR – Saldo rozpočtů svazků obcí Podpora meziobecní spolupráce

9 Podpora při vzniku/transformaci dobrovolných svazků obcí Podpora meziobecní spolupráce

10 •vznik/transformace dobrovolného svazku obcí není ze smlouvy povinností •povinné jsou následující činnosti v území: –analýza stávající situace v území –analýza fungování stávajících DSO –analýza problematiky spolupráce obcí v území –podpora vhodně institucializované meziobecní spolupráce ze strany Realizačního týmu Transformace stávajících a vznik nových DSO

11 Podpora meziobecní spolupráce Transformace stávajících a vznik nových DSO •právní a metodická podpora při transformaci stávajícího svazku obcí nebo právní podpora při vzniku svazku obcí nového •zpracování potřebných dokumentů k založení nového dobrovolného svazu obcí nebo pro transformaci již existujícího dobrovolného svazku obcí

12 Podpora meziobecní spolupráce Zpracovaná metodika •realizačnímu týmu zaslána do 31. ledna 2014 •Obsah - obecná část – legislativní rámec meziobecní spolupráce a legální možnosti spolupráce obcí v daném území s odkazem na aktuální právní úpravu - zvláštní část – modulové schéma obsahující možnosti individuální úpravy organizace zakládaného nebo transformovaného DSO

13 Podpora meziobecní spolupráce Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí •směr k multifunkční organizaci •usnadnění výkonu samostatné působnosti při zvýšené odbornosti •Základní činnost – příklady viz ust. § 50 odst. 1 zákona o obcích (školství, sociální péče, kultura, cestovního ruch apod.) •Administrativní činnost – podpora při zpracování účetnictví, společná právní podpora, auditorská činnost apod.)

14 Podpora meziobecní spolupráce nejvyšší orgán dobrovolného svazku obcí statutární orgán kontrolní orgán •způsob ustavení (volba nebo z titulu funkce zastávané v obci) •kolektivní orgán či nikoliv •stanovení konkrétních pravomocí •způsob odvolání jednotlivých členů •volba politického nebo manažerského vedení DSO Orgány dobrovolného svazku obcí

15 Podpora meziobecní spolupráce Způsob rozhodování kolektivních orgánů •konsenzus nebo hlasování •prostá nebo kvalifikovaná většina •velikost kvóra •možnost práva veta •zohlednění jiných podmínek - územní velikost obce - počet obyvatel •model hlasování na půdě Evropské unie (Rada EU)

16 •Svěřený majetek a efektivní hospodaření s ním •Vlastní činnost DSO a případné zisky •Příspěvek na provoz, který nemusí být nutně v jednotné výši – rozlišení podle aktivit jednotlivých členů DSO, velikosti obce nebo počtu obyvatel Podpora meziobecní spolupráce Financování dobrovolného svazku obcí

17 1. fáze činnosti Realizačního týmu (do prvního oficiálního setkání představitelů obcí) •doručení metodiky (do 31. ledna 2014) •prostudování metodiky a problematiky tvorby nových a transformace stávajících DSO •vlastní analýza území (odhalení potenciálních možností meziobecní spolupráce a analýza již existující spolupráce v území – základních dokumentů stávajících DSO) •vytvoření rámcových východisek institucionalizace meziobecní spolupráce v daném území Podpora meziobecní spolupráce

18 2. fáze činnosti Realizačního týmu (první oficiální setkání představitelů obcí) •seznámení se zjištěnými východisky pro institucionalizaci meziobecní spolupráce v daném území •prezentace cíle této činnosti v rámci projektu •prezentace vytvořené metodiky •obeznámení s tím, že obce budou v brzké době vyzvání ke spolupráci a k zaslání svých připomínek •předání instrukcí k zasílání připomínek !! zdůraznit dobrovolnost této aktivity v rámci Projektu !!

19 Podpora meziobecní spolupráce 3. fáze činnosti Realizačního týmu (po prvním oficiálním setkání představitelů obcí) •průběžná diskuze o možnostech meziobecní spolupráce •rozeslání metodik do území společně s výzvou k zasílání připomínek •stručné instrukce k formě připomínek a k práci s metodikou •stanovit konečný termín (30. září 2014) •uchovávat doručené připomínky jednotlivých obcí (archivace) •zpracovat doručené připomínky do jednoho souhrnného dokumentu respektujícího většinový názor v území (zásadní podklad pro tvorbu právních dokumentů)

20 Podpora meziobecní spolupráce 3. fáze činnosti Realizačního týmu (po prvním oficiálním setkání představitelů obcí) •odeslání souhrnného dokumentu Externímu dodavateli do 31. října 2014 •ke stejnému datu odeslání všech od obcí zaslaných připomínek Externímu dodavateli •poskytnout nutnou součinnost Externímu dodavateli při zpracování právních dokumentů ve zvolené formě »Odpovídat na dotazy »Upřesnit situaci v území »Objasnit nesrovnalosti •Externí dodavatel může souhrnný dokument obsahující chyby vrátit prodlení •Právní dokumenty dodány Realizačnímu týmu do 31. ledna 2015

21 Podpora meziobecní spolupráce 4. fáze činnosti Realizačního týmu (druhé oficiální setkání představitelů obcí) •seznámení se skutečnostmi vyplývajících ze zpracovaných připomínek •prezentace způsobu institucionalizace meziobecní spolupráce většinově zastávaného •prezentace vytvořených právních dokumentů •možnost zvolenou variantu institucionalizace zahrnout do právně nezávazného společného prohlášení deklarujícího potenciální zájem obcí o vzájemnou součinnost

22 Podpora meziobecní spolupráce Průběžné právní poradenství •po celou dobu realizace projektu (do 30. června 2015) •odpovědi na otázky týkající se vytváření nových nebo transformace stávajících DSO •zajišťováno Externím dodavatelem •možnost dotazů ze strany všech obcí v daném území •možnost dotazů ze strany Realizačního týmu

23 Kontakty David Bohadlo, vedoucí právního týmu bohadlo.mos@smocr.cz Zdeněk Borkovec, analytik pro legislativu a smluvní vztahy pravnik.mos@smocr.cz Viktor Kalabza, analytik pro legislativu a smluvní vztahy pravnik.mos@smocr.cz František Málek, právní analytik odborných témat pravnik.mos@smocr.cz Lukáš Rothanzl, právní analytik odborných témat pravnik.mos@smocr.cz Michal Bouška, právní analytik odborných témat pravnik.mos@smocr.cz Podpora meziobecní spolupráce

24 Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

25 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 9. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google