Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR"— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR
Odborný tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 29. října 2013

2 Podpora meziobecní spolupráce
Obsah prezentace Představení odborného týmu Role Svazu a výstupy projektu Časový harmonogram Vybraná témata pro meziobecní spolupráci Hlavní výstupy ze strany smluvního partnera Metodické materiály Rekapitulace a závěr

3 Podpora meziobecní spolupráce
Představení odborného týmu Vedení odborného týmu Marek Jetmar, vedoucí odborného týmu Milan Půček, manažer strategického řízení meziobecní spolupráce (MOS) Marek Vetýška, manažer metodických a analytických prací Tomáš Havlík, manažer procesu vzdělávání

4 Podpora meziobecní spolupráce
Představení odborného týmu Metodická podpora Marcela Štiková, oblast předškolní výchovy a základního školství, metodik Lenka Antolová, oblast sociálních služeb, metodik Štěpán Nosek, oblast sociálních služeb, analytik Kateřina Sobková, oblast odpadového hospodářství, metodik Aneta Siobosová, oblast odpadového hospodářství, analytik Arnošt Marks, volitelné téma, metodik Jakub Mikšík , volitelné téma, analytik Jaroslav Šimeček, volitelné téma, analytik, vazba na téma spolupráce v aglomeraci Jiří Hužera, oblast meziobecní spolupráce, metodik Viktor Chocholatý, oblast meziobecní spolupráce, analytik

5 Podpora meziobecní spolupráce
Jaké je role Svazu, co všechno pro obce v projektu zajistí? Svaz jako nositel Projektu zodpovídá za jeho celkové řízení a realizaci. připraví všechny potřebné metodické podklady, proškolí zaměstnance smluvních obcí, zajistí průběžnou metodickou, koordinační a právní podporu zaměstnanců v území, zrealizuje úvodní a závěrečná setkání v regionech, uspořádá mezinárodní konferenci na téma vzájemné spolupráce obcí, připraví studii a publikaci k problematice meziobecní spolupráce s příklady dobré praxe ze zahraničí, zpracuje na základě podkladů z jednotlivých území výstupy za celou ČR, které budou základem pro vyjednávání o potřebných legislativních změnách. 

6 Podpora meziobecní spolupráce
Jaké budou hlavní časové milníky projektu meziobecní spolupráce? ROK 2013 do 10/2013 – poskytnutí metodických pokynů obcím (do 10 dnů od podpisu smlouvy) do 12/2013 – obsazení pozic v realizačním týmu (koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent) ROK 2014 do 1/ proškolení realizačního týmu a zahájení mapování a analytických prací v území do 5/ zpracování analytické části Strategie území SO ORP ve vybraných oblastech, průběžná komunikace se zástupci obcí v území

7 Podpora meziobecní spolupráce
Jaké budou hlavní časové milníky projektu meziobecní spolupráce? 5-6/ první velké setkání zástupců obcí v území k projednání analýzy a diskuse k možným směrům řešení, výběr volitelného tématu do 9/ oponentury analytických dokumentů, zapracování připomínek, zpracování analýzy k volitelnému tématu, průběžná komunikace se zástupci obcí v území do 12/ podrobné rozpracování návrhových částí a dokončení celkového dokumentu za všechna témata, sběr a vyhodnocování názorů na formu spolupráce obcí v území – od neformálního shromáždění, přes založení výboru pro vznik svazku obcí, až po vytvoření speciálního svazku obcí

8 Podpora meziobecní spolupráce
Jaké budou hlavní časové milníky projektu meziobecní spolupráce? ROK 2015 Poskytnutí zpětné vazby k celkovému dokumentu a zapracování připomínek, průběžná komunikace se zástupci obcí v území, vytváření podkladů pro institucionalizaci meziobecní spolupráce dle podmínek a vůle starostů v území (do konce března 2015) Druhé velké setkání zástupců obcí z daného území k projednání a schválení zpracovaného dokumentu za území a formy budoucí meziobecní spolupráce (březen - duben 2015) Dokončení individualizovaných právních podkladů pro meziobecní spolupráci dle odsouhlasené formy, realizace závěrečných setkání v území (duben - květen 2015)

9 Podpora meziobecní spolupráce
Jak jsme vybírali témata vhodná pro meziobecní spolupráci (3 povinná témata)? Při výběru témat jsme zohlednili následující kritéria: musí se jednat o agendu, kterou obce vykonávají v samostatné působnosti musí jít o témata, která obce ve velkém měřítku řeší (aktuálně je „pálí“) musí jít o témata, která nejsou řešitelná pouze na území jedné obce, ale přesahují hranice jednotlivých obcí musí jít o témata, při kterých je vhodná spolupráce malých obcí, středních a velkých měst Tato kritéria splnila tři témata: Předškolní výchova a základní školství Sociální služby Odpadové hospodářství

10 Jaké může být volitelné téma?
Podpora meziobecní spolupráce Jaké může být volitelné téma? Volitelné téma by mělo být vybráno tak, aby vycházelo z aktuálních potřeb daného územního obvodu a směřovalo primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti. Může se však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však jít o správně regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy. Volitelné téma musí mít zejména rozvojový potenciál. Může se jednat např. tyto agendy: cestovní ruch, bezpečnost, podpora zaměstnanosti, doprava, školní autobusy, přeshraniční spolupráce, protipovodňová opatření, dopravní obslužnost, lázeňství, nakládání s vodou, servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava materiálů pro jednání samospráv obcí…), aglomerace

11 Co je hlavním výstupem projektu ze strany smluvního partnera?
Podpora meziobecní spolupráce Co je hlavním výstupem projektu ze strany smluvního partnera? souhrnný dokument (strategie pro rozvoj SO ORP) obsahující 3+1 dílčí rozvojové strategie, které budou zaměřeny na možnost meziobecní spolupráce v oblasti školství a předškolního vzdělávání, v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a ve čtvrté oblasti vycházející ze zvoleného volitelného tématu pro max. zjednodušení přípravy dokumentu poskytne Svaz obcím softwarový nástroj, který umožní předdefinovat některé tabulky, grafy a části textu (zejména v analytické části)

12 K čemu budou sloužit analýzy, které budou v rámci projektu zpracovány?
Podpora meziobecní spolupráce K čemu budou sloužit analýzy, které budou v rámci projektu zpracovány? Týmy pracovníků v území zpracují pod metodickým vedením Svazu základní dokumenty, které popíší: jaká je současná situace v jednotlivých územích správních obvodů ORP z hlediska zajišťování základních veřejných služeb. dále definují potřeby, které vyplývají jak z demografického vývoje, tak ze specifik konkrétního území a nastíní možné varianty řešení v oblasti meziobecní spolupráce. Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro diskuse zástupců obcí nad možnými variantami spolupráce. Od neformálního shromáždění starostů až po institucionalizovanou podobu meziobecní spolupráce formou specifického svazku obcí. Bude záležet jen na zástupcích obcí v daném území, pro kterou z variant se rozhodnou.

13 Metodické dokumenty, které budou poskytnuty obcím
Podpora meziobecní spolupráce Metodické dokumenty, které budou poskytnuty obcím Metodika podpory meziobecní spolupráce Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství Metodika pro oblast sociálních služeb Metodika pro odpadové hospodářství Metodické doporučení pro volitelné téma (včetně tématu aglomerace) Metodika strategického řízení pro MOS Metodika projektového řízení pro MOS k dispozici na dnešním setkání budou zaslány v elektronické podobě v souladu se smlouvou – do konce října nebo do 10 dnů od podpisu budou předány nejpozději na školení, která se uskuteční v prosinci a lednu

14 Souběh realizace projektu a přípravy kohezní politiky EU 2014+
Podpora meziobecní spolupráce Souběh realizace projektu a přípravy kohezní politiky EU 2014+ ROK 2013 10-12/ MMR a resorty neformálně jednají s Evropskou komisí (dále jen EK) Asociace krajů a Svaz jednají o regionální dimenzi 12/ /2014 Vlády schválí návrhy operačních programů k formálnímu jednání s EK Definice uzemní dimenze (v Dohodě o partnerství – základ pro vyjednávání s EK) Komentování a doplnění metodik podle potřeby resortní politiky ROK 2014 Jednání mezi EK a ČR Další doplňování metodik dle potřeby Příprava integrovaných nástrojů – ITI (integrovaná územní investice), IPRU (integrovaný plán rozvoje území) Identifikace projektů Příprava a detailní jednání s resorty ROK 2015 Příprava projektů a první výzvy

15 Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost
Podpora meziobecní spolupráce Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost

16 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR !


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google