Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Smlouva o vzájemné spolupráci 2.Realizační tým v území 3.Právní podpora při formování/transformaci svazku obcí 4.Motivující starosta 5.Diskuze, kontakty, závěr 2 Obsah prezentace

3 Podpora meziobecní spolupráce • tzv. nepojmenovaná smlouva •dle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů •koncepce smlouvy: hlavní smlouva se 7 přílohami •uzavírána na dobu určitou do 30. června 2015 (po dobu trvání celého projektu Obecně ke Smlouvě o vzájemné spolupráci

4 Podpora meziobecní spolupráce Vzájemná součinnost smluvních stran při realizaci projektu a při podpoře meziobecní spolupráce: • vytvoření strategií pro vybrané oblasti samostatné působnosti • setkávání představitelů obcí v jednotlivých Územních obvodech • podpora institucionalizace meziobecní spolupráce • zjišťování výkonosti jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností • úhrada tzv. superhrubé mzdy členů Realizačního týmu v území Předmět smlouvy

5 Podpora meziobecní spolupráce •účastnit se akcí souvisejících s realizací projektu •podporovat meziobecní spolupráci v rámci Územního obvodu •poskytovat svazu požadované informace •plnit smluvené termíny •odevzdávat dle smlouvy odpovídající plnění (v dohodnuté kvalitě) •dohlížet na zaměstnance zařazené do Realizační týmu •respektovat po celou dobu pravidla publicity ESF •umožnit dozorujícím orgánům případnou kontrolu •archivovat po stanovenou dobu vzniklé výstupy •odpovědnost smluvních stran vázána na zavinění Vybrané povinnosti Smluvního partnera

6 Podpora meziobecní spolupráce •Příloha č. 1 – č. 4 •podrobněji rozpracovány závazky smluvních strany stručně uvedené v hlavní smlouvě •každá příloha se vztahuje k jednomu z okruhů aktivit v rámci vzájemné spolupráce při realizaci projektu •Příloha č. 5 a č. 6 •vzorové dokumenty, které budou při realizaci smlouvy využívány Smluvním partnerem (potvrzení o náplni práce a mzdová soupiska) •Příloha č. 7 •pravidla pro doručování vzájemných plnění (listinná a elektronická podoba) ROK 2013 Přílohy ke smlouvě

7 •zaměstnanec obce či dobrovolného svazku obcí •rozlišení plat – mzda •zařazení zaměstnanců do platových tříd •odměňování zaměstnanců a osobní ohodnocení •ne/zařazení členů Realizačního týmu do obecního úřadu •neuvolněný člen zastupitelstva jako člen realizačního týmu •zajištění průběžné právní podpory při realizaci smlouvy = každý musí v průběhu realizace projektu vědět co se od něj očekává a co za to dostane Podpora meziobecní spolupráce Realizační tým v území

8 •vznik/transformace dobrovolného svazku obcí není povinná •analýza stávajících svazků obcí •právní podpora při transformaci stávajícího svazku obcí nebo právní podpora při vzniku svazku obcí nového •zpracování potřebných dokumentů k založení nového dobrovolného svazu obcí nebo pro transformaci již existujícího dobrovolného svazku obcí Podpora meziobecní spolupráce Právní podpora při vzniku/transformaci svazku obcí

9 Motivující starosta •spolupráce při naplňování cílů Projektu •zaměstnanec SMO ČR •dohoda o provedení práce •DPP uzavírána na 15 měsíců a v průměru 20 hodin měsíčně •nutnost vyplňovat „Výkaz práce“ Podpora meziobecní spolupráce

10 Kontakty David Bohadlo, vedoucí právního týmu bohadlo.mos@smocr.cz Zdeněk Borkovec, analytik pro legislativu a smluvní vztahy pravnik.mos@smocr.cz Viktor Kalabza, analytik pro legislativu a smluvní vztahy pravnik.mos@smocr.cz František Málek, právní analytik odborných téma pravnik.mos@smocr.cz Lukáš Rothanzl, právní analytik odborných téma pravnik.mos@smocr.cz Michal Bouška, právní analytik odborných téma pravnik.mos@smocr.cz Podpora meziobecní spolupráce

11 Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

12 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Právní tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google