Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V SO ORP KUTNÁ HORA GASK 12. ČERVNA 2014 PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE Projekt Svazu měst a obcí reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V SO ORP KUTNÁ HORA GASK 12. ČERVNA 2014 PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE Projekt Svazu měst a obcí reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001."— Transkript prezentace:

1 I. OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V SO ORP KUTNÁ HORA GASK 12. ČERVNA 2014 PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE Projekt Svazu měst a obcí reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

2 PROGRAM SETKÁNÍ  Schválení jednacího řádu  Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu  Výsledky analýz jednotlivých oblastí a varianty řešení u problémů a potřeb v území  Výběr volitelného tématu  Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení

3 PROGRAM SETKÁNÍ  Stanovení dalšího postupu  Informace o 3. úplné aktualizaci ÚAP  Informace MAS k novému programovacímu období  Komentovaná prohlídka nové stálé expozice Stavy mysli

4 Jednací řád pro 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP KUTNÁ HORA 1. Jednotliví zástupci obcí se po příchodu zapíší do prezenční listiny, kde uvedou své jméno, příjmení, obec, kterou zastupují, funkci, kterou v dané obci vykonávají, a připojí svůj podpis. Na základě toho obdrží hlasovací lístek. 2. Setkání předsedá představitel smluvního partnera. Ten řídí průběh celého Setkání, které je veřejné, a předkládá návrhy k diskusi a k hlasování. Nicméně může pověřit řízením jednání svého zástupce. 3. Na začátku setkání předsedající nebo jeho zástupce pověřeným řízením jednání určí zapisovatele a dva ověřovatele záznamu z řad přítomných zástupců obcí a informuje přítomné o pravidlech hlasování. 4. Každá obec, jež je v rámci Setkání reprezentována svými představiteli, má při hlasování jeden hlas, a to bez ohledu na to, kolik představitelů daná obec na toto setkání vyslala.

5 5. Do diskuse se jednotliví zástupci hlásí zvednutím ruky a stejně tak mohou předsedajícímu předkládat své návrhy k hlasování, včetně jejich odůvodnění. 6. Setkání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni zástupci nejméně 30 % obcí z daného správního obvodu ORP. 7. Návrh je schválen, pokud se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina přítomných představitelů obcí dle prezenční listiny, zároveň však tato nadpoloviční většina musí být složena z představitelů takových obcí, které mají v součtu na svém území přihlášeno k trvalému pobytu více než 50 % obyvatel, počítáno z celkového počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území obcí, které se oficiálního Setkání představitelů zúčastní. 8. Z průběhu setkání se pořizuje záznam, jehož součástí je pozvánka, prezenční listina, návrhy usnesení a výsledky hlasování. Záznam podepisuje předsedající a další dva zástupci obcí.

6 HLAVNÍ CÍL PROJEKTU VYTVOŘIT ZÁKLADY PRO DLOUHODOBOU A SYSTÉMOVOU PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR

7 DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU Nastartování spolupráce zdola Podpora samostatného fungování obcí Podpora vzniku struktur pro rozvoj meziobecní spolupráce - partner pro stát, orgány státu v území a kraje Zajištění výměny zkušeností v rámci ČR

8 PŘÍNOSY PROJEKTU Zmapování situace v území a hledání společných řešení v oblastech samostatné působnosti obcí (a ve volitelných oblastech) →zlepšení služeb a úspory prostředků pro rozvoj obcí Zpracování rozvojových dokumentů – základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů Využití výstupů k legislativním úpravám, a to jak v oblasti finanční, tak v jednotlivých řešených oblastech

9 ETAPY PROJEKTU (LEDEN-ČERVEN 2014)  Navázání kontaktu se starosty/starostkami, iniciování jejich zapojení do projektu, vyplnění dotazníků 1 a 2 leden-duben 2014  Vypracování analýzy oblastí vhodných k MOS, definování reálných problémů v regionu a navržení jejich řešení 1. verze květen 2014  Analýza činnosti stávajících DSO květen/červen 2014  Prezentace výsledků 1. oficiální setkání představitelů obcí

10 Dotazy, připomínky Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "I. OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V SO ORP KUTNÁ HORA GASK 12. ČERVNA 2014 PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE Projekt Svazu měst a obcí reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001."

Podobné prezentace


Reklamy Google