Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava analytické části dokumentu : SWOT analýza, analýza rizik, analýza cílových skupin Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. manažer strategického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava analytické části dokumentu : SWOT analýza, analýza rizik, analýza cílových skupin Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. manažer strategického."— Transkript prezentace:

1 Příprava analytické části dokumentu : SWOT analýza, analýza rizik, analýza cílových skupin Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. manažer strategického řízení meziobecní spolupráce (MOS) pucek.mos@smocr.cz Školení prosinec 2013, leden 2014

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Úvod 2.Vazba analýz na metodiky 3.Představení metodiky projektového řízení a metodiky strategického řízení 4.SWOT analýza – principy, nácvik 5.Analýza cílových skupin – principy, nácvik 6.Analýza rizik (registr rizik) – principy, nácvik 7.Rekapitulace a závěr 2 Obsah prezentace

3 Vazba SWOT, analýzy rizik a analýzy cílových skupin na metodiky: 1.Metodika podpory meziobecní spolupráce 2.Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů 3.Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství 4.Metodika pro oblast sociálních služeb 5.Metodika pro odpadové hospodářství 6.Metodika strategického řízení pro MOS 7.Metodika projektového řízení pro MOS Podpora meziobecní spolupráce Určuje strukturu Souhrnného dokumentu včetně těchto analýz: -SWOT území ORP v bodě 2.2 -Všechny 3 analýzy jsou u povinných i volitelného tématu Obsahují analýzu SWOT, analýzu rizik a analýzu cílových skupin K datu školení jsou zpřístupněny. Mimo jiné obsahují další doporučení pro tvorbu těchto analýz

4 Krátké představení metodik: 1.Metodika strategického řízení pro MOS 1.Účel metodiky (jde o školící materiál, není závazná, stanovuje doporučené postupy a vzory) 2.Důležité vzory a postupy 2.Metodika projektového řízení pro MOS 1.Účel metodiky (jde o školící materiál, není závazná, stanovuje doporučené postupy a vzory) 2.Důležité vzory a postupy Podpora meziobecní spolupráce

5 SWOT analýza – území, problému, projektu 1.Vysvětlení analýzy 2.Dotazy? 3.Nácvik Podpora meziobecní spolupráce SWOT problému KladyZápory Současnost (vnitřní vlivy) Silné stránky projektu (změny):Slabé stránky projektu (změny): Budoucnost (vnější vlivy) Příležitosti projektu (změny):Rizika projektu (změny):

6 Analýza cílových skupin 1.Vysvětlení analýzy 2.Dotazy? 3. Nácvik Podpora meziobecní spolupráce Č Název dotčené skupiny Očekávání dotčené skupiny Rizika spojená se skupinou Způsob komunikace Opatření 1poskytovatelé služeb - dostatek finančních prostředků, - zájem uživatelů - zvýšit podporu ze strany obcí, kraje a státu -nízká kvalita poskytované služby, - absence potřebné služby, - nedostatek kapacity - nedostatek financí - neochota spolupracovat Pravidelná společná setkání - Zajistit organizátora - Meziobecní spolupráce nebo komunitní plánování sociálních služeb 2uživatelé služeb - vysoká kvalita služby - dostupnost služby prostorová i časová - nízká cena služby - nezájem o službu - neochota hradit služby - neadekvátní požadavky - malá informovanost Webová prezentace, prezentace v tisku, informační letáky; osobní komunikace Prověření nabídky a informačních kanálů

7 Analýza rizik – registr rizik 1.Vysvětlení analýzy - finanční, organizační, právní, technická a věcná rizika 2.Dotazy? 3. Nácvik Podpora meziobecní spolupráce Č. Skupina rizik Název rizika Hodnocení rizika Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika PD V = P*D 1. Finanční riziko Nedostatek financí na běžný provoz a opravy 2 510 1.Zlepšit energetický management a zavést sdružené nákupy energií ke snížení výdajů 2.Zavést motivační systémy pro ZŠ a MŠ k úsporám 3.Stanovení standardu (prostorových a materiálově technických podmínek – např. pasportizace) Obec zřizující ZŠ, MŠ 2. Nedostatek financí na investice a vybavení 4 3 12 1.Využít fondy EU pro zateplení budov a další energetické úspory 2.Stanovení standardu (prostorových a materiálově technických podmínek – např. pasportizace) Obec zřizující ZŠ, MŠ

8 Poznámky k finančním analýzám (viz metodiky povinných témat) 1.Odvětvové a druhové členění rozpočtu: paragrafy dle odvětvového členění, např. Podpora meziobecní spolupráce 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3111 Předškolní zařízení Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol. 3112 Speciální předškolní zařízení Mateřské školy speciálně zřízené pro děti se zdravotním postižením a mateřské školy při zdravotnických zařízeních. 3113Základní školy 3114 Speciální základní školy Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních. 3117 První stupeň základních škol Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113. 3118 Druhý stupeň základních škol Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113 3119Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

9 Poznámky k finančním analýzám - pokračování 1. Odvětvové a druhové členění rozpočtu: položka dle druhového členění (např. platy, opravy, služby, ….) 2. Data (výdaje) na úrovni ORP jsou k dispozici 3. Podrobnější data (za každou obec) lze získat v databázi MFČR - ÚFIS 1.Dotazy? 3. Nácvik Podpora meziobecní spolupráce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok, a dále předmětů, které definuje účtová osnova jako drobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud nepatří na jiné položky, např. 5133, 5136 apod.). Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč.

10 Možné otázky k těmto analýzám 1.Kdo má tyto analýzy zpracovávat? → realizační tým (příprava analýzy) za účasti motivujících starostů (připomínkování) 2.Jak je máme zpracovat? → realizační tým metodou expertního odhadu: (1)příprava a sběr podkladů – prostudování metodik, vzorů, jiných koncepčních dokumentů, znalost území, dle možností a potřeby konzultace s odborníky; (2)týmová práce (a brainstorming) realizačního týmu; výstupem je návrh analýzy cílových skupin, analýzy rizik, SWOT (3)připomínkování ze strany motivujících starostů (ještě lépe projednání s nimi nebo společná tvorba za jejich účasti); je-li to možné, tak připomínkování ze strany zástupců dalších obcí a odborníků Podpora meziobecní spolupráce

11 1) Na metodika dané oblasti (věcné otázky v dané oblasti): Marcela Štiková, oblast předškolní výchovy a základního školství, metodik Lenka Antolová, oblast sociálních služeb, metodik Kateřina Sobková, oblast odpadového hospodářství, metodik 2) V případě, že nejasnosti přetrvávají na (nebo metodické otázky ke tvorbě analýzy): Milan Půček, manažer strategického řízení (MOS) Pokud si nevím u těchto analýz rady, na koho se obrátit:

12 Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

13 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Příprava analytické části dokumentu : SWOT analýza, analýza rizik, analýza cílových skupin Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. manažer strategického."

Podobné prezentace


Reklamy Google