Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD."— Transkript prezentace:

1 Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD.
Příprava analytické části dokumentu: SWOT analýza, analýza rizik, analýza cílových skupin Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. manažer strategického řízení meziobecní spolupráce (MOS) Školení prosinec 2013, leden 2014

2 Podpora meziobecní spolupráce
Obsah prezentace Úvod Vazba analýz na metodiky Představení metodiky projektového řízení a metodiky strategického řízení SWOT analýza – principy, nácvik Analýza cílových skupin – principy, nácvik Analýza rizik (registr rizik) – principy, nácvik Rekapitulace a závěr

3 Vazba SWOT, analýzy rizik a analýzy cílových skupin na metodiky:
Podpora meziobecní spolupráce Vazba SWOT, analýzy rizik a analýzy cílových skupin na metodiky: Metodika podpory meziobecní spolupráce Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství Metodika pro oblast sociálních služeb Metodika pro odpadové hospodářství Metodika strategického řízení pro MOS Metodika projektového řízení pro MOS Určuje strukturu Souhrnného dokumentu včetně těchto analýz: SWOT území ORP v bodě 2.2 Všechny 3 analýzy jsou u povinných i volitelného tématu Obsahují analýzu SWOT, analýzu rizik a analýzu cílových skupin K datu školení jsou zpřístupněny. Mimo jiné obsahují další doporučení pro tvorbu těchto analýz

4 Krátké představení metodik:
Podpora meziobecní spolupráce Krátké představení metodik: Metodika strategického řízení pro MOS Účel metodiky (jde o školící materiál, není závazná, stanovuje doporučené postupy a vzory) Důležité vzory a postupy Metodika projektového řízení pro MOS

5 SWOT analýza – území, problému, projektu
Podpora meziobecní spolupráce SWOT analýza – území, problému, projektu Vysvětlení analýzy Dotazy? Nácvik  SWOT problému Klady Zápory Současnost (vnitřní vlivy) Silné stránky projektu (změny): Slabé stránky projektu (změny): Budoucnost (vnější vlivy) Příležitosti projektu (změny): Rizika projektu (změny):

6 Analýza cílových skupin
Podpora meziobecní spolupráce Analýza cílových skupin Vysvětlení analýzy Dotazy? 3. Nácvik Č Název dotčené skupiny Očekávání dotčené skupiny Rizika spojená se skupinou Způsob komunikace Opatření 1 poskytovatelé služeb - dostatek finančních prostředků, - zájem uživatelů - zvýšit podporu ze strany obcí, kraje a státu -nízká kvalita poskytované služby, - absence potřebné služby, - nedostatek kapacity - nedostatek financí - neochota spolupracovat Pravidelná společná setkání - Zajistit organizátora - Meziobecní spolupráce nebo komunitní plánování sociálních služeb 2 uživatelé služeb - vysoká kvalita služby - dostupnost služby prostorová i časová - nízká cena služby - nezájem o službu - neochota hradit služby - neadekvátní požadavky - malá informovanost Webová prezentace, prezentace v tisku, informační letáky; osobní komunikace Prověření nabídky a informačních kanálů

7 Analýza rizik – registr rizik
Podpora meziobecní spolupráce Analýza rizik – registr rizik Vysvětlení analýzy - finanční, organizační, právní, technická a věcná rizika Dotazy? 3. Nácvik Č. Skupina rizik Název rizika Hodnocení rizika Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika P D V = P*D Finanční riziko Nedostatek financí na běžný provoz a opravy  5 10 Zlepšit energetický management a zavést sdružené nákupy energií ke snížení výdajů Zavést motivační systémy pro ZŠ a MŠ k úsporám Stanovení standardu (prostorových a materiálově technických podmínek – např. pasportizace) Obec zřizující ZŠ, MŠ 2.  Nedostatek financí na investice a vybavení 12 Využít fondy EU pro zateplení budov a další energetické úspory

8 Poznámky k finančním analýzám (viz metodiky povinných témat)
Podpora meziobecní spolupráce Poznámky k finančním analýzám (viz metodiky povinných témat) Odvětvové a druhové členění rozpočtu: paragrafy dle odvětvového členění, např. 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3111 Předškolní zařízení Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol. 3112 Speciální předškolní zařízení Mateřské školy speciálně zřízené pro děti se zdravotním postižením a mateřské školy při zdravotnických zařízeních. 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních. 3117 První stupeň základních škol Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113. 3118 Druhý stupeň základních škol Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

9 Poznámky k finančním analýzám - pokračování
Podpora meziobecní spolupráce Poznámky k finančním analýzám - pokračování 1. Odvětvové a druhové členění rozpočtu: položka dle druhového členění (např. platy, opravy, služby, ….) 2. Data (výdaje) na úrovni ORP jsou k dispozici 3. Podrobnější data (za každou obec) lze získat v databázi MFČR - ÚFIS Dotazy? 3. Nácvik 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok, a dále předmětů, které definuje účtová osnova jako drobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud nepatří na jiné položky, např. 5133, 5136 apod.). Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč.

10 Možné otázky k těmto analýzám
Podpora meziobecní spolupráce Možné otázky k těmto analýzám Kdo má tyto analýzy zpracovávat? → realizační tým (příprava analýzy) za účasti motivujících starostů (připomínkování) Jak je máme zpracovat? → realizační tým metodou expertního odhadu: příprava a sběr podkladů – prostudování metodik, vzorů, jiných koncepčních dokumentů, znalost území, dle možností a potřeby konzultace s odborníky; týmová práce (a brainstorming) realizačního týmu; výstupem je návrh analýzy cílových skupin, analýzy rizik, SWOT připomínkování ze strany motivujících starostů (ještě lépe projednání s nimi nebo společná tvorba za jejich účasti); je-li to možné, tak připomínkování ze strany zástupců dalších obcí a odborníků

11 Podpora meziobecní spolupráce
Pokud si nevím u těchto analýz rady, na koho se obrátit: 1) Na metodika dané oblasti (věcné otázky v dané oblasti): Marcela Štiková, oblast předškolní výchovy a základního školství, metodik Lenka Antolová, oblast sociálních služeb, metodik Kateřina Sobková, oblast odpadového hospodářství, metodik 2) V případě, že nejasnosti přetrvávají na (nebo metodické otázky ke tvorbě analýzy): Milan Půček, manažer strategického řízení (MOS)

12 Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost
Podpora meziobecní spolupráce Rekapitulace a závěr Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost

13 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR !


Stáhnout ppt "Odborný tým: Ing. Milan Půček, MBA, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google