Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno ÚSTAV PROCESNÍHO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno ÚSTAV PROCESNÍHO."— Transkript prezentace:

1 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz Potenciál výroby energie z odpadů v případě zákazu skládkování R. Šomplák, M. Pavlas Odpadové fórum 2014 Hustopeče, 25. 4. 2014

2 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah • Úvod a motivace • Představení výpočtového nástroje a jeho principů • Výsledky studie MPO Efekt 2013 • Příklady dalšího použití nástroje NERUDA

3 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno

4 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výstup studie pro MPO z roku 2011 „ Optimální nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele “ Legenda: Existující spalovny Možné budoucí spalovny Kapacity spoluspalování odpadů Nutnost dalšího rozpracování – posouzení podmínek konkurenceschopnosti jednotl. projektů

5 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno NERUDA - Svozová (transportní) optimalizační úloha Spalovny Skládky Spoluspalován í Skládkovací poplatek ? Princip transportní úlohy Geografický podklad Poplatek na bráně Cíl: dosažení minimálních nákladů na zpracování odpadu

6 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz NERUDA - Přístup pravděpodobnostního programování ? Uvažované parametry: • množství uplatnitelného tepla • cena tepla • cena elektřiny • produkce odpadu • konkurenční zařízení • legislativa • dopravní náklady • konkurence v zahraničí • další Minulost (Trend) Budoucnost (Výhled) NEURČITÝ VÝVOJ PARAMETRŮ STATISTICKÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ Výsledkem je vytipování rizikových faktorů, míra stability projektu.

7 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výsledky studie MPO Efekt 2013

8 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Studie MPO Efekt 2013 • Potenciál náhrady chybějícího HÚ výrobou tepla z EVO Zdroj: MPO, 2013 Potenciál EVO?

9 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Potenciál spalitelných KO Skládkováno (ISOH, 2008 - 2012) Produkce (ISOH, 2008 - 2012) Scénáře, rok 2025 Současná kapacita EVO v ČR

10 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Zpracovatelské kapacity a ceny v zahraničí (vzhledem k účelu studie pro MPO) Cena v zahraničí rok 2025: 50 až 100 EUR/t

11 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočtový postup Kapacitní řešení: C EVO,CZE,MIN C EVO,CZE, STRED C EVO,CZE,MAX

12 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Příklady náhodně zvolených výsledků

13 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 123 681

14 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 783 451

15 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 47 456

16 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 223 756

17 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 65 111

18 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 532 799

19 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 326 128

20 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Výpočet č. 874 255

21 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Toky odpadu do koncových zařízení Dílčí závěry: • Riziko exportu • EVO klíčová technologie • MBÚ pouze doplňková • MBÚ výrazně rizikovější Pořadí scénáře výpočet č. 300 000 Výsledek výpočtu č. 300 000: Zahraničí – 30 % MBÚ – 10 % EVO ČR – 60 %

22 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Histogram pro množství KO zpracovaného v zařízení EVO v ČR Četnost

23 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Počet zařízení EVO v provozu, výroba energie Nová zařízení teplo + 6,5 PJ/rok Nová zařízení elektřina + 230 GWh/rok Nová zařízení + existující 12 8 4

24 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Ekonomika v závislosti na kapacitě Nová zařízení - teplo EVO s vyšší zpracovatelskou kapacitou vykazují větší stabilitu = méně rizikové Příklad pro lokalitu Otrokovice: C EVO,CZE,MIN = 100 kt/r C EVO,CZE,STRED = 150 kt/r C EVO,CZE,MAX = 200 kt/r

25 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Příklady dalšího použití nástroje NERUDA

26 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno NERUDA nástroj pro optimalizaci toku odpadu • jeden nástroj, mnoho modifikací a způsobů prezentace výsledků Představitelé samospráv Provozovatelé existujících zařízení Potenciální Investoři do nových zařízení Státní správa Výpočtový nástroj NERUDA Subjekty působící v logistice

27 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno NERUDA - Příklady výstupů Dva modelové projekty, dopad legislativních změn (skládkovací poplatek) Analýza cest, jak zajistit udržitelnost projektu Výhled po roce 2020 Faktor naplnění kapacity

28 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno NERUDA - Příklady výstupů, jeden konkrétní scénář Situace vychází z výsledků studie pro MPO z roku 2011 Náklady na zpracování odpadů (dopad na obyvatele) Náklady 1000 Kč/t 3000 Kč/t

29 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Závěr • Konkrétní aplikace nástroje NERUDA • Prezentace agregovaných dat za celou ČR • Připravenost pro analýzu konkrétních lokalit

30 Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Děkuji za pozornost Těšíme se na spolupráci s Vámi! Ing. Radovan Šomplák (somplak@upei.fme.vutbr.cz)


Stáhnout ppt "Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno ÚSTAV PROCESNÍHO."

Podobné prezentace


Reklamy Google