Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších."— Transkript prezentace:

1 P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví  § 15/1 – hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření NN  § 15/2 – provozní řád  § 16/1 - protiepidemická opatření při výskytu NN  § 16/2 – evidence NN a hlášení  § 17 – povinnost dodržovat hygienické požadavky

2 Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření inf. onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče  § 2 způsob hlášení NN  § 5zásady odběru a vyšetření biol. materiálu  § 7hygienické požadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče  § 8sterilizace, dezinfekce  § 9 manipulace s prádlem  § 10 úklid

3  Příloha č. 3 Způsoby sterilizace a její kontroly, způsoby vyššího stupně dezinfekce, způsoby dezinfekce a její kontroly  Příloha č. 4 Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdrav. zařízení

4 Zákon č. 185/ 2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů Vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady Metodický návod pro nakládání s odpadem ve zdrav. zařízeních- č.j. 49596/2000 ze dne 13.3.2001

5 Metodické opatření č. 6/ 2005 Věstníku MZ ČR, částka 9 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči  Mechanické mytí rukou jako součást osobní hygieny  Chirurgická dezinfekce rukou  Hygienická dezinfekce rukou  Hygienické mytí rukou Zásady ošetřování endoskopických přístrojů a pomůcek Vzorový provozní řád zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče Vzorový provozní řád stomatologických pracovišť

6 Základní zásady stanovené provozním řádem 1.Základní údaje  Název pracoviště  Název zařízení, adresa zařízení  Číslo tel., faxu, e-mailu  Jméno vedoucího pracoviště

7 2.Obecné údaje  Počet lékařů, vysokoškoláků, SZP, NZP, PZP, ostatní  Prostorové uspořádání  Vybavení místností  Omyvatelné povrchy nábytku, stěny, podlahy  Izolační místnost  Vedlejší provozní a pomocné místnosti  Hygienické vybavení pro pacienty, personál

8 3.Specifické údaje  Úklid a dezinfekce podlah  Úklid a dezinfekce ploch a povrchů  Ošetření, dezinfekce, sterilizace a uchovávání jednotlivých pomůcek a nástrojů dle charakteru jejich použití  Sterilizace včetně obalového materiálu  Způsob oddělení pracovních ploch dle jejich využití  Způsob dekontaminace místa kontaminovaného biologickým materiálem  Dodržování zásad asepse

9  Zásady odběru biologického materiálu  Zásady osobní hygieny zaměstnanců  Manipulace s prádlem  Způsob manipulace a likvidace odpadů  Zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz  Postup při výskytu nemocniční nákazy  Zdroj pitné vody  Očkování zdrav. pracovníků


Stáhnout ppt "P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google