Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení  Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení  Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění."— Transkript prezentace:

1 P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení  Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví Ø § 15/1 – hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření NN  Ø  § 15/2 – provozní řád  Ø  § 16/1 - protiepidemická opatření při výskytu NN  Ø  § 16/2 – evidence NN a hlášení  Ø  § 17 – povinnost dodržovat hygienické požadavky

2 Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření inf. onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče  § 2 způsob hlášení NN § 5 zásady odběru a vyšetření biol. materiálu § 7 hygienické požadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče § 8 sterilizace, dezinfekce § 9 manipulace s prádlem § 10 úklid

3 Příloha č. 3 Způsoby sterilizace a její kontroly, způsoby vyššího stupně dezinfekce, způsoby dezinfekce a její kontroly Příloha č. 4 Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdrav. zařízení

4 Zákon č. 185/ 2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů Vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady Metodický návod pro nakládání s odpadem ve zdrav. zařízeních- č.j /2000 ze dne

5 Metodické opatření č. 6/ 2005 Věstníku MZ ČR, částka 9
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči Mechanické mytí rukou jako součást osobní hygieny Chirurgická dezinfekce rukou Hygienická dezinfekce rukou Hygienické mytí rukou Zásady ošetřování endoskopických přístrojů a pomůcek Vzorový provozní řád zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče  Vzorový provozní řád stomatologických pracovišť

6 Základní zásady stanovené provozním řádem
1.Základní údaje Název pracoviště Název zařízení, adresa zařízení Číslo tel., faxu, u Jméno vedoucího pracoviště

7 2.Obecné údaje Počet lékařů, vysokoškoláků, SZP, NZP, PZP, ostatní Prostorové uspořádání Vybavení místností Omyvatelné povrchy nábytku, stěny, podlahy Izolační místnost Vedlejší provozní a pomocné místnosti Hygienické vybavení pro pacienty, personál

8 3.Specifické údaje Úklid a dezinfekce podlah
Úklid a dezinfekce ploch a povrchů Ošetření, dezinfekce, sterilizace a uchovávání jednotlivých pomůcek a nástrojů dle charakteru jejich použití Sterilizace včetně obalového materiálu Způsob oddělení pracovních ploch dle jejich využití Způsob dekontaminace místa kontaminovaného biologickým materiálem Dodržování zásad asepse

9 Zásady odběru biologického materiálu
Zásady osobní hygieny zaměstnanců Manipulace s prádlem Způsob manipulace a likvidace odpadů Zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz Postup při výskytu nemocniční nákazy Zdroj pitné vody Očkování zdrav. pracovníků


Stáhnout ppt "P r á v n í n o r m y Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení  Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění."

Podobné prezentace


Reklamy Google