Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Božena Macešková, CSc. 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Božena Macešková, CSc. 2011"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Božena Macešková, CSc. 2011
Hygiena v lékárně RNDr. Božena Macešková, CSc. 2011

2 Hygiena v lékárně Základní předpis: vyhl. 195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Pokyny ČLnK pro vypracování hygienického řádu lékárny

3 Obsah hygienického řádu
Mechanická očista Desinfekce Vyšší stupeň desinfekce Sterilizace Prostory v lékárně Pracovníci Předměty, pomůcky, náčiní

4 Mechanická očista Snížení počtu mikroorganizmů
Použitelnost vymytých a horkovzdušně vysušených uzavřených lékovek: 30 dní

5 Desinfekce Soubor opatření zneškodňujících mikroorganismy, přerušení cesty nákazy od zdroje k vnímavému jedinci V lékárnách se používá: chemická desinfekce (vč. desinfekce rukou) fyzikální dezinfekce (var, sušení, UV záření) Střídání desinfekčních prostředků (min. 1 x za měsíc)

6 Vyšší stupeň desinfekce
Zajišťuje usmrcení bakterií, hub, virů i spor Pro ty zdravotnické prostředky, pomůcky a obalový materiál, který nemůže být běžně dostupnými metodami sterilizován Provedení: ponoření do desinfekčního roztoku (persteril, glutaraldehyd,..), oplach Uchovávání předmětů: kryté dózy Použitelnost: krátká

7 Sterilizace Zabezpečuje usmrcení všech životaschopných mikroorganismů
Předsterilizační příprava:  důkladně provedená mechanická očista (mytí), oplach čištěnou vodou, osušení a zabalení sterilizovaného předmětu Vlastní sterilizace: horkovzdušná, nasycená vodní pára pod tlakem (autokláv) Každý proces: indikátory, dokumentace Použitelnost: závisí na metodě a použitém obalu

8 Prostory v lékárně Každá místnost musí mít vypracovaný sanitační program Např.: Mytí podlah: 1 x denně Desinfekce místností, kde se připravují léčiva, čekárny pacientů a WC: 1 x denně Desinfekce vah: 1 x denně Vysypávání košů, mytí a desinfekce: 1 x denně Otírání a desinfekce PC a telefonů: 1 x týdně Malování v místnostech, kde se připravují léčiva: 1 x ročně

9 Pracovníci Kouřit není na pracovišti dovoleno, jíst a pít se smí pouze ve vyhrazených prostorech Povinnost používat při práci předepsaný ochranný oděv (výměna 1 – 2 x týdně, při znečištění okamžitě), včetně pracovní obuvi Ručníky: přednostně papírové, látkové: výměna x denně Ochranný oděv a obuv uchovávat odděleně od osobního oblečení V ochranných pracovních oděvech a obuvi je zakázáno chodit mimo budovu lékárny

10 Předměty (nádobí, náčiní, obaly)
Nové skleněné lékovky se namočí na 1 hodinu do teplého roztoku vhodného detergentu, pak ruční nebo strojové mytí, sušení Použité lékovky: nejdříve se ponoří do dezinfekčního roztoku (koncentrace se zvolí dle druhu a pokynů výrobce a stupně znečištění lékovek), dále jako nové „Bralenky“: mytí v roztoku detergentu (30 minut), oplach, vyšší stupeň desinfekce

11 Předměty (nádobí, náčiní, obaly)
Stojatky: po vyprázdnění (před dalším naplněním) se důkladně vymyjí a po vypláchnutí čištěnou vodou se osuší a ihned sterilizují Pomůcky pro přípravu: zvlášť se myjí: - mastné, od barevných a velmi silně účinných léčiv skleněné od kovových

12 Likvidace odpadů Nebezpečný odpad se skladuje odděleně, řádně označen a likviduje se dle zákona o odpadech. Likvidaci zajišťuje odborná firma, která k tomu má certifikaci. Do hygienických zařízení (klozetové mísy, umyvadla) je zakázáno vylévat nebo sypat chemikálie i jejich roztoky. Do nádob na odpadky se nesmějí vhazovat látky, které mohou způsobit požár nebo samovznícení.

13


Stáhnout ppt "RNDr. Božena Macešková, CSc. 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google