Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE VODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE VODY"— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE VODY

2 Dekontaminace – čištění, odmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin. Znečištění vody - zhoršování kvality vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí.

3 Metody dekontaminace:
Hlavním cílem dekontaminace je odstranit z kontaminovaných povrchů a materiálů nebezpečné látky pod hodnoty přípustných norem a v případech, kdy je to možné, je pak úkolem tyto látky zničit, rozložit nebo jinak převést na neškodné produkty. mechanické (vyklepávání, vytřepávání, kartáčování, mechanické otírání, izolace celé kontaminované povrchové vrstvy, překrytí kontaminovaného povrchu izolačním materiálem) fyzikální (odpařování, smývání vhodnými směsmi, vodou či rozpouštědly, sorpce na sorbentech) chemické (chemická reakce kontaminantů s vhodným činidlem - rozklad látky, přeměna na méně toxické produkty, popř. přeměna na formu, jejíž odstranění z povrchu nebo materiálu je snadnější). Nejúčinnější jsou ty způsoby dekontaminace, které představují kombinaci všech výše uvedených metod (např. speciální očista tlakovou parou s přídavkem chemikálií). Na základě uvedených metod jsou nejčastěji používány. Metody dekontaminace:

4 Dekontaminační technologické postupy:
postřik - dvoj- a trojetapový, srážení (koagulace) sterilizace UV zářením destilace adsorpce filtrace chemické čištění, praní (popř. dekontaminace varem), dekontaminace tlakovou vodní parou, dekontaminace pěnami.

5 Popis některých z postupů dekontaminace
Adsorpce je separační proces, jehož principem je hromadění plynné látky ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Filtrace je metoda dělení pevné látky od kapaliny či plynu na přepážce - filtru. Jako filtr slouží v laboratorní chemii nejčastěji filtrační papír, ale v určitých situacích lze jako filtr požít i látku nebo písek (např. v čističce odpadních vod). Tekutina suspenze filtrem protéká, zatímco pevné částice filtr zachycuje.

6 Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídavkem činidla. Sterilizace UV zářením Ultrafialové záření je součástí světelného spektra. Sterilizační jednotka obsahuje jednu nebo více UV lamp. Touto metodou lze zničit 99,99 % patogenů ve vodě. Za hodinu lze sterilizovat až litrů vody. Destilace je metodou čištění nebo rozdělování směsí látek podle bodu varu. Ve varné nádobě se látky postupně přeměňují v páru. Příměsi se oddělí díky různému bodu varu. Pára po průchodu chladičem kondenzuje.

7 ROZDĚLENÍ DEKONTAMINACE PODLE: - kontaminovaného objektu např
ROZDĚLENÍ DEKONTAMINACE PODLE: - kontaminovaného objektu např. dekontaminace osob, zvířat, oděvů, prostředků individuální ochrany, techniky, dopravních prostředků, terénu, budov apod. - prostředků, techniky a personálu       - individuální       - hromadná - rozsahu prací       - částečná       - úplná - provedení - způsob       - suchý - vytřepávání, vyklepávání, otírání za sucha, vysávání, odpařování aj.       - mokrý - postřik, otírání za mokra, chemické čištění, praní, dekontaminace vodní parou.

8 Zařízení pro dekontaminaci
Místa, plochy, prostory nebo objekty, které slouží k zabezpečení dekontaminace a které jsou k tomuto účelu vybaveny technickými prostředky. Zařízení pro dekontaminaci jsou budována buď ve vhodných prostorech (v místě havárie v dekontaminačním prostoru) s využitím mobilních technických prostředků pro dekontaminaci, nebo jsou zřizována jako stacionární ve vhodných objektech.    

9 Základním typem zařízení pro dekontaminaci je místo speciální očisty (MSO), které je určeno k zajištění úplné hromadné dekontaminace zasahujících sil a prostředků, obyvatelstva, kontaminované techniky a dalších materiálů. Podle druhu očišťovaného materiálu může místo speciální očisty zahrnovat následující části:    - místo hygienické očisty (MHO),    - místo speciální očisty oděvů (MSOO),    - místo speciální očisty techniky (MSOT), Dalším typem zařízení pro dekontaminaci je plnicí základna. Je určena k zabezpečení technických prostředků ostatních zařízení dekontaminačními směsmi. Plnicí základny jsou zřizovány v průmyslových závodech, podnicích, obchodních organizacích nebo skladech, které vyrábějí, skladují nebo mají k dispozici jako odpad dostatečné množství látek a směsí využitelných pro dekontaminaci.

10

11

12 Vyrobeno dne: 13. 9. 2010 Autor: Barbora Jarošová Třída: 2. L


Stáhnout ppt "ZNEČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE VODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google