Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí"— Transkript prezentace:

1 Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí

2 Přečtěte si pozorně text
Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn.prvků nebo sloučenin. Směs je látka, která obsahuje dvě nebo více složek. Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, proto se nejedná o chemickou reakci. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé složky mechanicky. Homogenní směs je směs, která má definované složení a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny. Složky homogenní směsi nemůžeme pozorovat okem. Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce (rozpouštědle). Např. cukr rozpuštěný ve vodě, nebo vodní pára ve vzduchu. Roztok může být kapalný, pevný i plynný. Jednotlivé složky roztoku nejsou viditelné volným okem. Heterogenní směs nemá definované složení, jedná se např. o žulu. V jejím objemu lze zrakem identifikovat jednotlivé složky.

3 Úkol 1: Složení směsí Doplň text :
Směsi jsou látky,které obsahují … nebo více …… . Vyber směsi z následujících látek : Slaná voda, kyslík, žula, kalná voda, cukr, zlato, křída ve vodě, dusík.

4 Kontrola úkolu 1 Směsi jsou látky, které obsahují dvě nebo
více složek . Směsi: slaná voda, žula, kalná voda, křída ve vodě

5 Úkol 2: Napište složky žuly

6 Kontrola úkolu 2 Křemen, živec, slída

7 Třídění směsí Úkol 3: Rozděl látky na homogenní (stejnorodé,
roztoky) a heterogenní (různorodé): Slaná voda, horká káva, sirup ve vodě, žula, písek ve vodě, vzduch, sklo.

8 Kontrola úkolu 3 Stejnorodé: slaná voda, sirup ve vodě, vzduch, sklo
Různorodé: horká káva, žula

9 Přečtěte si pozorně text
Třídění heterogenních směsí Heterogenní směsi dělíme podle jejich složení.Rozlišujeme čtyři druhy heterogenních směsí: suspenze (pevná látka + kapalina) emulze (kapalina + kapalina) pěna (kapalina/pevná látka + plyn v určitém poměru: bubliny plynu oddělené kapalinou či pevnou látkou) aerosoly (plyn + kapalina v určitém poměru: kapénky kapaliny oddělené plynem) nebo (plyn + pevná látka: tělíska pevné látky oddělená plynem)

10 Úkol 4: Roztřiďte heterogenní směsi :

11 Kontrola úkolu 4 Znečištěná voda je suspenze Pěna na pivu je pěna
Mléko je emulze Kouř, dým je aerosol

12 Pozorně si přečti text Oddělování složek z heterogenních směsí
Usazování nám slouží pro oddělení složek, které jsou vzájemně nerozpustné, to jsou například směsi složené z nemísitelných kapalin nebo nerozpustné látky v kapalině. Vychází z různé hustoty složek směsi. Filtrace se používá pro oddělení pevné látky od kapalné nebo pevné látky od plynné. Pevná látka se zachytí na filtru, zatímco filtrem proteče do kádinky čistá kapalina či plyn, čistá látka v kádince se nazývá filtrát. Nejvhodnějším filtrem je filtrační papír. Sublimace se používá pro oddělení dvou či více pevných látek. Její průběh spočívá v zahřívání směsi, přičemž jedna látka sublimuje, tj. přechází z pevného skupenství přímo do plynného. Snadno sublimující látkou je např. jód nebo naftalen. Destilace je metoda dělení nejčastěji homogenních směsí založená na různých bodech varu složek.

13 Usazování

14 Filtrace

15 Sublimace

16 Destilace

17 Úkol 5: Jakou metodou oddělíte:
a/ Líh od vody b/ Písek od vody c/ Jód od pilin d/ Drcenou křídu od vody

18 Kontrola úkolu 5 a/ Destilací b/ Usazováním, filtrací c/ Sublimací
d/ Usazováním, filtrací

19 Použité obrázky : Wikimedia commons a z vlastních zdrojů.
GARCÍA, Luis Fernández . Granito.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <


Stáhnout ppt "Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí"

Podobné prezentace


Reklamy Google