Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody oddělování složek směsí. Plavení  Oddělování složek v pevném skupenství, které jsou nerozpustné ve vodě a liší se od sebe hustotou  voda odplaví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody oddělování složek směsí. Plavení  Oddělování složek v pevném skupenství, které jsou nerozpustné ve vodě a liší se od sebe hustotou  voda odplaví."— Transkript prezentace:

1 Metody oddělování složek směsí

2 Plavení  Oddělování složek v pevném skupenství, které jsou nerozpustné ve vodě a liší se od sebe hustotou  voda odplaví lehčí složku a ponechá složku těžší  Např. písek a zlato 2

3 Usazování (sedimentace)  Oddělování pevné látky rozptýlené v látce kapalné, pokud má pevná látka vyšší hustotu než kapalina  Např. čištění odpadních vod 3

4 Vyluhování (extrakce)  Oddělování látek, z nichž jedna je rozpustná v určitém rozpouštědle (benzínu, etheru aj.)  Např. oddělování olejů z rostlinných zdrojů 4

5 Vytavování  Oddělování složek směsi, které mají odlišnou teplotu tání (oddělení síry z hlušiny; výroba železa) 5

6 Krystalizace  Oddělování složek směsí na základě schopnosti některých látek vylučovat se z roztoku v podobě krystalů – krystalovat  Volná krystalizace Krystalizací nasyceného roztoku v klidu za pozvolného chladnutí se vytváří malý počet jader a vznikají krystaly relativně větší 6

7 Krystalizace  Rušená krystalizace - při prudkém ochlazení nasyceného roztoku za míchání vzniká hodně krystalizačních jader a vyroste velký počet relativně malých krystalů 7

8 Krystalizace  Krystalizace přidáním třetí látky - vyloučení krystalů se dosáhne zmenšením rozpustnosti přídavkem třetí látky. Bývá to kapalina dokonale mísitelná s rozpouštědlem, ve které se však krystalovaná látka nerozpouští a vylučuje se z roztoku. 8

9 Filtrace  Oddělení pevné látky z kapaliny nebo plynu pomocí filtru (papír, plátno, azbest, porcelán, aj.) 9

10 Destilace  Dělení kapalných složek směsi, které se od sebe liší různou teplotou varu Např. zpracování ropy, výroba alkoholu 10

11 Sublimace  Oddělení složek směsi na základě schopnosti některých látek zahříváním přecházet z pevného skup. přímo do skup. plynného  Např. čištění chemických látek od příměsí (čištění jodu, naftalenu, rtuti,…) 11

12 Chromatografie  Fyzikálně-chemická metoda oddělující jednotlivé složky směsi založená na rozdílném chování složek směsi (adsorpci, rozpustnosti, velikosti částic, afinitě - schopnost látek slučovat se chemicky s jinými látkami atd.) vůči stacionární a mobilní fázi  Slouží k oddělování chemicky podobných látek, k oddělování choulostivých a nestabilních látek. K identifikaci barviv, steroidů, vitamínů, jejich čištění apod. 12

13 Chromatografie  Stacionární (nepohyblivá) fáze je např. sloupec ve skleněném válci (kolona), vrstva na filtračním papíře apod. Mobilní (pohyblivá) fáze je rozpouštědlo nebo nosný plyn  Rozlišujeme chromatografii - podle stacionární fáze: sloupcovou (kolony naplněné látkou), papírovou (papír či celulóza), na tenké vrstvě (suspenze v tenké vrstvě) - podle mobilní fáze: plynovou a kapalinovou 13

14 Obrázek: chromatografické kolony: 14


Stáhnout ppt "Metody oddělování složek směsí. Plavení  Oddělování složek v pevném skupenství, které jsou nerozpustné ve vodě a liší se od sebe hustotou  voda odplaví."

Podobné prezentace


Reklamy Google